Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Fizik Yazılı Soruları > Fizik 11. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

FİZİK 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (8) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU 11/… SINIFI FİZİK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Soru 1

+q yüklü cisim sabit v büyüklüğünde hız ile hareket etmekte iken şekildeki gibi düzgün elektrik alan içine giriyor.

Cismin bundan sonraki hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çembersel yörünge çizer.

B) Yavaşlar, durur ve geri döner.

C) Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.

D) Yük miktarı artar.

E) Kinetik enerjisi artar.

 

Soru 2

Şekil I ve Şekil II' de özdeş, iletken ve yüklü levhalar arasında oluşan elektrik alan çizgileri gösterilmiştir.

Buna göre

I. K levhası ( - ) yüklüdür.

II. N levhası ( + ) yüklüdür.

III. N levhasının yük miktarı K levhasının yük miktarından fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I,II ve III

 

Soru 3

Şekilde q1 ve q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan vektörü verilmiştir.

Bu durumda q1 / q2 kaçtır?

A) -5/2

B) -2

C) 1

D) 3/2

E) 3

 

Soru 4

Yüklü K, L ve M cisimleri etrafında oluşan elektrik alan çizgilerinin yönleri şekildeki gibidir.

Buna göre:

I. K ve L aynı cins yüklüdür.

II. M cismi (+) cins yüklüdür.

III. L ve M, cisimleri birbirini çeker.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

 

Soru 5

Şekilde aynı yatay düzlemdeki q1 ve q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü verilmiştir.

Buna göre q1 /q2 oranı kaçtır?

(Birim kareler özdeştir. )

A) -9/8

B) 8/9

C) -3/2

D) 3/4

E) -8/9

 

Soru 6

Aynı sürtünmesiz düzlemde A , B ve C noktalarına yerleştirilmiş olan yükler şekildeki gibidir.

A ve B noktalarındaki yükler sabit tutulup , C noktasındaki yük serbest bırakılırsa yükün hareketi hangi yönde olur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

Soru 7

Şekil I 'deki yüklerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjinin değeri EP kadarsa , Şekil II 'deki yüklerin sahip olduğu toplam elektriksel potansiyel enerjinin değeri kaç EP 'dir?

A) 17/6

B) 4

C) 16/3

D) 9

E) 12

 

Soru 8

Düşey düzlemde yerleştirilen paralel levhalar arasına yalıtkan iple asılan m kütleli cisim dengededir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) T ip gerilmesi m kütlesi ile doğru orantılıdır.

B) T ip gerilmesi V potansiyeli ile doğru orantılıdır.

C) T ip gerilmesi levhalar arası uzaklıkla ters orantılıdır.

D) T ip gerilmesi ipin boyu ile doğru orantılıdır.

E) T ip gerilmesi yer çekimi ivmesi ile doğru orantılıdır.

 

Soru 9

Şekildeki kondansatörün sığası C 'dir.

Bir kondansatörün sığası ile ilgili

I. d artarsa azalır.

II.  dielektrik katsayısı artarsa azalır.

III. Levhaların yüzey alanı A artarsa artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Soru 10

Aralarında d uzaklık olan paralel levhalarla oluşturulan sığacın yükü q ’dur.

Buna göre d artırıldığında

I. Levhalar arasındaki elektrik alan sabit kalır.

II. q yükü azalır.

III. Levhalar arası potansiyel fark artar

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Soru 11

Sığaçlar (kondansatörler) ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik enerjisini, yükler sayesinde depo ederler.

B) Doğru akımı geçirmezler.

C) Levha alanı ile kapasiteleri doğru orantılıdır.

D) Levhalar arasındaki maddenin dielektrik sabiti küçüldükçe sığası azalır.

E) Depo edilen yük arttıkça sığası artar.

 

Soru 12

A) 1/8

B) 1/3

C) 1/2

D) 1

E) 2

 

Soru 13

Elektrik yükü q olan bir cisim A noktasında iken q . VA enerjisine , B noktasında iken q . VB enerjisine sahiptir. Cisim A noktasından B noktasına götürüldüğünde yapılan iş , enerji değişimine eşittir. Bağıntısı W = q . VAB 'dir.

Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa, sistemin

elektriksel potansiyel enerjisi artar.

B) Elektriksel kuvvetler iş yaparsa yapılan iş negatiftir.

C) Yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgiler üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılır.

D) Yüklü bir cisim elektrik alan içinde elektrik potansiyeli VA olan bir noktada, VB olan başka bir noktaya götürüldüğünde yapılan iş alınan yoldan bağımsızdır.

E) Elektrik yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirilirse elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz.

 

Soru 14

 

Şekilde O merkezli r yarıçaplı ve q yüklü küre için;

Küre yüzeyindeki A noktasının potansiyeli VA ve küre yüzeyinden r kadar uzaklıktaki B noktasının potansiyeli VB olmak üzere VA / VB oranı kaçtır?

A) 1/4

B) 1/3

C) 1/2

D) 2

E) 4

 

Soru 15

Bir sığaca potansiyel farkı uygulanarak yüklenmektedir. Üreteçten ayrılan sığacın levhaları arasına havadan daha yalıtkan bir madde konulmaktadır.

Buna göre sığa (C), sığacın yükü (q) ve potansiyel farkı (V) nasıl değişir?

A) C ve q artar, V değişmez

B) C artar, q değişmez ve V azalır

C) C değişmez , q azalır ve V artar

D) C artar, q azalır ve V değişmez

E) C değişmez, q değişmez ve V değişmez

 

Soru 16

 

Eşit kare bölmeli düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilen iletken levhalar 20 V 'luk gerilim ile yüklenmiştir.

Buna göre A ve B noktaları arasında oluşan potansiyel fark VAB kaçtır?

A) 5

B) 10

C) -5

D) -10

E) 20

 

Soru 17

A ve B metal kürelerinin yarıçapları sırasıyla r ve 3r bu kürelerin yüzeylerindeki elektrik potansiyelleri 3V ve V kadardır.

A küresi B küresine dokundurulup ayrıldığında kürelerin yüzeylerindeki son yükler hakkında ne söylenebilir?

A) A'nın yükü azalır, B'nin yükü artar.

B) İkisinin yükü de azalır.

C) İkisinin yükü de artar.

D) İkisinin yükünde de değişme gözlenmez.

E) A'nın yükü artar, B'nin yükü azalır.

 

Soru 18

Bir kondansatörün levhaları arasındaki maddenin dielektrik katsayısının arttırılması;

I. Kondansatörün sabit gerilimde depolayacağı yükün artmasına

II. Kondansatörün sabit gerilimde depolayacağı enerjinin artmasına

III. Kondansatörün sabit gerilimde oluşturduğu elektrik alanın artmasına

verilenlerden hangilerine sebep olur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Soru 19

O , P ve R noktalarının potansiyelleri sırasıyla 4V , 5V ve 7V 'dir. Aynı düzlemdeki bu noktalar arasında hareket eden qA yükünü O noktasından P noktasına getirebilmek için elektriksel kuvvetlere (bilgi yelpazesi com) karşı yapılan iş , qB yükünü R noktasından P noktasına getirebilmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe eşittir.

Bu durumda qA ve qB yüklerinin miktarları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Soru 20

Şekildeki + 2q yükünü K 'dan L 'ye taşımak için yapılan iş kaç k. q2 / d dir?

A) 1/2

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E 2-D 3-B 4-E 5-A

6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-E 12-A

13-C 14-D 15-B 16-B 17-A

18-B 19-D 20-B

 

“FİZİK 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FİZİK YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FİZİK KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FİZİK SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<
 

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: