Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (23) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 8/… SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

1. Aşağıda bir kalıtsal kavram ile ilgili bilgiler verilmiştir:

- Farklı canlı türlerinde sayısı aynı olabilir.

- Hücre bölünmesi öncesinde DNA’nın proteinkılıf ile sarılması sonucu oluşur.

Buna göre bu kalıtsal kavram aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Nükleotid

B) Gen

C) Kromozom

D) Organik baz

 

2. Dila, öğretmeninin verdiği kromozom kavramı ileilgili hipotez kurma ve görseller ile örneklendirmeödevi için aşağıdaki örnekleri vermiştir:

İnsan: 46 kromozomKurtbağrı: 46 kromozom

Buna göre Dila’nın hipotezi aşağıdakilerdenhangisi olabilir?

A) Kromozom sayısının fazlalığı ya da azlığı canlınıngelişmişliğini belirlemez.

B) Farklı tür canlıların kromozom sayıları aynıolabilir.

C) Aynı tür canlıların sağlıklı olanlarının kromozomsayıları aynıdır.

D) Farklı tür canlıların kromozom sayıları farklıolabilir.

 

3. Bezelye bitkilerinde çiçeğin yanda olması (C) çiçeğinyukarıda olmasına (c) göre baskındır.

Buna göre heterozigot çiçeği yanda olanbezelye ile çiçeği yukarıda olan bezelyelerçaprazlanırsa, genotipi heterozigot olan bezelyelerinoluşma oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 

4. Akraba evliliği yapan ailelerde hamilelik süreciile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akraba evliliği yapan ailelerde, hamilelik sürecisonunda doğum gerçekleşmiş ise doğan bebekkesinlikle bir genetik hastalıkla doğmuştur.

B) Akraba evliliği yapan ailelerde, hamilelik sürecisonunda doğum gerçekleşmiş ise doğanbebek her bakımdan sağlıklı olabilir.

C) Akraba evliliği yapan ailelerde, hamilelik sürecisonunda ölü doğum gerçekleşebilir.

D) Akraba evliliği yapan ailelerde, hamilelik sürecidüşük yapma ile son bulabilir.

 

5. Buruşuk tohumlu bezelye bitkisi ile düzgün tohumlu bezelyebitkilerinin çaprazlanması sonucu, oluşan bütün bezelyelerdüzgün tohumlu olduğuna göre;

I. Çaprazlanan düzgün tohumlu bezelyede buruşuk tohumgeni vardır.

II. Buruşuk tohumlu bezelye bitkisi elde edebilmek için heriki bezelyede de çekinik gen bulunmak zorundadır.

III. Oluşan bezelyeler melez döldür.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

6. Aşağıdaki şekilde A ve B bezelyelerinin aynı karakter bakımındangenotipleri temsili olarak verilmiştir.

A ve B bezelyeleri çaprazlandığında oluşan 1.kuşak bezelyelerintamamının fenotipleri A bezelyesinin fenotipine benzemektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

7.

Yukarıda verilen kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

A) Bu yapılar karmaşıktan basite doğru sıralandığında, 2. sırada DNA yer alır.

B) DNA’lar protein kılıflarla sarılarak kromozomu oluşturur.

C) En küçük yapı gendir ve DNA’nın yapı birimidir.

D) Bir fosfat, bir şeker ve bir organik bazdan oluşan yapılar

Nükleotidlerdir.

 

8.

Yukarıdaki tabloda X ve Y canlılarına ait kromozom sayılarıverilmiştir.

Buna göre;

I. X ve Y canlıları aynı türden olabilir.

II. X ve Y canlıları farklı türden olabilir.

III. X canlısı Y canlısına göre daha gelişmiş bir canlı olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

9. -Azot - Oksijen - Karbondioksit

Hava kürede bulunan gazlar yukarıda maddeler halinde verilmiştir. Gazların bulunma oranlarını çoktan aza doğru sıralayınız?

A) Oksijen > Karbondioksit > Azot

B) Azot > Oksijen > Karbondioksit

C) Oksijen > Azot > Karbondioksit

D) Azot > Karbondioksit > Oksijen

 

10. İlk dersimde adımı soran öğrencilerime : “Bakalım adımı siz bulabilecekmisiniz?” diyerek; DNA, kromozom, gen ve nükleotidkavramlarını aşağıdaki gibi anlattım.

I: Canlının göz rengi, saç şekli gibi belirli bir özelliğindensorumlu olan birimlerdir.

A: DNA ve proteinden oluşan bir yapıdır.

L: DNA’nın yapı birimidir.

S: Hücrenin yönetici molekülüdür.

Bu yapıların başındaki harfler kapsam büyüklüğüne göreküçükten büyüğe doğru sıralandığında adım ortaya çıkıyor.

Sizce adım aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ASLI

B) LISA

C) ISLA

D) SILA

 

11. İlteriş Kağan rüzgar gülünü bir gün boyunca her saat başında balkona çıkararak 20s boyunca dönüşünü gözlemlemiştir. 20s içerinde mavi yaprak sarı çubuktan geçiş sayısını saymış ve not etmiştir. Notlarına bakarak en çok dönüş sayısının saat 13:00 da olduğunu görmüştür.

İlteriş Kağan bu etkinlik sonucunda hangi sonuca ulaşmıştır?

A) Gün içerindeki rüzgar hızının en yüksek olduğu saat 13:00'dır.

B) Her gün saat 13:00'da rüzgar çıkmaktadır.

C) Gün boyunca rüzgar olduğu için her hangi bir sonuca ulaşamaz

D) Hava sıcaklığının en yüksek olduğu an saat 13:00'dır.

 

12.

Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

A) 1. Çıkış

B) 2. Çıkış

C) 3. Çıkış

D) 4. Çıkış

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

A) Madenler

B) Yağış rejimi

C) Tarımsal faaliyetler

D) Yaşam biçimi

 

14.

Bamsı Beyrek yukarıda ki deneyi tasarlamıştır. Deneyde ısınan su buharlaşmış buz ile karşılaşınca su damlası olarak tekrar aşağı düşmüştür.

Bamsı Beyrek bu deneyle hangi hava olayını açıklamak istemiştir?

A) Sis

B) Yağmur

C) Kırağı

D) Dolu

 

15. Selin, Fen Bilimleri dersinde mevsimlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır.

I. Dünya 21 Aralık konumundayken Kuzey Yarım Küre’de

yaz mevsimi, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır.

II. Dünya’nın dönme ekseninin dolanma düzlemine göre eğik olması, her iki yarım kürede farklı mevsimlerin oluşmasına neden olur.

III. Ekvator bölgesi yüzeyi yıl içerisinde Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla aldığı için Dünya üzerindeki diğer bölgelere göre daha soğuktur.

Buna göre Selin’in yaptığı bu açıklamalardan hangileri

doğrudur?

A) I, II ve III.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) Yalnız II

 

16. Aşağıda bir ülkenin yıllık sıcaklık değişimini ve yağışmiktarını gösteren grafik bulunmaktadır.

Bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıl boyunca yağış alan bir bölgedir.

B) Yağışlar sürekli sel ve taşkınlara yol açar.

C) Konum olarak ekvatora yakındır.

D) Yıl boyunca sıcaklık 20°C'nin altına düşmez.

 

17. Bir meteoroloğun görevleri arasında;

I. Hava tahmin raporları düzenlemek.

II. Rüzgârın hızını, havanın nemini ölçmek.

III. Küresel çapta iklim değişikliklerini analiz etmek.

gibi görevlerden hangileri bulunur?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve II

D) I, II ve III

 

18

Yukarıda bir ağacın aynı yıl içinde dört farklı durumu verilmiştir.

Buna göre numaralarla belirtilen durumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ağaç Güney Yarım Küre’de ise 3 numaralı durum 21 Mart’tan sonra görülür.

B) Ağaç Kuzey Yarım Küre’de ise 4 numaralı durum 21 Aralık’tan sonra görülür.

C) Ağaç Güney Yarım Küre’de ise 2 numaralı durumda Kuzey yarım kürede yaz yaşanır.

D) Ağaç Kuzey Yarım Küre’de ise 1 numaralı durumda Güney yarım kürede sonbahar yaşanır.

 

19. Arif ve Cem kumsalda yürüyüşe çıkıyor. Kumsala oturuyorlar ve Arif deniz suyuna dokunuyor. Denizin suyunun karadan daha sıcak olduğunu fark ediyor. Arif’in Fen Bilimleri dersinde (bilgi yelpazesi. com) işledikleri hava olaylarının oluşumu ile ilgili konu aklına geliyor ve Cem’eaşağıdaki soruları soruyor.

1. Deniz suyunun ve karanın sıcaklıkları eşit olsa idi öncelikle hangi hava olayı burada gerçekleşmezdi?

2. Deniz suyunun daha sıcak olması durumunda yüksek basınç bölgesi nerede oluşur?

Arif’in sorulara verdiği doğru yanıtlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) Yağmur oluşmazdı. Yüksek basınç bölgesi kara üzerinde oluşur.

B) Yağmur oluşmazdı. Yüksek basınç bölgesi deniz üzerinde oluşur

C) Rüzgâr oluşmazdı. Yüksek basınç bölgesi kara üzerinde oluşur.

D) Rüzgâr oluşmazdı. Yüksek basınç bölgesi deniz üzerinde oluşur.

 

20. Ultrafen Grubu öğretmenlerinden boy uzunlukları aynı, araştırmacı ve gezgin Mustafa ve Mehmet Ali, Güneş ışınlarının Dünyaile yaptığı açının değişmesi ile bir cismin gölge boyunun değişip değişmeyeceğini araştırmak istemişler ve aşağıdaki hipotezikurmuşlardır:

Hipotez: Farklı yarım kürelerde, aynı zaman diliminde, Güneş ışınlarının gelme açısı farklı olacağından; cisimlerin gölge boylarıda farklı olur.

Mustafa ve Mehmet Ali Öğretmen, bu hipotezi test etmek için Dünya’nın Güneş etrafında dolanımına ait aşağıdaki görseli inceleyerekgidecekleri ülkeleri belirlemişlerdir.

Buna göre Mustafa ve Mehmet Ali Öğretmen, hipotezi en doğru bir şekilde test etmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?(Öğretmenlerin ayakkabıları özdeştir.)

A) Mustafa Öğretmen, Dünya 1 numaralı konumda iken Kuzey Yarım Küre’deki Yengeç Dönencesi üzerinde bulunan bir ülkede sabah saatlerinde; Mehmet Ali Öğretmen ise Dünya yine 1 konumunda iken Güney Yarım Küre’deki Oğlak Dönencesi üzerinde bulunan bir ülkede öğle vakti gölge boylarını ölçmelidir.

B) Mustafa Öğretmen, Dünya 3 numaralı konumda iken Güney Yarım Küre’deki Oğlak Dönencesi üzerinde bulunan bir ülkede öğlevakti; Mehmet Ali Öğretmen ise Dünya yine 3 konumunda iken Kuzey Yarım Küre’deki Yengeç dönencesi üzerinde bulunan bir ülkede öğle vakti gölge boylarını ölçmelidir.

C) Mustafa Öğretmen, Dünya 2 numaralı konumda iken ekvator üzerinde bulunan bir ülkede öğle vakti; Mehmet Ali Öğretmen ise Dünya 4 numaralı konumda iken ekvator üzerinde bulunan bir ülkede öğle vakti gölge boylarını ölçmelidir.

D) Hem Mustafa hem de Mehmet Ali Öğretmen, Dünya 3 numaralı konumda iken Güney Yarım Küre’deki Oğlak Dönencesi üzerinde bulunan bir ülkede sabah ve akşam üzeri vakitlerinde gölge boylarını ölçmelidir.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: