Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (1)

 

…… – ……  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru şıkkını işaretleyiniz. (4.15=60 puan)

 

1. Yaz aylarında sıcaktan daha az etkilenmek için hangi renk giysileri tercih etmek daha mantıklıdır?

a) Beyaz                        b) Kahverengi                      c) Siyah                 d) Mor

 

2. Aşağıdaki ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğine göre kırılma açısı olan A açısı kaç derece olabilir?

A) 20                    B) 25                         C) 30                     D) 35

 

3. Atomun yapısı ile ilgili olarak;

I.  Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur.

II. Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü taneciklerdir.

III. Elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde hareket ederler

Yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?

A)  Yalnız II             B)   Yalnız I         C)   I ve III                 D)   II ve III

 

4. Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna popülasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popülasyon değildir?

A)Ormandaki ceylanlar             B) Avustralya’daki kangurular

C)Karadeniz’deki balıklar         D) Okulun bahçesindeki laleler

 

5) Oksijen                                                                Berilyum

Yukarıda iki atoma ait elektronların katmanlardaki durumu gösterilmektedir. İki atom arasında kimyasal bağ oluşarak bileşik meydana geliyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İki atom arasında kovalent bağ oluşmuştur          B) Oksijen elektron sayısı değişmemiştir

C)  Berilyum elektronunun ikisini vermiştir                D) Oksijen iki elektronunu berilyuma vermiştir

 

6) Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Proton        Elektron             Nötron

A)   Pozitif           Yüksüz                      Pozitif

B)  Yüksüz           Negatif                     Pozitif

C)   Pozitif           Negatif                     Yüksüz

D)  Negatif           Pozitif                      Yüksüz

 

7) HCl bileşiğinde hangi elementler bulunur?

A)Hidrojen –karbon            B)Hidrojen- iyot           C)Hidrojen-klor          D)Hidrojen-kalsiyum

 

8)

Devrenin eş değer direnci kaç ohm  ( Ω ) dur?

A) 25             B) 30                C) 40                D) 45

 

9) Aşağıdaki bileşik formüllerini oluşturan elementler ve elementlerin sembolleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)NaF------ Na(Sodyum )+F(Flor)                                        B)NaOH------)Na(Sodyum)+O(Oksijen)+H(Hidrojen)

C)CaCO3--------C(Kalsiyum)+Ca(Karbon)+O(Oksijen)        D)Cl2----------Cl(Klor)

 

10)

Bilinmeyen ortama gönderilen ışık demetleri 1 ve 2 nolu kutulardan geçerek şekildeki gibi kırılıyor.

Buna göre 1 ve 2 nolu ortamlar ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur?

1                                                 2

A)    kalın kenarlı mercek          kalın kenarlı mercek

B)    ince kenarlı mercek           ince kenarlı mercek

C)    kalın kenarlı mercek          ince kenarlı mercek

D)    ince kenarlı mercek          kalın kenarlı mercek

 

11)  Aşağıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?

I.Popülâsyon                     II. Tür                     III. Ekosistem

A) I-II-III                B) III-II-I                C) II-I-III           D) III-I-II

 

12) Bir hareketlinin süratinden (bilgi yelpazesi.net) dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji, konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Aşağıdaki şekilde sarkaç 1. Konumdan serbest bırakılıyor.

Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) 2. konumda kinetik enerji maksimumdur.                   B) 2. konumda potansiyel enerji maksimumdur.

C) 3. konumunda kinetik enerji maksimumdur.              D) 1. konumda kinetik enerji maksimumdur.

 

13)

I.  250C ‘de 100 gr. Su+10gr kesme şeker

II. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr toz şeker

III. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

IV. 300C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

Dört ayrı kapta yukarıdaki çözeltiler hazırlandığında çözünme hızını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A) IV>II>III>I                      B) I>II>IV>III                    C)  I>II>III>IV                     D) IV>III>II>I

 

14) Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır. Balık ve kuş bulundukları konumlarına göre birbirlerini nerede görürler?

KUŞ BALIĞI                    BALIK KUŞU

A)    Daha yakında                Daha uzakta

B)    Daha derinde                 Daha aşağıda

C)   Aynı derinlikte              Aynı Yükseklikte

D)   Daha yakında                 Daha yakında

 

15)

I. Yıldızların şekli bayrağımızdaki gibidir.

II. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedirler.

III. Güneş bir yıldızdır.

Yukarıda yıldızlarla ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A)  Yalnız II             B)   Yalnız I         C)   I ve III                 D)   II ve III

 

16) Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara……….. denir.

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Kuyruklu Yıldız         B)Göktaşı              C)Gezegen              D)Uydu

 

 

B. Aşağıda verilen cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz. (2.10= 20 puan)

 

1.(……….)-Venüs Güneşe en yakın gezegendir.

 

2.(……….)-Cismin nötr olmasını nötr elektrik yükleri sağlar.

 

3.(……….)-Jüpiter gezegenlerin en büyüğüdür.

 

4.(……….)-Sinüzit bir burun hastalığıdır.

 

5.(……….)-Gazoz açacağı çift taraflı bir kaldıraçtır.

 

6.(……….)- Civa elementi diş dolgusu ve termometrelerin yapısında bulunur.

 

7.(……….)-Bir cismin göründüğü renk o cismin yansıttığı renktir.

 

8.(……….)-15P-3 iyonunda 12 elektron bulunur.

 

9.(……...)- Çözeltileri karıştırmak çözünme hızına etki etmez.

 

10.(…….)-Sera etkisi su kirliliğinin bir sonucudur.

 

 

C.Aşağıdaki boşlukları uygun doldurunuz. (2.10= 20 puan)

 

1.    Refleks hareketimizi ………………….. yönetir.

 

2.    Bir kuvvet bir cisme uygulanan yönde hareket kazandırıyorsa …………… yapmış olur.

 

3.    Otla beslenen hayvanlar besin zincirinin…………. basamağını oluşturur.

 

4.    Maddenin en küçük birimine ………………denir.

 

5.    Karışımı oluşturan maddeler karışımın (bilgi yelpazesi.net) her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlara …………… karışım denir.

 

6.    Elektrik akımını ileten çözeltilere…………….…denir.

 

7.    Dünyanın uydusu ………………dır.

 

8.    Elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağa………….…………denir.

 

9.    Bir canlının yaşam alanı ya da arandığı zaman bulunduğu yer ………..…. olarak adlandırılır.

 

10.  Gökyüzüne dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünüm sebebiyle bir arada buluna yıldız grupları ……………….. olarak adlandırılır.

 

 

BAŞARILAR DİLERİM.


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: bnce tam sene sonu değelendirme testi gibi
->Yazan: bilgi küpü

1. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler çok sağolun çok makbule geçti her şey için emeğinize sağlık
->Yazan: selvi.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: