Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (2)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

 

ADI SOYADI:…………………………NO…………..PUAN………

 

1. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?

A) Acı tatta olma

B) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya değiştirme

C) Elektrik akımını iletme

D) Ele kayganlık hissi vermesi

 

2. Atom numarası 13 olan elementin elektron dağılımıhangisinde doğru verilmiştir?

 

3. 13Al ve  8O atomlarının arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Al3O2             B.) Al2O3

C.) AlO                D.) Al2O

 

4.  X+1 iyonu ile Y-2  iyonları  arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    XY      B)    X2Y

C)    XY2       D)   X2Y2

 

5.

pH değeri verilen yandaki maddelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) A çözeltisinin tadı ekşidir (bilgi yelpazesi.net)

B) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir

C) C maddesi asidik özellik gösterir

D) D’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez

 

6.

I.  Süt:pH=6.5

II.  Kabartma tozu:pH=8

III. Kahve:pH=5

Yukarıda verilen besinlerden hangileri baz özelliği gösterir?

A) Kabartma tozu     B) Süt, kabartma tozu

C) Kahve,süt             D) Kahve

 

7. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal bir özellik değildir?

A) Saç rengi             B)  Dil yuvarlama

C) Saç uzunluğu       D) Yapışık kulak memesi

 

8. Atom numarası 11 olan Na elementinin son yörüngesinde kaç elektron vardır?

A) 1          B) 3         C) 5         D) 7

 

9.

 

 Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği doğrudur.(5 puan)

A)    Ali                             B)Esra

C)  Ali ve can                  D) Ali ve Esra

 

10.

I. Demir çivinin paslanması

II. Karbon ve hidrojenden metan gazı eldesi

III. Doğalgazın yanması

Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişim örnekleridir?

A) Yalnız II.  B) I ve II  C) II ve III    D) I, II ve III

 

11.

MgO  + X H3PO4             Mg 3(PO4)2 +Y H2O

Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde X ve Y’nin yerine sırasıyla aşağıdakilerden   hangisi yazılır?

A )  3-4       B )   3-2      C )     1-3      D ) 2-3

 

13.

X ve Y hücrelerinin DNA lardaki kimyasal analiz sonucu yapılarındaki Adenin , Guanin, Sitozin veTimin sayıları tabloda gösterilmiştir. Tablodaki I,II,III numaralı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

         I         II      III

A)  300     300    140

B)  200     180     200

C)  200    140      300

D)  300    200     140

 

14. Temizlik işlerinde sert suların kullanılması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) sert sularda bulunan tuzlar çamaşır makinası gibi araçların borularını tıkayarak zamanla çalışmalarını etkilemesi

B) yerleri silerken sert su kullandığımızda sabunların çok daha köpürmesi

C) banyoda ve lavabolarımız yüzeylerinde gördüğümüz kalıntılar oluşması

D) sert sularla yıkana çamaşırların daha kısa sürede yıpranması ve renk değiştirmesi

 

15. İyon değiştirici reçineden geçirilen su için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Suya sertlik veren iyonların sayısı artırılmıştır.

B) Sudaki negatif yüklü iyonlar yer değiştirmiştir.

C) Mg 2+     ve Ca 2+ iyonları reçinede tutulmuştur.

D) Suyun dezenfeksiyonu (bilgi yelpazesi.net) sağlanmıştır.

 

 

Aşağıdaki yargılardan doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.(10p)

 

1.    (….) asitler sulu çözeltilerinde suya H+  verirler

 

2.    (….)Sulu çözeltilerin  OH iyonu verebilen maddeler  bazlardır.

 

3.    (….)pH değeri 5.5 olan bir madde bazik bir madde,

 

4.    (….)Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.Çünkü camla tepkimeye  girerler ve H gazı açığa çıkarırlar.

 

5.    (….)Ametal atomları arasında elektron alışverişi ile  oluşan bağa ‘’kovalent  bağ’’ denir.

 

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(15p)

 

(Asit, baz, girenler, ürünler, dezenfektan, dezenfeksiyon, yanma, çökelme, tuz)

 

1.    Sulu çözeltilerinde suya OH- iyonu veren maddelere …………………. denir.

 

2.    Suların zararlı maddelerden arındırılmasına…………………………denir.

 

3.    Yapısında tek cins otum bulunduran saf maddelere ………………….. denir.

 

4.    Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye girenlere…………….…, oluşan yeni maddelere ………………..…denir

 

5.    Bir element ya da bileşik oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu tür tekmelere ………………….tepkimeleri denir

 

 

Aşağıda verilen iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz. (15p)

BAŞARILAR


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: benim zaten fen dersim çok iyi zaten ve bu soruları çözdükten sonrada anladım ki hiçbirşeyi unutmamışım bu site çok güzel sorulara bayıldım tamda öğretmenim böyle soracağım demişti çok güzellll bu siteee
->Yazan: melisa genç.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: