Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi Yazılı Soruları > İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 4/… SINIFI

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..………

NU: ….

 

1 . Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfi koyunuz.(10 p)

(.....) İnsanların birbirinden farklı özelliklere sahip olması kabul edilemez bir durumdur.

(.....) Özel gereksinimi olan bireyler (engelli bireyler) diğer bireylerle eşit haklara sahiptir bu sebeple onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmasına gerek yoktur.

(.....) Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının da haklarına saygı göstermeliyiz.

(.....) İnsan onurunun hak ve özgürlüklerinin korunduğu ve gerçekleştirildiği en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir.

(.....) Zenginler, fakirlere göre adalet önünde her zaman daha haklıdır.

(.....) Adaletin sağlanması için eşitliğin sağlanmasına gerek yoktur.

(.....) Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.

(.....) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.

(.....) Bize bir haksızlık yapılırsa karşımızdaki kişi bizden güçlüyse, zenginse ve ünlüyse susmalıyız; karşımızdaki kişi bizden güçsüzse, fakirse ve sıradan bir vatandaşsa hakkımızı aramalıyız.

(.....) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her insan 19 yaşına kadar çocuktur.

 

2 . Aşağıdaki kavramlar ileaçıklamalarını numaralarını paranteze yazarak eşleştiriniz. (10 p)

1. Haklıyla haksızı ayırt etmek, herkese hakkı olanı vermektir.

2. Kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak istediği gibi karar verebilmesidir.

3. On sekiz yaşına kadar her insanın kabul edildiği durumdur.

4. İnsanın hak ve özgürlüklerini kullanırken yapması gereken davranışlar veya uyması gereken kurallardır.

5. İnsanların en temel hakkıdır.

(.....) Çocuk

(.....) Yaşama Hakkı

(.....) Adalet

(.....) Özgürlük

(.....) Sorumluluk

 

3. Verilen cümleler hak ifade ediyorsa (H), sorumluluk ifade ediyorsa (S), özgürlük ifade ediyorsa (Ö) harfi koyunuz. (5 p)

(.....) Günlük ödevlerimizi zamanında yapmak.

(.....) İstediğimiz kıyafetleri almak.

(.....) Hastalandığımızda tedavi olmak.

(.....) Fatura ödemek için sıraya girmek.

(.....) Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek.

 

4 . Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. (10 p)

özgürce – fikirlerini söyleme – eşitlik – saygı – fiziksel özelliklerimiz - Kamu Denetçiliği Kurumuna – adalet - özel gereksinimi – insan haklarına – özel hayatın gizliliği

-> Bir arkadaşımız günlüğümüzü izinsiz okursa ………………………….. hakkımı ihlal eder.

-> Türkiye Cumhuriyeti Devleti ………………………. saygı temeli üzerinde kurulmuştur.

-> Birbirimizden …………………………, tercihlerimiz, fikirlerimiz, yaşam şekillerimiz, zevklerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz gibi özelliklerimizle ayrılırız.

-> ………………………….. olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için ulaşımlarını ve hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

-> Haklıyla haksızı ayırt etmeye, herkese hakkı olanı vermeye ……………………… denir.

-> Bedensel ve (bilgi yelpazesi. com) düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ………………………….. denir.

-> Başkalarının düşüncelerine ...................... gösterme sorumluluğum vardır.

-> Devlet kurumlarından hizmet alırken haksızlığa uğradığımızda …………….….………………… başvurabiliriz.

-> Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ............................... .hakkı vardır.

-> Düşüncelerimi ................................... ifade etme hakkım vardır.

 

5 . Aşağıdaverilen haklar ile ilgili olduğu kavramı eşleştiriniz. (10 p)

 

6 . Aşağıdaki davranışlar ilesorumlulukların numaralarını paranteze yazarak eşleştiriniz. (10 p)

1. Kuşların kışın aç kalmaması için evimin bahçesine kuşyemi serperim.

2. Yerlere asla çöp atmam.

3. Beden ve ruh sağlımı korurum.

4. Anne, baba ve kardeşlerimle yardımlaşma ve dayanışma içinde olurum.

5. Tarihi ve kültürel varlıklara zarar vermem, onları korurum.

(.....) İnsanlığın Ortak Mirasına Karşı Sorumluluğum

(.....) Aileme Karşı Sorumluluğum

(.....) Kendime Karşı Sorumluluğum

(.....) Çevreye Karşı Sorumluluğum

(.....) Hayvanlara Karşı Sorumluluğum

 

7 .Öğrenci olarak sorumluluklarınızdan en az üç tanesini yazınız. (5 p)

1

 

2

 

3

 

 

***HER TEST SORUSU 4 PUANDIR. 10 TANE TEST SORUSU VARDIR. OKUMADAN ATLAMAYINIZ.***

 

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birisi değildir?

A) Düşünen bir canlı olması

B) Duyguları olan bir canlı olması

C) Hareket eden bir canlı olması

D) Sosyal bir canlı olması

 

2. Temel haklarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I ) Temel haklarımız doğuştan gelen haklarımızdır.

II ) Yaşama hakkı en öncelikli hakkımızdır.

III ) Temel haklarımız vazgeçilemez ve devredilemez.

A)Sadece I

B)I ve III

C)I ve II

D)I , II ve III

 

3. Aşağıdaki tabloda çocukların sahip olduğu haklar boyandığında tablo hangi seçenekteki gibi olur?

 

4.

Yukarıdaki resme ve açıklamaya göre Sinan’ın hangi sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyebiliriz?

A)Kendisine karşı

B)Diğer canlılara karşı

C)Ailesine karşı

D)Topluma karşı

 

5. Yanındaki arkadaşının hakkı çiğnendiğinde ses çıkarmayan insan, yarın kendi hakkı çiğnendiğinde (bilgi yelpazesi. com) yalnız kalır.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi anlatan atasözü hangisidir?

A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

B) Bugün bana ise yarın sana.

C) Fazla mal göz çıkarmaz.

D) Damlaya damlaya göl olur.

 

6.

Yukarıdaki kişinin hangi hakkı engellenmiştir?

A) Sağlık hakkı

B) Eğitim hakkı

C) Düşünce ve ifade özgürlüğühakkı

D) Vatandaşlık hakkı

 

7.

Serkan, binalarının önündeki engelli park alanına bir arabanın park ettiğini görür. İçindeki kişinin engelli olmadığını gören Serkan bu durumda ne yapmalıdır?

A) Nazikçe şoförü uyarmalı

B) Bağırarak insanları oraya toplamalı

C) Şoförle kavga etmeli

D) Komşularını telefonla aramalı

 

8.Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangisini hissederiz?

A) Güven B) Mutluluk C) Değersizlik D) Sevinç

 

9.

Yukarıdaki şemada insani değerler verilmiştir. Soru işareti yerine hangisi yazılamaz?

A)Kıskançlık B)Dostluk C)Özgürlük D)Duyarlı olmak

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?

A)Uyuması

B) Yemek yemesi

C) Elbise giymesi

D) Sevinmesi

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1 . Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfi koyunuz.(10 p)

Y Y D D Y Y D D Y Y

 

2 . Aşağıdaki kavramlar ileaçıklamalarını numaralarını paranteze yazarak eşleştiriniz. (10 p)

(3.) Çocuk

(5.) Yaşama Hakkı

(1.) Adalet

(2.) Özgürlük

(4.) Sorumluluk

 

3. Verilen cümleler hak ifade ediyorsa (H), sorumluluk ifade ediyorsa (S), özgürlük ifade ediyorsa (Ö) harfi koyunuz. (5 p)

(S) Günlük ödevlerimizi zamanında yapmak.

(Ö) İstediğimiz kıyafetleri almak.

(H) Hastalandığımızda tedavi olmak.

(S) Fatura ödemek için sıraya girmek.

(H) Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek.

 

4 . Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. (10 p)

özgürce – fikirlerini söyleme – eşitlik – saygı – fiziksel özelliklerimiz - Kamu Denetçiliği Kurumuna – adalet - özel gereksinimi – insan haklarına – özel hayatın gizliliği

-> Bir arkadaşımız günlüğümüzü izinsiz okursa …ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ.. hakkımı ihlal eder.

-> Türkiye Cumhuriyeti Devleti …İNSAN HAKLARI…. saygı temeli üzerinde kurulmuştur.

-> Birbirimizden …FİZİKSEL ÖZELLİKLERİMİZ…, tercihlerimiz, fikirlerimiz, yaşam şekillerimiz, zevklerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz gibi özelliklerimizle ayrılırız.

-> ……ÖZEL GEREKSİNİMİ….. olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için ulaşımlarını ve hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

-> Haklıyla haksızı ayırt etmeye, herkese hakkı olanı vermeye …ADALET… denir.

-> Bedensel ve (bilgi yelpazesi. com) düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmaması durumuna …EŞİTLİK….. denir.

-> Başkalarının düşüncelerine ..SAYGI... gösterme sorumluluğum vardır.

-> Devlet kurumlarından hizmet alırken haksızlığa uğradığımızda …KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA… başvurabiliriz.

-> Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ...FİKİRLERİNİ SÖYLEME. .hakkı vardır.

-> Düşüncelerimi ...ÖZGÜRCE.... ifade etme hakkım vardır.

 

5 . Aşağıdaverilen haklar ile ilgili olduğu kavramı eşleştiriniz. (10 p)

 

6 . Aşağıdaki davranışlar ilesorumlulukların numaralarını paranteze yazarak eşleştiriniz. (10 p)

(5.) İnsanlığın Ortak Mirasına Karşı Sorumluluğum

(4.) Aileme Karşı Sorumluluğum

( 3.) Kendime Karşı Sorumluluğum

(2.) Çevreye Karşı Sorumluluğum

(1.) Hayvanlara Karşı Sorumluluğum

 

7 .Öğrenci olarak sorumluluklarınızdan en az üç tanesini yazınız. (5 p)

1. Ödevlerimi yapmak.

2. Dersi dinlemek.

3. Öğrenmem gereken konuları çalışarak öğrenmek.

4. Sınıf ve okul kurallarına uymak.

5. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve diğer çalışanlara karşı saygılı davranmak.

6. Okul ve sınıf eşyalarına zarar vermemek.

 

***HER TEST SORUSU 4 PUANDIR. 10 TANE TEST SORUSU VARDIR. OKUMADAN ATLAMAYINIZ.***

1. C

2. D

3. A

4.B

5.B

6.C

7.A

8.C

9.A

10.D

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: