Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A.Eşeysiz üreme çeşitlerinden dördünü yazarak birer örnek veriniz.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

B. Soru işaretli yerlere gelmesi gereken bazları yazınız.

 

DNA -A--T--G---G---C---C---T        DNA---A----G---G---C---T---A---G

 

DNA -?--?---?---?----?---?---?--        DNA----?----?---?----?---?---?---?

 

 

C. Bir DNA molekülünde Adenin sayısı 400 dür. Toplam nükleotit sayısı  1400 olduğuna göre Guanin sayısı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

D.Heterozigot B kan gurubuna sahip anne ile AB kan grubuna sahip babanın çocuklarının genotiplerini bulunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Aşağıdaki kavramları eşleştirirken uygun olan harfleri  uygun boşluğa yazınız? 5 puan

 

F. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına (D)yanlış Olanların başına (Y) yazınız.

*……….. Kaktüs yapraklarının diken şeklinde olması bir adaptasyondur.

*………. İnsan üreme hücreleri 2n kromozomludur.

*……….Gelişmiş kaslı olma kalıtsal bir özelliktir.

*……….Adaptasyonlar  evrime ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlar.

*……….Kromozom sayısının canlının gelişmişliği ile alakası yoktur.

 

G.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak boşlukları doldurunuz.

*………………………………. olan bireylerin vücut hücrelerinde 46 kromozom yerine 47 kromozom vardır.

*Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesinde ………………………………….. oluşur.

*Mendel çalışmalarını ………………… bitkisi ile yapmıştır.

*Canlının genetik yapısında yer alan özelliklere ………………………….. denir

*……………………………. hücre bölünmesinde parça değişimi gözlenmez.

*Baskın genlerle birlikte kendi özelliğini göstermeyen genlere …….…………. denir.

*Tomurcuklanarak üreme bir ……………………….…. şeklidir.

*Canlıların dış görünümüne ………………………… denir.

 

H. Aşağıda verilen boşlukları  mitoz ve mayoz  şeklinde yorumlayın

*Kromozom sayısı değişmez………………..............

*Üreme ana hücrelerinde görülür.………………..

*Kromozom sayısı yarıya iner……………………….

*Tür içi çeşitlilikte rol oynar………………………..

*Bir hücreden iki hücre oluşur…………………….

*Bir hücreden dört hücre oluşur……………….…

*Tüm canlılarda görülür…………………………………...

*İlkel canlıların çoğalmasını sağlar……………..

*Parça değişimi görülür……………………………………

*Yalnızca eşeyli üreyen canlılarda görülür………..

 

I.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji uygulamalarından biri değildir?

A) Klonlama

B) Meyveli Yoğurt yapımı

C) Vitamin Tabletleri

D) Protez kol bacak üretimi

 

Aşağıdakilerden hangisinde mutasyon yoktur?

A) Dört boynuzluluk

B) Ten renginin güneşte değişmesi

C) Altıparmaklılık

D) İki başlı kaplumbağa

 

 

İ.Şemada bir canlının hayat döngüsü verilmiştir.

Burada 1,2,3 ve 4 ile gösterilen olaylar için mitoz-mayoz olarak doldurunuz.

 

j. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 

 

 

K. Verilen görsellerden hangisinin mutasyon hangisinin modifikasyon ile oluştuğunu altlarına yazınız. (2x7=14 puan)

 

1. Darwin’in evrimle ilgili iki temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Adaptasyon – Kalıtım

B)  Modifikasyon – Adaptasyon

C)  Varyasyon – Doğal seçilim

D)  Mutasyon – Modifikasyon

 

2. Canlı çeşidi ve üreme yöntemiyle ilgili, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)  Patates - Vejetatif üreme

B)   Deniz anası – Tomurcuklanma

C)  Deniz yıldızı - Yenilenmeyle üreme

D)  Şapkalı mantar - Bölünme

 

3.Mitoz hücre bölünmesinde ;

Evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Y, Z, T, X                         B) X, T, Z, Y

C) Y, X, Z, T                         D) X ,T, Y, Z

 

4. Bir zincirindeki baz dizilimi  ATCCTAGG olan DNA molekülünün karşı zincirindeki baz dizilimi nasıldır?

A)  ATCCTAGG                    B)  TAGGATCC

C)  ATCATCAA                    C)  GCAACGTT

 

5. 16 Kromozomlu bir deri hücresi ard arda 3 kez mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücre sayısı ve kromozom sayısı kaçtır??

A) H:8 ,  K:16                      B) H:16 ,  K:8

C) H:8 ,  K:8                        D) H:16 ,  K:16

 

6. Aşağıda kan grupları verilen ebeveynlerden hangisinin çocukları  0 kan grubundan olabilir?

A)  A0 -BB                         B)  00 - AB

C)  B0 - A0                          D)  AA -00

 

7. Bir bölünme sırasında homolog kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir?

A) Hücre bölünmesini hızlandırır.

B) Canlılarda (bilgi yelpazesi. com) çeşitliliği sağlar

C) Canlıların büyümesinde etkili olur.

D) Hücrelerde kromozom sayısının azalmasına neden olur.

 

8. Evrim canlılarda çeşitlilik olayını açıklar.

Aşağıdakilerden hangisi canlılarda çeşitlilik oluşmasında etkili değildir?

A)Mutasyonların görülmesi           B)Eşeysiz üreme

C)Mayoz bölünme                         D)Parça değişimi

 

9.

.        I                II              III              IV

a)   Mitoz         Mayoz       Döllenme      Mitoz

b)   Mayoz        Mitoz        Döllenme      Mayoz

c)  Mayoz        Döllenme    Mitoz           Mayoz

d)  Döllenme    Mayoz        Mitoz           Mitoz

 

10.

Yukarıda verilen soy ağacında IV numaralı bireyin renk körü olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) II numaralı birey taşıyıcı olabilir

B) V numaralı birey renk körü hastası olabilir

C) I numaralı birey  renk körüdür.

D) III numaralı bireyde hastalık geni vardır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: bildiğin yarısı sınavda çıktı ama ben sınavdan sonra baktımm
->Yazan: irem


1. **Yorum**
->Yorumu: cok beğendim isime yarar insallah
->Yazan: meryem. .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):