Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (1)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1)

Yukarıdaki periyodik cetvelden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

a) Hangileri metaldir……………

 

b) Hangileri ametaldir…………..

 

c) T ile M arasında bileşik ………..

 

d) En kararlı atom ……………

 

e) Değerlik elektron sayıları aynı olanlar……

 

f) Atom numarası en büyük olan………..

 

g) K ile Y arasında ………… bağlı bileşik oluşur.

 

h) Y ile Z arasında bileşik ………..

 

i) …………….. elementleri elektrik akımını iletir.

 

j) ……….. elementi hiçbir elementle bileşik oluşturmaz.

 

 

2) Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri istenilen şekilde değiştirmek için uygun olayı yazınız.

 

3)

pH değerleri yukarıdaki gibi olan çözeltileri; asit, baz veya nötr oluşlarına göre gruplandırınız. Asitlik veya bazlık kuvvetlerine göre sıralayınız.

 

 

 

 

4) Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.

 

5)

A cismi X,Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengededir. Buna göre;

 

a) Sıvıların yoğunluklarını karşılaştırınız.

 

 

b) Sıvıların kaldırma kuvvetlerini karşılaştırınız.

 

 

6)

A) P                                                               B) 2P

C) 3P                                                            D) 4P

 

7)

A) Isınan gaz moleküllerinin çarpışma sayısı artar.

B) Isınan gazın molekül sayısı artar.

C) Isınan gazın basıncı artar.

D) Isınan gaz moleküllerinin hareket enerjisi artar

 

8)

“ X ”  aşağıdakilerden hangisidir?

 

9)

I-   Turnusolu kırmızıya çevirirler.

II-  Yakıcı özelliğe sahiptirler.

III- Tatları acıdır.

IV- Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.

Yukarıdakilerden hangisi asitlerin özelliğidir?

A)Yalnız I                                                      B) I-II

C) I-II-IV                                                        D) Yalnız III

 

10)

Yukarıdaki denklemde X ve Y sırasıyla nedir?

A) 3,2                                                            B) 2,3

C) 2,2                                                           D) 1,3

 

11)

elementleri arasında oluşan aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?

 

12) Aşağıdaki verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?

A) Sıvınırı kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda

B) Sıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda

C) Katı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda

D) Katı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda

 

13)

I.   Metaller ısı ve elektriği iletir.

II.  Metaller kendi aralarında bileşik yapmaz.

III.  Ametaller ile metaller arasında kovalent bağ oluşur.

IV. Ametaller kendi aralarında bağ oluşturmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I,II                                                              B) I,II,III

C) II,III,IV                                                       D) I,II,III,IV

 

14)

I-   Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler

II-  PH kağıdında 0-7 arası değerleri gösterir

III- Tatları (bilgi yelpazesi.net) acıdır.

Yukarıdakilerden hangileri asitler için söylenebilir?

A) Yalnız I                                     B) I-II –III

C) II-III                                                           D) I-II

 

15) Aşağıdakilerden hangisi bazlara ait özellik değildir?

A) Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler

B) Metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarırlar

C) Tatları acıdır

D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

 

16)

Bir öğrenci özdeş küplerden oluşmuş I ve II deki şekilleri kullanarak aşağıdakilerde Hangisini gözlemek istemiştir?

A) Yüzey ile basınç ters orantılıdır.

B) Ağırlık ile basınç doğru orantılıdır.

C) Yükseklik ile basınç doğru orantılıdır.

D) Ağırlık ile kütle doğru orantılıdır.

 

17)  denklemin göre 132 gram  ve 112 gram Fe oluşabilmesi için 160 gram kullanılmıştır. Kullanılan CO miktarı kaç gramdır?

A) 160                                                           B) 172

C) 112                                                          D) 84

 

18)

K,L,M ve N maddelerinin kütle-hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi maddeler aynı cins maddeler olabilir?

A) K ve M                                                      B) L ve N

C) K ve L                                                      D) M ve N

 

19)

A) 2                                                               B) 5

C) 6                                                               D) 8

 

NOT:   1. Soru 10 puan diğerleri 5’er puandır.

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: BENCE ÇOK GÜZEL HERKESE TAVSIYE EDERIM 
->Yazan: ASYA
.

>Yazan: gül
>Yorum: süper bi site yazlisi sorularina gerçekten emek verilmiss.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: