Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

…… – ……  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.    Yediğimiz besinlerden vücudumuzu oluşturan hücrelere geçebilmesi için aşağıdaki hangi olayın öncelikli olarak gerçekleşmesi gerekir?

A) Sindirim                   B) Boşaltım         

C) Solunum                                 D) Dolaşım

 

2.

Şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar verilmiştir. Oluşan idrarın bir müddet depolandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Böbrek

B) Üreter

C) İdrar kesesi

D) Üretra

 

3. Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için dilimizin aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile birlikte görev yapması gerekir?

 

4.

İlk boyu 10 cm olan bir yaya 20 N’luk cisim asıldığında yayın boyu 13 cm olmaktadır. Aynı yaya 40 N’luk cisim asılırsa yayın uzama miktarı kaç cm olur?

A) 6                                  B) 9                          C) 12                   D) 16

 

5.

Şekilde basit makinelerden oluşan bir sistem vardır. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi yukarıdaki sistemde yoktur?

A) Makara                     B) Dişli                 

C) Eğik Düzlem           D) Kaldıraç

 

6. Karlı ve buzlu yollarda arabaların tekerlerine zincir takılmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Arabanın hızını arttırmak      

B)  Sürtünme kuvvetini artırmak

C) Yolun kayganlığını artırmak    

D) Arabayı süslemek

 

7.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yüklü kürelerin denge durumu yanlış verilmiştir?

8.

Yük miktarları yukarıda verilmiş olan cisimler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) K cismi pozitif (+) yükle yüklüdür.

B) L ve M cisimleri (bilgi yelpazesi.net) birbirini çeker.

C) L cismi (–) negatif yükle yüklüdür.

D) K ve M cisimleri birbirini çeker.

 

9.

Şekil I'deki K ampulüne şekil II'deki gibi seri ve özdeş bir L ampulü bağlanıyor. Buna göre hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

A) Devrenin eş değer direnci artar.

B) K ampulünün ışık verme süresi artar.

C) K ampulünün parlaklığı artar.

D) Devreden geçen akım azalır.

 

10. Aşağıdaki elektrik devresinde 1 ve 2 numaralı anahtarlar kapatılırsa hangi ampul ya da ampuller ışık verir?

A) Yalnız K          

B) Yalnız L

C) Yalnız M          

D) K, L ve M

 

11.

Arda Turan’ın bahsetmiş olduğu element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Potasyum                                B) Kalsiyum         C) Karbon             D) Fosfor

 

12. Aşağıdaki  ışıklı element modelini hazırlayan öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenmemiştir?

A) Bu element Neon olduğunu

B) Kararlı olduğunu

C) Elektron sayısının 8 olduğunu

D) Sembolünün Na olduğunu

 

13. Aşağıda proton, nötron, elektron sayıları verilen taneciklerden hangileri nötr’dür?

Tanecik             p               n             e

      X                 10            10          10

      Y                 13            14          10

      Z                   2              2            2

A) Yalnız X     B) Yalnız Z            C)  X ve Z              D) Y ve Z

 

14. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık ışınları odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu ifadeyi açıklamaktadır?

15. Evlerin dış kapılarında gelen kişileri görebilmek için gözetleme deliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Kalın kenarlı mercek

B) İnce kenarlı mercek

C) Tümsek ayna

D) Çukur ayna

 

16. Gün batımında gökyüzünün renginin kızıl olmasının sebebi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Güneş ışınlarının atmosfer içerisinde daha uzun bir yol kat etmesi ve mavi tonun soğurulup kırmızı, turuncu ve sarı tonların saçılması

B) Güneş ışınlarının (bilgi yelpazesi.net) atmosfer içerisinde daha kısa bir yol kat etmesi ve mavi tonun saçılıp, kırmızı tonun soğurulması

C) Güneş ışınlarının tepeden gelip daha kısa yol alması ve daha az filtre edilmesi

D) Deniz suyunun mavi rengi, güneş ışığının mavi rengini soğurması ve kırmızı rengin saçılması

 

17.

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

A) Cihan – Güneş                       B) Güneş – Dilek

C) Cihan – Dilek                         D) Cihan – Güneş – Dilek

 

18.

I.   Marmara Denizinde yaşayan istavrit balıkları

II.  Karadenizde yaşayan hamsi balıkları

III. Serçe Kuşu

Yukarıdakilerden hangileri populasyona örnek olarak verilebilir?

A) I ve II                         B) I ve III

C) II ve III                       D) I, II ve III

 

19. Şekilde bir besin ağı verilmiştir. Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisi bu besin ağına göre yanlıştır?

A)    Ot- fare- yılan- kartal

B)    Ot- tavşan- insan

C)   Ot- tavşan- yılan- kartal- insan

D)   Ot- fare- insan- kartal

 

20. Ahmet amca tarlaya buğday ekmişti. Fareler buğdaylar sararmaya başladığında buğdayları yediler. Ahmet amca tarlasını farelerin talan ettiğini görünce sinirden köpürdü. Oğlu Mevlüt’ü çağırıp “ Yaptığın yanlıştı. Sana yapma demiştim.” diye kızdı.

Mevlüt’ün yaptığı yanlış acaba aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tarlaya buğday ekmesi

B)    Tavşanları avlaması

C)   Yılanları öldürmesi

D)   Çekirgeleri kovalaması

 

NOT: Her soru 5 puan. Süre 40 dakikadır.

Başarılar dilerim

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. C

10. A

11. B

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. D

18. A

19. D

20. C


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site hocamız bazı soruları burdan soruyooooo:):) 
->Yazan: yıldız
.

->Yazan : ...
->Yorumu: bizim ögretmen sorulari burdan almis.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: