Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (3)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen uygun kelimeleri yerleştirin   (20p)

(manometre, mayoz, 76, kaldırma kuvveti, yoğunluk, deniz, kuvvet, yüzey alanı, yüzer, batar, basınç)

 

1- Eşey hücreleri …………… ……bölünme ile oluşur.

 

2- Katı bir cismin basıncı ……………. ile doğru,  ……….. ile ters orantılıdır.

 

3- Açık hava basıncının değeri 0.C’ de ……………seviyesinde…………cmHg dir.

 

4-Kapalı gazın basıncını……………….ölçer

 

5-Bir cismin havadaki ağırlığı ile sıvıdaki ağırlığı                       arasındaki fark ………………..eşittir.

 

6-Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine ……….. ...denir.

 

7-Bir cisim yoğunluğu kendinden küçük olan bir sıvı içinde…………………..

 

8-Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete…………denir

 

 

B)- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(15 puan)

 

(  ) 1- Yumurta ve sperm 2n sayıda kromozom taşır.

 

(  ) 2-Açık hava basıncını ölçen bilim adamı Torricellidir.

 

(  ) 3-Havanın yoğunluğu kaldırma kuvvetine etkili değildir

 

(  ) 4-Yüzen bir cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir.

 

(  ) 5- Açık hava basıncını barometre ölçer.

 

(  ) 6- Demir su içerine bırakılırsa yüzer.

 

(  )  7- Sıvı basıncı sıvının konulduğu kabın şekline bağlıdır.

 

(  )  8- Vücut hücreleri mitoz sonucu oluşur.

 

(  ) 9-  Sıvılar sıkıştırılabilir.

 

(  )10- Basıncı birimi paskaldır

 

 

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

 

1- Aşağıdaki kapta sıvı içindeki eşit ağırlıklı X,Y ve Z cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır? (5 p)

 

2) Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında neden yüzer veya neden batar? (6 puan)

 

 

 

 

 

 

3) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurup, hangi maddelerin aynı olabileceğini yazınız. (10 p)

 

 

D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız? (44 p)

 

1) Aynı miktar su özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangi ilde daha çabuk kaynar?

A) Antalya                                     B) Ankara

C) Diyarbakır                               D) Ağrı

 

2)

Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.

Bu durumda kapların tabanlarında oluşan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) X>Y>Z                       B) X=Y=Z

C) Z<X=Y                     D)Z>X=Y

 

3- Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)N                 B)g/cm³                 C)kg/m³                 D)Pa

 

4)

Özdeş cisimlerden üç tanesi farklı şekillerde konulduklarında zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur?

A) II=III>I                                       B) I>II>III

C) I=II=III                                       D) I>II=III

 

5)

I-Kabın şekli                   II-Sıvı miktarı

III-Sıvının yoğunluğu      IV-Sıvının derinliği

Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

A) Yalnız I                                     B) I ve II

C) III ve IV                                     D) I,II ve IV

 

6) Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmakla ilgili değildir?

A)İğnenin sivri uçlu olması

B)Çatalın ucunun sivri olması

C)Raptiyenin başının geniş olması

D)Bıçağın ağzının ince olması

 

7) Bir uçan balon belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra patlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yükseldikçe hava basıncının artması ve bu basınca balonun direnç göstermesi

B)Yükseldikçe hava basıncı azaldığından balonun içindeki gazın genleşmesi

C)Yükseldikçe (bilgi yelpazesi.net) hava sıcaklığı arttığından balonun erimesi

D)Yükseldikçe havadaki toz bulutlarının etkisinin de fazlalaşması

 

8)

A) Sıkışan gazın basıncı artar.

B) Sıkışan gazın molekülleri daha çok çarpışır.

C) Sıkışan gazın tanecik sayısı artar.

D) Sıkışan gazın hacmi azalır.

 

9)

Bir hücredeki kromozom sayısındaki değişmeler zamana bağlı olarak grafikteki gibi verilmiştir.

Buna göre I,II,III ve IV bölgelerde hangi olaylar gerçekleşmiştir?

         I                  II              III               IV

A) Mitoz        Mayoz          Döllenme    Mitoz

B) Mayoz      Mitoz            Döllenme    Mayoz

C) Mayoz      Döllenme     Mitoz           Mayoz

D) Mitoz        Mitoz            Mayoz         Döllenme

 

10)Birim hacimdeki madde miktarına ne denir?

A) Kütle                         B) Cisim               C) Öz küte             D) Basınç

 

11) Aşağıdaki verilenlerin hangisinde bir cismin sıvıda yüzmesi mümkündür?

A) Sıvının kütlesi cismin kütlesinden büyük olduğunda

B) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda

C) Sıvının kütlesi cismin kütlesinden küçük olduğunda

D) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olduğunda

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (3)

.

->Yazan   : saliha
->Yorumu: fen hocamız aynı soruları sordu ama sıklarını degıstırmıs uyanık .!!.

->Yazan   : meryem
->Yorumu: sinaviniz gerçekten bana çok yardimci oldu tesekkür ederim:)).

->Yazan   : ayse
->Yorumu: sorulariniz sinavda bana çok yardimci oldu tessekkür ederim :).

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: