Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (11) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

1.

Burak Öğretmen’e uzay ve evren hakkında öğrencileri şu soruları sormuşlardır:

Ali: Gök cisimlerinin tümü Güneş’ten küçük mü?

Ayşe: Uzay, evrenin dünya dışında kalan kısmına mı denir?

Ahmet: Evren = Dünya + Uzay denklemi kurulabilir mi?

Buna göre Burak Öğretmen hangi öğrencilerinin sorularına

“Hayır” cevabını vermiştir?

A) Yalnız Ali

B) Ali ve Ahmet

C) Ayşe ve Ahmet

D) Ali, Ayşe ve Ahmet

 

2. Teleskoplar ile ilgili,

I. Teleskobun icadı uzay gözlemlerini kolaylaştırmıştır.

II. Astronomide kullanılan ilk teleskobu Galileo yapmıştır.

III. Aynalı, mercekli ve radyo teleskoplar olmak üzere farklı çeşitleri vardır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) I ve II.  C) II ve III. D) I, II ve III.

 

3. Güneş sistemindeki yaşamın olduğu bilinen tek gezegen olan Dünya’mızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tek uydusu vardır.

B) Samanyolu gökadasındadır.

C) Güneş’e en yakın ikinci gezegendir.

D) Venüs ve Mars gezegenleri arasındadır.

 

4.

-  Güneş çevresindeki yörüngesinde yan yatmış olarak döner.

-  Zehirli amonyak gazından oluşan bir atmosferi vardır.

-  Dünya’dan yaklaşık dört kat büyüktür.

Yukarıda verilen bilgiler hangi gezegene aittir?

A) Jüpiter  B) Uranüs  C) Neptün D) Satürn

 

5. 1. Güneş   2. Dünya   3. Ay  4. Samanyolu gökadası

Güneş sistemi ile ilgili verilen kavramların büyükten küçüğe sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 4 – 2 – 3    B) 4 – 1 – 2 – 3

C) 2 – 1 – 3 – 4    D) 4 – 3 – 1 – 2

 

6.

* Güneşe uzaklığı bakımından dördüncü gezegendir.

* Güneş sisteminin ikinci küçük gezegenidir.

* Kızıl gezegen adıyla bilinir.

Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

A) Merkür   B) Venüs  C) Mars   D) Neptün

 

7.

-  Yeryüzüne düşen meteor parçalarıdır.

-  Düştükleri yerde krater oluştururlar.

Yukarıda verilen bilgiler hangi gök cismine aittir?

A) Gezegen         B) Göktaşı    C) Yıldız   D) Kuyruklu yıldız

 

8. Işık yılı ile ilgili,

I. Dünya üzerindeki mesafeleri ölçmek için kullanılır.

II. Işığın uzay boşluğunda bir yılda aldığı yoldur.

III. Bir zaman birimi değil uzunluk birimidir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III.  D) I, II ve III.

 

9.

* Daima kuzey yönünü gösterir.

* Geceleri yönümüzü bulmayı sağlar.

* Küçükayı takımyıldızının  en parlak üyesidir.

Yukarıdaki bilgiler dâhilinde hangi gök cisminden bahsedilmiştir?

A) Halley              B) Ejderha

C) Orion(Avcı)     D) Kutup yıldızı

 

10. Robotlar her geçen gün hayatımızın içinde yer almakta ve birçok alanda önemli görevler yapmaktadır.

Buna göre robotlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılarında elektrik motoru vardır.

B) Otomotiv sanayisinde sıkça kullanılır.

C) Tıpta, ameliyatlarda kullanımı artmaktadır.

D) Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir.

 

11. Hidroelektrik santrallerinde belirli aşamalardan sonra elektrik enerjisi üretilmektedir.

I. Akarsuların önü kesilip barajda sular toplanır.

II. Baraj kapakları açılıp biriken sular türbinlere doğru hareket eder.

III. Su yüksekliği arttığından potansiyel enerji depolanır.

IV. Türbinlere bağlı olan jeneratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler.

Verilen ifadelere göre hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi hangi sıralama ile gerçekleşmektedir?

A) I - II - III - V       B) I - III - II - IV

C) I - IV - III - II      D) III - I - II – IV

 

12. Arda iletken bir teli sarmal hâle getirip su bulunan bir kaba yerleştirmiş ve bir pil bağlayarak şekildeki deney düzeneğini oluşturmuştur.

Bu deney düzeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A) Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

B) Su ısıtıcıları benzer mekanizmayla çalışır.

C) Pil sayısını artırmak suyun sıcaklığını artırır.

D) İletken telin cinsi suyun ısınmasını etkilemez.

 

13. Bir devre elemanının iki ucu arasındaki enerji farkına ne denir?

A) Direnç  B) Akım  C) Gerilim   D) Parlaklık

 

14. İç salgı bezleri ve bunlardan salgılanan hormonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Adrenalin hormonu büyümeyi sağlar.

B) Glukagon hormonu kan şekerini düşürür.

C) Testislerden dişiye özgü hormonlar salgılanır.

D) Hipofiz, iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler

 

15.

- İki çeşit atomdan oluşur.

- Toplam beş tane atomu vardır.

- 2– iyon yüküne sahiptir.

Özellikleri verilen çok atomlu iyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) NH4+    B) SO42–    C) CO32–  D) PO43–

 

16. Bir elektrik devresinde akımın çok düşük dirençli yolu tercih ederek, diğer koldaki elemana akımın gitmemesine ad verilir?

A) Kısa devre  B) Pil   C) Ampul  D) Sigorta

 

17. Ekosistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı türün topluluğuna ekosistem denir.

B) Ekosistemlerde (bilgi yelpazesi. com) besin zinciri üretici canlılarla başlar

C) Ekosistem, kendi kendine yetebilen bir birimdir.

D) Farklı ekosistemde yaşayan aynı tür canlılar olabilir.

 

18. Özdeş K, L, M, N ampulleriyle şekildeki devre kuruluyor.

Bu devredeki ampullerin bağlanma şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K paralel bağlıdır          B) L paralel bağlıdır.

C) M paralel bağlıdır         D) N seri bağlıdır

 

19. Beyaz ışık cam prizmadan geçtikten sonra oluşan renkler numaralandırılmıştır.

Buna göre cam prizmadan çıkan numaralandırılmış renklerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) En çok kırılan ışık 6 numaradır

B) 5 Numaralı ışık kırmızıdır.

C) En az kırılan ışık 1 numaradır.

D) Beyaz ışık, tüm ışık renklerini içerir.

 

20.

- Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini sağlar

- Kan şekerinin ayarlanmasında görevlidir.

- Ürettiği salgıları ince bağırsağa gönderir.

Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış kavram kartında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Enzim   B) Villus    C) Safra    D) Pankreas

 

21.

I. Hipofiz bezinden fazla hormon salgılanması devliğe neden olur.

II. Tiroit bezinin şişmesi iyot eksikliğinin bir göstergesidir.

III. Böbrek üstü bezinden salgılanan insülin hormonu kan şekerini düşürür.

IV. Testis ve yumurtalıklar dişi ve erkeğe özgü farklılıkları oluşturur.

İç salgı bezleriyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.               B) I, II ve III.

C) I, II ve IV.         D) I, II, III ve IV.

 

22.

Yukarıdaki element ve sembollerden meydana gelen tabloyla ilgili şu ifadelerde bulunulmuştur:

I. X yerine N sembolü getirilmelidir.

II. Y yerine Sodyum yazılmalıdır.

III. Z yerine F sembolü getirilmelidir.

Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.  B) I ve III.  C) II ve III.   D) I, II ve III

 

23. Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Toplu taşıma araçlarını kullanır.

B) Gereksiz kağıt tüketimini azaltır.

C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.

D) Evsel atıklarını geri dönüşüm kutularına atar.

 

24. Kimya endüstrisi konusu ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar:

Ahmet: Temelini biyoloji bilimi oluşturur.

Fatma: Otomotiv ve deri ürünleri örnekleridir.

Mehmet: Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirler.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

A) Yalnız Ahmet

B) Ahmet ve Fatma

C) Fatma ve Mehmet

D) Ahmet, Fatma ve Mehmet

 

25. Katı basıncının günlük hayatta karşılaşılan örnekleriyle ilgili öğrenciler şu ifadelerde bulunmuştur:

Ahmet: Traktörlerin arka tekerleklerinin büyük olması basıncı azaltmaya yöneliktir.

Mehmet: Futbolcuların krampon giymeleri basıncı artırmak içindir.

Ayşe: Araç lastiklerine zincir takılması, basıncı azaltmaya yöneliktir.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği ifadeler doğrudur?

A) Yalnız Ahmet

B) Mehmet ve Ayşe

C) Ahmet ve Mehmet

D) Ayşe, Ahmet ve Mehmet

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

12. **Yorum**
->Yorumu: güzel bayıldım bu siteyi kurana tşkk ederim sagolunnn
->Yazan: fatma büşra çisili sevmiyor

11. **Yorum**
->Yorumu: Sizin sayenizde yüksek not aldım cook teşekkür ederim
->Yazan: Ilan kurtoğlu

10. **Yorum**
->Yorumu: gayet güzelmiş yazılılar çok güzel tenks
->Yazan: rainyağmur

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: