Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (2) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S.1) Periyodik tablo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar.

B) Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası artar.

C) Aynı periyottaki elementlerin değerlik elektron  sayıları aynıdır.

D) Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir.

 

S.2) Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme ve çoğalmalarını devam ettirebilmesi için ortam koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir.

Bu bilgilere göre,  aşağıdaki örneklerden hangileri adaptasyondur?

I.   Kutup ayılarının postlarının beyaz renkli olması

II.  Fazla besin tüketen bireylerin kilo alması

III. Kaktüsün dikenli yapraklara sahip olması

A) Yalnız I                                                     B) I ve II

C) I ve III                                                       D) I,II ve III

 

S.3) Periyodik tabloda en kararlı element grubu hangisidir?

A) Metaller                                                   B) Ametaller

C) Yarı metaller                                          D) Soygazlar

 

S.4) Hangisi, bir türün bireyleri arasında, sadece kalıtsal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir?

A) Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi

B) İnsanlarda farklı kan gruplarının oluşması

C) Çuha bitkisinin sıcaklığa göre kırmızı ya da beyaz çiçek açması

D) Arı sütüyle beslenen arı larvasının iri vücutlu olması

 

S.5) Aşağıda bazı bireylerin çaprazlanması verilmiştir;

I- AA x Aa           II- Aa x Aa        III- aa x aa       IV- AA x aa

Belirtilen çaprazlamaların hangisinde saf döl bireyler oluşmaz?

A) I                                                 B) II

C) III                                                              D) IV

 

S.6)

I.   Kromozomlar hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder.

II.  Canlılarda kalıtım maddesinin değişmeden kalmasını sağlar.

III. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

IV. Hücrenin bir defa bölünmesinde iki  hücre oluşturur.

Hücre bölünmesine ait olan özelliklerinden hangileri mitoz bölünmeyle ilgilidir.

A) Yalnız I                                                     B) I ve II

C) III ve IV                                                     D) I,II ve IV

 

S.7)

Bir kitap masa düzlemine şekildeki gibi bırakılıyor. Kitabın masaya yaptığı basıncı artırmak için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I                                                     B) I ve II

C) I ve III                                                       D) II ve III

 

S.8)

K,L,M ve N maddelerinin kütle-hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi maddeler aynı tür olabilir?

A) K ve M                                                      B) L ve N

C) K ve L                                                      D) M ve N

 

S.9) Aşağıdaki olayların hangisinde basıncın etkisi yoktur?

A) Bilenen bıçağın daha iyi kesmesi.

B) Dağın tepesine çıkıldıkça kulakların ağırması

C) Karda kar ayakkabısının giyilmesi

D) Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi

 

S.10)

K cismi Y sıvısında batarken, Z sıvısında yüzüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri                doğrudur?

I. Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısından daha fazladır.

II. Cisme etki eden kaldırma kuvvetleri her iki sıvıda da eşittir.

III. Y sıvısında cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür.

A) l ve III                                                        B) Yalnız l

C) II ve III                                                      D) l, ll ve  III

 

S.11)

Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) X, Y ve Z metaldir.

B) T ametaldir.

C) K bir soy gazdır.

D) Atom numarası en küçük X‘tir.

 

S.12) Sıvıları bir noktadan üzerine etkiyen basıncı aynen ve her yönde iletirler. Sıvıların bu özelliğine uygulanan Pascal Prensibi denir.

Yukarıdaki durumların hangileri Pascal Prensibine örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I                                                     B) Yalnız II

C) I ve III                                                       D) II ve III

 

S.13)

Yanda nötr X,Y,Z ve T elementlerinin yörüngelerindeki elektron dağılımları verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Z aynı periyottadır.

B) Y ve T metaldir.

C) Y ve T’ nin yörünge sayıları eşittir.

D) X ve Z’ nin kimyasal özellikleri benzerdir.

 

S.14) Mitoz hücre bölünmesi süreciyle ilgili olarak;

I. Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi

II.   Kalıtım maddesinin kendini eşlemesi

III.  Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi

Şeklindeki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

A) I-II-III                                                         B) I-III-II

C) II-I-III                                                        D) III-II-I

 

S.15) Son yörüngesinde 1,2 ya da 3 elektron bulunduran elementlere metal denir. Metaller elektrik akımını bu elektronları ile iletirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletir?

A) 11Na                                                          B) 7N

C) 8O                                                             D) 10Ne

 

S.16) Aşağıdaki şekillerde hangisinde parmağa uygulanan basınç en fazladır?  (Parmak cisimleri aynı kuvvetle itmektedir)

 

S.17)

Bir sıvı içindeki M,R,S cisimlerinin konumları görülmektedir. Buna göre hangi cisimler dengededir?

A) Yalnız M                                                   B) S ve R

C) Yalnız R                                                  D) S,M ve R

 

S.18) Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A) Pascal                                                     B) N/m2

C) N.m2                                                        D) Atmosfer

 

S.19) Aşağıdaki durumların hangisinde bir öğrenci bulunduğu yüzeye en küçük basıncı uygular?

 

S.20) Ametallerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Periyodik tabloda metallerin sağ tarafında bulunurlar

B) Oda sıcaklığında çoğunlukla katı halde bulunurlar

C) Isı ve elektriği (bilgi yelpazesi.net) iyi iletmezler

D) Kendi aralarında bileşik oluştururlar

 

S.21) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her periyot bir metal ile başlar ve bir soygaz ile biter.

B) Sağlıklı bir insanın üreme hücrelerinde 23 kromozom bulunur.

C) Ametal atomları ile metal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent bağ yaparlar.

D) Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır.

 

S.22) Aşağıdaki DNA’ların hangisinde, kendini eşleme sırasında mutasyon meydana gelmiştir?

 

S.23) Anne ve babadan gelen özellikler homolog kromozomlar üzerinde taşınır ve kalıtsal özelliklere göre saf veya melez döl diye adlandırılır.

I.  Tt                  II. GG            III. cc                   IV. Dd

Şeklindeki kalıtsal özelliklerden hangileri saf döldür?

A) Yalnız I                                                     B) I ve IV

C) II ve III                                                      D) III ve IV

 

S.24)

X ile Y metal, Z ile T ametal olduğuna göre;

X, Y, Z ve T’nin oluşturduğu bileşiklerdeki bağ türleri için aşağıdakilerden hangisinde doğru bilgi verilmiştir?

A) I ve II                                                         B) I,II ve III

C) I, III ve IV                                                 D) I,II ve IV

 

S.25)

Nötr X atomunun elektron dağılımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 3. Periyottadır.

B) Atom numarası 13 tür

C) Proton sayısı 13 tür.

D) Kararlı hale geçmek için 7 elektron alır.

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan : aysu
->Yorumu: siteniz gerçekten mükemmel.sinavlar çok güzel.birçok oldugumuz sinavlar buradan çikiyor
:).

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: