Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A.AŞAĞIDAKİ SORULAR DOĞRU İSE YANINA (D),YANLIŞ İSE (Y) YAZINIZ. ( 10P)

•      (…..)  Lamarck doğal seçilim sonucu yeni türlerin ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştür.

•      (…..) Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı farklıdır.

•      (…..) Büyüme ve gelişme hücre bölünmesi ile meydana gelir.

•      (…..) Bütün canlıların kromozom sayısı aynıdır.

•      (…..) Hidra, denizanası,sünger gibi canlılar tomurcuklanarak ürerler.

•      (…..) Hemofili anne ve babadan çocuklara geçen kalıtsal bir hastalıktır

•      (…..) Modifikasyonlarda canlının genleri bozulur

•      (…..) Mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise yavru nesillere aktarılır

•      (…..) Akraba evliliği kalıtsal hastalık taşıyan genlerin bir araya gelme olasılığını arttırır

•      (…..) Mitoz bölünme canlılarda çeşitliliği sağlayan bir olaydır

 

B.AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARA KUTUDA VERİLEN KAVRAMLARDAN UYGUN OLANLARI YAZIN. ( 10 P)

mitoz- bezelye- Down sendromu- mayoz- ara lamel- evrim - eşeysiz üreme- çekinik gen- adaptasyon- modifikasyon

•      Bitki hücresinde stoplazma bölünmesinde …………………………….oluşur.

•      Tomucuklanarak üreme bir …………………………………….şeklidir.

•      Mendel çalışmalarını………………………………bitkisi ile yapmıştır.

•      ……………………………….olan bireylerin vücut hücrelerinde 46 kromozom yerine 47 kromozom vardır.

•      Baskın genlerle birlikte kendi özelliğini göstermeyen genlere …………………………………denir.

•      …………………………hücre bölünmesi ile üreme hücreleri oluşur.

•      Çevre şartlarının etkisiyle kalıtsal olmayan değişikliklere ……………………………..denir.

•      Türlerin uzun zaman içinde geçirdiği ya da geçirmekte olduğu değişikliklerin tümüne……….………..…denir.

•      …………………hücre bölünmesinde parça değişimi gözlenmez.

•      Dağda yetişen karahindiba bitkisinin köklerinin çölde yetişenlere göre daha kısa olması ...........…….....olayına  örnek olarak verilebilir.

 

C.

Adaptasyon…. Mutasyon……Modifikasyon……Doğal seçilim… Varyasyon

Aşağıda verilen örneklerin yukarıdaki durumlardan hangisine ait olduğunu boşlularla yazınız ( 5 P)

•      Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması……………………………….………………..

•      Kaktüsün iğne yapraklı olması………………………………………………………………………..

•      Bir canlı türündeki çeşitlilik………………………………………………………...…………………

•      Kanser hücresinin oluşması………………………………………………………..………………….

•      Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi………….

 

D. AŞAĞIDA VERİLEN MİTOZ BÖLÜNMENİN EVRELERİNİ BOŞ YERLERE OLUŞ SIRASINA GÖRE NUMARA VEREREK SIRALAYINIZ ( 1.2.3.4.5.6 OLARAK BOŞLUKLARINA YAZIN) ( 6 P)

•      kromozomların kutuplara çekilmesi…………………………..………………

•      stoplazmanın bölünmesi………………………………………………..…………..…..

•      kromozomların eşlenmesi……………………………………………..………………..

•      kromozomların (bilgi yelpazesi.net)   hücrenin ortasında dizilmesi………..…………………

•      çekirdek zarı ve çekirdeğin oluşması……………………………..……………

•      çekirdek zarı ve çekirdeğin erimesi…………………………..………………

 

E.AŞAĞIDAKİ SORULARI ALTLARINA BIRAKILAN BOŞLUKLARA CEVAPLAYIN.

 

1. Aşağıda verilen DNA zincirinin karşı tarafını tamamlayın.(6P)

 

A   T   G   T  C  A    A   G   C  T   C  A

 

 

2.Melez uzun kirpikli bir baba ile saf döl kısa kirpikli bir annenin çocuklarının uzun kirpikli olma ihtimali % kaçtır? (7 P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Mayoz ile mitoz arasındaki farklara 3 örnek verin. (6 P)

 

 

 

F. AŞAĞIDAKİ SORULARDA UYGUN SEÇENEKLERİ İŞARETLEYİN. (HER SORU 5 PUAN )

 

1. Banu bahçesine ektiği bezelyelerin %  50 sinin melez düzgün tohumlu, % 50 sinin ise saf düzgün tohumlu olmasını istiyor. Bu durumda Banu aşağıda genotipi verilen bezelye çiftlerinden hangilerini çaprazlamalıdır?

a) Dd x DD                                   b) DD x dd

c) ddx dd                                      d) Ddx dd

 

2. Coşkun: " Bu genetik hastalığı oluşturan alyuvarlar şekillerinden dolayı yeteri kadar oksijen taşıyamaz. Ayrıca küçük  kan  damarlarını tıkayarak bazı dokuların yeterince oksijen almamasına neden olurlar."

Genetik hastalıklarla ilgili araştırmasının bir bölümü verilen Coşkun hangi hastalıktan söz etmektedir?

a) hemofili                                    b)down sendromu

c) orak hücreli anemi                d) renk körlüğü

 

3.Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?

a) kıvırcık saçlı olma                  b) uzun boylu olma

c) mavi gözlü olma                     d) gelişmiş kaslı olma

 

4.

I.Vücut hücrelerinde görülür

II.Komozom sayısı yarıya iner

III.Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır

IV.Sonuçta dört yavru hücre oluşur

V.Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar

Mayoz ve Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen olayları  hangi seçenekteki gibi gruplandırmalıyız?

   Mitoz      Mayoz

a)      I, IV                        II, III, V

b)      I, III, V                      II, IV

c)      II, III, V                     I, IV

d)      I, II, IV                      III, V

 

5. Kalıtım olaylarının açıklanmasındaki ilk deneylerde bezelyeleri kullanarak bu olaylara açıklama getirmeye çalışan bilim adamının adı nedir?

a) Charles Darwin                     b) Babsiste Lamark

c) Gregor Mendel                       d) Albert Einstein

 

6. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek verilemez?

a) Koyunlardaki kısa bacaklılık

b) Bazı keçilerin (bilgi yelpazesi.net) dört boynuzlu oluşu

c) Sünnet olan bir erkeğin sünnetsiz çocuklarının olması

d) Normal olmayan bebek doğumları

 

7.  Kalıtımda görevli olan molekülleri büyükten küçüğe doğru sırası nasıldır?

a )  Gen-DNA-Kromozom

b )  Kromozom-Gen-DNA

c )   DNA-Gen-Kromozom

d )   Kromozom -DNA -Gen

 

8. Aşağıdaki şemada I,II ve III numaralı bireylerden hangisi veya hangileri kesinlikle taşıyıcıdır?

a)   I            b)    I- II        c)     I- III        d)  I- II- III

 

9-Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek değildir?

a)Kesilen denizyıldızının her parçasının yeni bir denizyıldızı olması

b) Bakterinin bölünmesi

c)Hidranın tomurcuklanması

d)Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının insanlık için doğurabileceği olumsuz sonuçlardandır?

a) daha verimli tohumların üretilmesi

b) kaliteli tarım ürünlerinin yok olması

c) elde edilen tohumların daha uzun süre saklanması

d) faydalı böcek türlerinin yok olması

 

NOT: soruları dikkatlice okuyunuz. Her sorunun puan değeri üzerinde yer almaktadır.

Başarılar…

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

A.AŞAĞIDAKİ SORULAR DOĞRU İSE YANINA (D),YANLIŞ İSE (Y) YAZINIZ. ( 10P)

•      (…Y..)  Lamarck doğal seçilim sonucu yeni türlerin ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştür.

•      (…Y..) Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı farklıdır.

•      (…D..) Büyüme ve gelişme hücre bölünmesi ile meydana gelir.

•      (…Y..) Bütün canlıların kromozom sayısı aynıdır.

•      (…D..) Hidra, denizanası,sünger gibi canlılar tomurcuklanarak ürerler.

•      (…D..) Hemofili anne ve babadan çocuklara geçen kalıtsal bir hastalıktır

•      (…Y..) Modifikasyonlarda canlının genleri bozulur

•      (…D..) Mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise yavru nesillere aktarılır

•      (…D..) Akraba evliliği kalıtsal hastalık taşıyan genlerin bir araya gelme olasılığını arttırır

•      (…Y..) Mitoz bölünme canlılarda çeşitliliği sağlayan bir olaydır

 

B.AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARA KUTUDA VERİLEN KAVRAMLARDAN UYGUN OLANLARI YAZIN. ( 10 P)

mitoz- bezelye- Down sendromu- mayoz- ara lamel- evrim - eşeysiz üreme- çekinik gen- adaptasyon- modifikasyon

•      Bitki hücresinde stoplazma bölünmesinde ara lamel.oluşur.

•      Tomucuklanarak üreme bir … eşeysiz üreme …….şeklidir.

•      Mendel çalışmalarını………… bezelye ………bitkisi ile yapmıştır.

•      …… Down sendromu …….olan bireylerin vücut hücrelerinde 46 kromozom yerine 47 kromozom vardır.

•      Baskın genlerle birlikte kendi özelliğini göstermeyen genlere ……… çekinik gen ………denir.

•      ……… mayoz ………hücre bölünmesi ile üreme hücreleri oluşur.

•      Çevre şartlarının etkisiyle kalıtsal olmayan değişikliklere … modifikasyon denir.

•      Türlerin uzun zaman içinde geçirdiği ya da geçirmekte olduğu değişikliklerin tümüne…… evrim …..…denir.

•      …… mitoz ……hücre bölünmesinde parça değişimi gözlenmez.

•      Dağda yetişen (bilgi yelpazesi.net) karahindiba bitkisinin köklerinin çölde yetişenlere göre daha kısa olması .... adaptasyon....olayına  örnek olarak verilebilir.

 

C.

Adaptasyon…. Mutasyon……Modifikasyon……Doğal seçilim… Varyasyon

Aşağıda verilen örneklerin yukarıdaki durumlardan hangisine ait olduğunu boşlularla yazınız ( 5 P)

•      Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması……… Modifikasyon …………..

•      Kaktüsün iğne yapraklı olması………………… Adaptasyon ………………………………..

•      Bir canlı türündeki çeşitlilik…………………… Varyasyon ……………………...…………………

•      Kanser hücresinin oluşması………………… Mutasyon ………………..………………….

•      Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi… Doğal seçilim.

 

D. AŞAĞIDA VERİLEN MİTOZ BÖLÜNMENİN EVRELERİNİ BOŞ YERLERE OLUŞ SIRASINA GÖRE NUMARA VEREREK SIRALAYINIZ ( 1.2.3.4.5.6 OLARAK BOŞLUKLARINA YAZIN) ( 6 P)

•      kromozomların kutuplara çekilmesi…………………4………..………………

•      stoplazmanın bölünmesi………………………………6………………..…………..…..

•      kromozomların eşlenmesi……………………………1………………..………………..

•      kromozomların  hücrenin ortasında dizilmesi………..3…………………

•      çekirdek zarı ve çekirdeğin oluşması…………………5…………..……………

•      çekirdek zarı ve çekirdeğin erimesi……………………2……..………………

 

E.AŞAĞIDAKİ SORULARI ALTLARINA BIRAKILAN BOŞLUKLARA CEVAPLAYIN.

 

1. Aşağıda verilen DNA zincirinin karşı tarafını tamamlayın.(6P)

 

A   T   G   T  C  A    A   G   C  T   C  A =>> T   A   C   A  G  T    T    C   G  A  G  T

 

 

2.Melez uzun kirpikli bir baba ile saf döl kısa kirpikli bir annenin çocuklarının uzun kirpikli olma ihtimali % kaçtır?

( 7 P)   U : uzun kirpik   , u: kısa kirpik   ( 1p)

 

( 1p)    Uu        X         uu             ( 1p)

 

% 50 uzun kirpikli çocuk olma ihtimali vardır. ( 2p)

 

Uu  Uu          uu           uu

( 1p)                                   ( 1p)

 

3.Mayoz ile mitoz arasındaki farklara 3 örnek verin. (6 P)

 

 

F. AŞAĞIDAKİ SORULARDA UYGUN SEÇENEKLERİ İŞARETLEYİN. (HER SORU 5 PUAN )

 

1. a)                               2. c)

3. d)                               4. b)

5. c)                               6. c)

7. a )                              8. c)

9. d)                               10.d)


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

14. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten güzel bana yararlı olcağından eminim 
->Yazan: özük abla...

13. **Yorum**
->Yorumu: vayy guzelmiþ tekyuu 
->Yazan: fhthyj...

12. **Yorum**
->Yorumu: ögretmenimiz bu sınavın aynısı yapmıştı çok basit sorular teşekkür ederiz :) 
->Yazan: sema

11. **Yorum**
->Yorumu: eyw cok gzl olmş ellernze sğlk
->Yazan: israceren

10. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel ve çok kolaydı inşallah kolay olur
->Yazan: defne

9. **Yorum**
->Yorumu: inþallah bizim mustafa hocada böyle sorar
->Yazan: gözde.

8. **Yorum**
->Yorumu: güzel bir site saolun bunlar doru demiiii :D
->Yazan: baho.

7. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten süper bir site pazartesi sınavım var inşallah hoca aynı soruları sorar
->Yazan: merve.

6. **Yorum**
->Yorumu: Bizim çok iyi bir FEN BİLİMLERİ öğretmenimiz var. Çok iyi dediğim çok komik, çeşitli etkinliklerle öğrenciyi derse bağlayan, sakin bir öğretmen. Ancak istenileni veremiyor. Şöyle ki benim ve birçok öğrencinin alışmış olduğu gibi, bol bol test dağıtılmasını yapmıyor, testlerde çıkan sorular benzerini sınıfta çözmüyor, her şeyi bir yana bırakın bir ünite bitti, çalışma kitabından ödev bile vermiyor. Ve yapacağı sınavda 50 soru olacakmış. Şöyle ki, öğrencilere baş ağrısı çektirmeyi seven bazı öğretmenler sayesinde bu zevke (!) bende ermiştim. Soru sayısı o kadar çok olunca, öğrencinin gözünde sorunun değeri kalmıyor, dikkat ve motivasyon düşüyor, yetiştiremeyeceğim korkusu baş gösteriyor, ayrıca bazı 50 soruluk sınavlar var ki soruların en zorları seçiliyor ve böyle sınavlara, sorular çok zor olduğu için süre yetmiyor. Sorular çoğunlukla kolay ve orta dereceli oluyor. 50 soruluk sınavın tek iyi yanı bu. Baş ağrısı, motivasyon ve dikkat düşmesi, sorunun değerinin kalmaması(her soru 2 puan) ve yetiştiremeyeceğim korkusunu saymazsak, 50 sorulu sınav çok iyi!
->Yazan: Eray.

->Yazan   : tugçe
->Yorumu: çok güzel bi site , yarin sinavim var umarim yararli olur :/.

->Yazan   : Baris
->Yorumu: Yarin sinavim var çok iyi aldim 91 aldim insallah sinavdanda 91 alirim.

->Yazan   : zeynep
->Yorumu: tesekkürler . 100 aldimm ama sinava kadar  unutmam insallh :S.

->Yazan   : merve
->Yorumu: çok sagolun gerçekten çok yardimci oldu Allah sizden razi olsun 88 aldim yarin fen sinavim var çok iyi bir notla eve dönecegime inaniyorum :D:D:D:D.

>Yazan: songül
>Yorum:
gerçekten çok güzel bir ste .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: