Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (8)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.

 

(   )Mutasyonlar eşey hücrelerinde olursa kalıtsaldır.

 

(   ) Yazın insan teninin bronzlaşması modifikasyona örnektir.

 

(   ) Hemofili hastalığı “X”cinsiyet kromozomlarıyla taşınan kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.

 

(   )Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete kaldırma kuvveti denir.

 

(   )Sıvılar içinde bulunan cisimlere kaldırma kuvveti uygular.

 

(   ) Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.

 

(   )Yarı metaller hem metallerin hem ametallerin özelliklerini gösterirler.

 

(   ) Periyodik tablonun 1A grubunda soygazlar bulunur

 

(   ) Metaller elektron vermeye ,ametaller ise elektron almaya yatkındır.

 

(   ) Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça artar.

 

(   ) Kapalı kaplardaki gazların basıncı, kabın hacmi artırıldıkça azalır.

 

 

B- Aşağıda verilen kelimelerle, bu kelimelerin karşılığı olan cümleleri doğru eşleştiriniz.

 

Toriçelli – Pascal – Basınç – Lamarck- Darwin- Yoğunluk – Kaldırma Kuvveti - Gen – Adaptasyon- Sitozin - Mutasyon - Mayoz – Modifikasyon –Newton- Mitoz – Timin – Fenotip- Genotip

 

1. DNA’da guanin organik baz sayısı ………………….. baz sayısına eşittir.

 

2. Arabalardaki hidrolik fren sistemi.................. prensibine göre yapılmıştır.

 

3. ..................... göre canlıların kullandıkları organlar gelişir. Kullanmadıkları organlar körelir.

 

4. Birim yüzeye dik olarak etkileyen kuvvete ………………… denir.

 

5. Kromozom sayıları ……………………………… bölünme sonucu yarıya iner.

 

6. Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine ………………… denir.

 

7. Açık hava basıncını bulan bilim insanı …………………….. dir.

 

8. Canlıların yaşama ve üreme şanslarını arttıran kalıtsal değişikliklere......................... denir.

 

9. Çevre şartlarının etkisi ile kalıtsal olmayan değişiklere …………………. denir.

 

10. Canlıların sahip oldukları genlerin dışa yansıyan şekline........................ denir.

 

 

C- Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.

 

1.

Yukarıdaki periyodik cetvelden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.(26 Puan)

 

2p a)Hangileri metaldir…………….........................

 

3p b)Hangileri ametaldir…………............................

 

3p c)Hangileri yarı metaldir...................................

 

2p d)T ile Y arasında........................ bağlı bileşik oluşur.

 

2p e)En kararlı atom ……………

 

2p f)Grupları aynı olanlar……………

 

2p g)Atom numarası en büyük olan………...................

 

2p h)K nın bulunduğu grubun adı.................................. dir.

 

2p ı)X in bulunduğu grubun adı....................................dır.

 

2p i)…………….. elementleri elektrik akımını iyi iletir.

 

2p j)……..……….. elementi hiçbir elementle bileşik oluşturmaz.

 

 

2.Aşağıda metal/ametal/yarı metal için verilen ifadeler hangisine uygunsa yandaki tabloda belirtiniz.(15puan)

 

 

 

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyerek yanıtlayınız. Her soru 2 puandır.

 

1.Özdeş kutulardan oluşan “F” harfi aşağıdakilerden hangisi gibi durursa yere yaptığı basınç en az olur?

2.

 

3.

Taban alanları eşit olan K, M, L kaplarına özdeş bardaklarla birer bardak su konuluyor.kaplardan su taşmadığına göre kap tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) K= L= M

B) L > K > M

C) K > M > L

D) M> L > K

 

4. GTASATSG şeklinde verilen DNA zincirinin karşısındaki tamamlayıcı zincirin doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SATAGAGS

B) SAGSATGS

C) SATGTAGS

D) GSGTASGS

 

5.

 

6.

Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır.

A ) Kabın şekline

B) Kabın hacmine

C)Sıvının yoğunluğuna

D)Sıvının yüksekliğine

 

7. 13Al ve 16S atomlarının arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Al3S2

B) AlS

C) Al2S3

D) AlS3

 

8. 2n = 16 kromozomlu bir soğan bitkisi 3 mitoz bölünme geçirirse oluşan hücrenin sayısı ve bir hücredeki kromozom sayısı ne olur?

. Hücre sayısı                Kromozom sayısı

A) 2                                  8

B) 4                                  8

C) 8                                  16

D) 6                                  16

 

9. Kaktüsler çöllerde yetiştikleri için yapraklarının yerine dikenler oluşmuştur.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde buna benzer bir durum vardır? (4 puan)

A) Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde olması

B) Kutuplardaki tilkilerin beyaz renkte olması

C) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte olması

D) Down (bilgi yelpazesi.net) sendromu

 

10.

Şekilde K,L,M ve N elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri belirtilmiştir.

Bu elementlerin kendi özellikleri hakkında yaptıkları açıklamaların hangisi yanlıştır?

A) K: +1 değerlikli bir toprak alkali metalim.

B) L: Elektron alma isteğim N elementinden fazladır.

C) M: Soy gazım ve kimyasal bağ oluşturmam.

D) N: L ile kovalent bağ yapan bir ametalim.

 

11.

Yukarıdaki şekilde kütleleri eşit K, L ve M cisimleri verilmiştir.

Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerini karşılaştırınız?

A) K > L > M

B) K > L = M

C) K = L = M

D) K = L > M

 

12.

Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.

Bu durumda kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) X>Y>Z

B) X=Y=Z

C) Z<X=Y

D)Z>X=Y

 

13. Aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisi vejetatif üremeye örnek verilebilir?

A) Söğüt dalının toprağa ekilince filizlenmesi

B) Planaryanın kesilen bütün parçalarının yaşaması

C) Bir parçası kopan karaciğerin kendini tamamlaması

D) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yenisinin çıkması

 

14.

 

15. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?

A)Hemofili

B)Renk Körlüğü

C)Orak hücreli anemi

D)Tifo

 

16.

Yukarıdaki kapta su içinde K, L, M ve N cisimleri bulunmaktadır.

Buna göre bu cisimlerin yoğunluklarını sıralayınız?

A) K>L>M=N

B) N>M=L>K

C) K>L>M>L

D) N>M>L=K

 

17.

LPL enzimi eksikliği hastalık geninin taşıyıcısı olan anne ve babanın taşıyıcı çocukları olma ihtimali % kaçtır?

A) 25

B) 50

C) 75

D) 100

 

18.

Tuna açık hava basıncını iki farklı deney ile ölçüyor.

Deney sonuçları şekilde gösterildiği gibi ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. deneyi S noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da P noktasında yapmıştır.

B) 1. Deneyi R noktasında yaptı ise 2. deneyi P noktasında yapmıştır.

C) 1. deneyi P noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da S noktasında yapmıştır.

D) Her iki deneyi de S noktasında yapmıştır.

 

19. Özge defterine bazı bileşikler arasındaki bağların iyonik mi kovalent mi olduğunu oklarla gösteriyor.

Özge hangi bileşik ya da bileşiklerdeki bağı yanlış göstermiştir?

A) N2

B) MgO

C) H2

D) CaCl2 ve KF

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):