Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..…..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………….…… NU:….. PUAN:…

 

1-

Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı  Şekil-2’deki  X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.

Bu durumda kapların tabanlarında oluşan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) X>Y>Z                         B) X=Y=Z

C) Z<X=Y                         D)Z>X=Y

 

2-     K2Cr2O7 + 2X   =>    2KCrO4 + H2O

“ X ”  aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)

A) OH                               B) H2O

C) KOH                            D) K2CrO4

 

3-   Al+3 ,   NO3- , PO4-3  ,  NH4+  ,OH- , Mg+2  ,  SO4-2

Verilenlere göre aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisi yanlıştır?

A) Al(OH)3                                        B)MgSO4

C)NH4NO3                       D)Al2Mg3

 

4- Ses ile ilgili;

I.     Dalgalar halinde yayılır.

II.    Maddesel ortam gerekir.

III.   En iyi katılarda yayılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

 

5-Üflemeli bir çalgıdan daha kalın sesler alabilmek için en uygun tasarım hangisi olmalıdır?

A)Daha çok delik konmalı

B)Çalgının boyu daha uzun olmalı

C)Üfleme kısmı daha geniş olmalı

D)Delik sayısı azaltılmalı

 

6-

 

7-

K,L,M ve N maddelerinin kütle-hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi maddeler aynı tür olabilir ?

 

 

 

8- 13Al     ile  CO3-2  arasında oluşabilecek bileşiği yazınız ve adlandırınız.

 

 

 

 

9-

K cismi Y sıvısında batarken, Z sıvısında yüzüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Z sıvısının yoğunluğu  Y sıvısından daha fazladır.

II. Cisme etki eden kaldırma kuvvetleri her iki sıvıda da eşittir.

III.Y  sıvısında cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür.

 

 10-

Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) X, Y ve Z metaldir.

B) T ametaldir.

C) K bir soy gazdır.

D) Atom numarası en küçük X ‘tir.

 

11- 5X ,9Y,11Z ,10T Atom numaraları verilen elementlerle ilgili ,

1.    X ve Y elementi atomları arasında elektron alış verişi ile kimyasal bağ oluşur.

 

2.    Z ve T arasında oluşan bağ kovalent bağdır.

 

3.    Z  ve Y arasında iyonik bağ kurulur.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A)1 ve 2   B)2 ve 3     C)1,2 ve 3   D)1 ve 3

 

12- Sesin hızı aşağıdaki ortamlardan hangisinde en fazladır?

A)Demir                            B)Hava

C)Su                                 D)Uzay

 

13- Maddelerin fiziksel hallerindeki değişimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı halden sıvı hale geçerken madde  çevreden ısı alır.

B) Gaz halinden sıvı hale geçerken madde çevreye ısı verir.

C) Sıvı halden katı hale geçerken madde çevreden ısı alır.

D) Sıvı halden gaz haline geçerken madde çevreden ısı alır.

 

14- Şekildeki deneyde aynı sıcaklık ve farklı miktarlardaki su, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A)   1. Kaptaki su daha çok ısı alır

B)   1. Kaptaki suyun sıcaklığı daha yüksektir

C)   2.kaptaki suyun tanecikleri daha çok titreşir

D)   2.kaptaki su buharlaşmaz.

 

15-Hangisi, bir türün bireyleri arasında, sadece kalıtsal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir?

A) Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi

B) İnsanlarda farklı kan gruplarının oluşması

C) Çuha bitkisinin sıcaklığa göre kırmızı ya da beyaz çiçek açması

D) Arı sütüyle beslenen arı  larvasının iri vücutlu olması

 

16-Mayoz ve Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen olayları hangi seçenekteki gibi gruplandırmalıyız?

I.  Vücut hücrelerinde görülür

II.  Kromozom sayısı yarıya iner

III.  Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır

IV.  Sonuçta dört yavru hücre oluşur

V.  Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar

.      Mitoz                                      Mayoz

A)      I, IV                     II, III, V

B)      I, III, V                 II, IV

C)      II, III, V                I, IV

D)      I, II, IV                III, V

 

17-Periyodik çizelgede toprak alkali metaller olarak adlandırılan grup hangisidir?

a) 1A         b) 2A    c)3A    d) 4A

 

18-Aşağıdakilerden hangisi sert sular için verilen  yanlış  bir ifadedir?

A) Sert su, insanın diş ve kemik sağlığı açısından faydalıdır.

B)Klorlama sert suları yumuşatma yöntemlerinden biridir.

C)Sert (bilgi yelpazesi. com) sular enerji kaybına neden olabilir

D)Sert sular, çamaşır ve bulaşık makinelerine zarar verir.

 

19-

Şişe müziği yapmaya karar verdik farklı miktarlarda aynı sıvıyı şişelere doldurduk. X ,Y, Z ve T şişelerine sırayla vurduğumuzda en kalın sesi  ve  en ince sesi  hangi şişelerinden eldeederiz?

Kalın     ince            kalın   ince

A)  Y       T C)  Z         T

B)  X       T             D)  T         X

 

20-

Tuğba yapmış olduğu bu iki deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz? (Su 4,18 J/g°С , Zeytinyağı 1,96 J/g°С)

A)   Kütlesi küçük olan maddenin sıcaklığı büyük olana göre daha çabuk yükselir.

B)   Özısısı büyük olan maddeler daha geç ısınır.

C)   Isı miktarının artırılması kaynama süresini kısaltır.

D)   Özısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

 

21-

Şekildeki su cenderesinde G ağırlıklı cismi daha küçük F kuvvetiyle dengelemek için,

I. S1 arttırılmalı

II. S2 arttırılmalı

III. Sıvının özkütlesi arttırılmalı

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II

C) Yalnız III                      D) II ve III

 

22- Bir gemiden denizin dibine gönderilen sesin yankısı 4 saniye sonra duyulmaktadır.

Sesin sudaki hızının 1435 m olduğuna göre denizin derinliği kaç metredir?

 

 

 

 

23-

Hacmi 400 cm3  , kütlesi200 gram gelen cisim taşırma kabında şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre;

a) Taşan suyun hacmi ne kadardır? Neden?

 

 

 

 

 

 

b) Taşan suyun ağırlığı, cismin ağırlığı (G) ve kaldırma kuvveti(Fk) arasında nasıl bir ilişki vardır?

 

 

 

 

 

24-Genotipi  48+XX olan bir canlının sağlıklı eşey hücresi kaç kromozom taşır?

A) 24+X                            B) 24+Y

C) 23+X                            D) 48+X

 

NOT: 23. Soru 8, diğerleri 4’er puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: MÜKKEMMEL ÖTESİ ELLERİNİZE SAĞLIK :) 
->Yazan:
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: