Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (4)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan şıkkı cevap anahtarına işaretleyiniz.

 

1.)

Şekildeki devrede X lambasının içerisindeki tel yanarak kopuyor.Bu durumda hangi lambalar ışık vermeye devam eder?

a)Yalnız T

b)Y ve Z

c)T ve Z

 

d)Y,Z ve T

 

2.) Hava, cam ve suyu yoğunluklarına(kırıcılıklarına) göre sıralanışı nasıl olmalıdır?

 

 

3.)

Yukarıdaki şekilde göz bulunduğu ortamı hangi renk görür?

A)Sarı

B)Yeşil

C)Siyah

D)Mor

 

4.) Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

a) Alkol ve su karışımı

b) Tuzlu su

c) Toprak ve su karışımı

d) Şekerli su

 

5.) 12X, 10Y, 18Z, 8T, 17K

Yukarıdaki elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Y ve Z elementleri kararlı yapıdadır.

b) X elementi elektron vermeye yatkındır.

c) T ve K elementleri elektron almaya yatkındır.

d) X elementi soygazdır.

 

6.) Bir elektrik devresindeki ampulün uçları arasındaki gerilim 15 Volt, ampulün üzerinden geçen akım 3 A olduğuna göre bu ampulün direnci kaç ohm’dur?

a) 5

b) 10

c) 7,5

d) 15

 

7.) Yaz aylarında sıcaktan daha az etkilenmek için hangi renk giysileri tercih etmeliyiz?

A)Siyah

B)Beyaz

C)Kahverengi

D)Mor

 

8.)

I.İyonik bağda atomlar arasında elektron alışverişi olur.

II.Kovalent bağda atomlar elektronları ortak kullanır

III.Elektron sayısı=proton sayısıolan atomlara iyon denir.

IV.Bir atom elektron vermiş haline anyon denir.

Yukarıdaki yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A )I-II-IV

B)II-III

C)III-IV

D) I-II

 

9.)

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

10.)

Şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapatıldığında hangi lamba ya da lambalar ışık verir?

a) 2,4

b)Yalnız4

c) 1,4

d)1.2.3,4

 

11.)Kırmızı filtre altındaki yeşil bir elma hangi renkte görülür?

a) Siyah

b)Mavi

C)Yeşil

D)Kırmızı

 

12.)Çayı çok şekerli olan Yusuf çayını içebilmesi için şekerli çay çözeltisini seyreltmesi lazım.

Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

a) Çaya şeker eklemek

b) Çayın yarısını boşaltmak

c) Çaya su eklemek

d) Çayı ısıtmak

 

13.)Çözeltiler içerdikleri çözünen miktarına göre seyreltik ya da derişik olarak iki gruba ayrılır.

Buna göre;

Yukarıdaki çözeltilerin derişikliklerine göre karşılaştırılması hangisidir?

a) I>II>III

b) II>I>III

c) II>I=III

d) II>III>I

 

14.)

Yukarıdaki seri bağlı devrede özdeş lambalardan biri çıkarılıp devre tamamlanırsa sonuç ne olur?

A)Lambaların parlaklığı azalır

B)Lambaların parlaklığı artar.

C)Lambalarda parlaklığı değişmez.

D)Lambalar söner.

 

15) Işıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Radyometre ile güneş enerjisi hareket enerjisine dönüştürülür.

B)Açık renkli cisimler ışığı daha çok soğurur.

C)Koyu renk cisimler (bilgi yelpazesi.net) ışığı daha az yansıtır.

D)Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi için güneş enerjisi kullanılır.

 

16) Topraklama ile ilgili aşağıdaki şekillerden hangisi doğrudur?

 

 

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1- Renk tayfı nedir?Kısaca açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

2- Elektrolit ve elektrolit olmayan çözelti nedir? Açıklayınız ve birer örnek veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

C) Aşağıda verilen atom modellerini inceleyerek tablodaki boşlukları doldurunuz.( Atomlar nötrdür.)

 

 

 

D) Işıkla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 

1.Radyometre ile güneş enerjisi hareket enerjisine dönüştürülür. ………

 

2.Açık renkli cisimler ışığı daha çok soğurur. ………

 

3.Koyu renk cisimler ışığı daha az yansıtır. ………

 

4.Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi için güneş enerjisi kullanılır. ………

 

 

E) Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

 

 

1.Hangisi ışığın doğrultu değiştirmesidir?

 

 

 

2.Hangisi hem tam yansıma hem kırılma ile oluşur?

 

 

 

 

3.Hangisi ışığı kırarken dağıtır?

 

 

 

4.Hangisi ışığın cisimler tarafından tutulmasıdır?

 

 

 

5.Hangisinde ışık tayfı oluşur?

 

 

 

 

 

F) Aşağıdaki bileşiklerin yapısındaki bağ türünü yazınız. ( İyonik ya da kovalent olarak )

( 11Na, 17Cl, 7N, 1H, 8O, 6C, 20Ca )

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: Ya abi süper site ya sınavlara burdan çalışıyorum hep100 alıyorum sagolun 
->Yazan: Zehra


1. **Yorum**
->Yorumu: ya süperrrrrrrrrrrrrrrrrr bir site. çooooooooook teþekkür. ederim :):):). ;)
->Yazan: kübra yildizbaþ .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):