Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Kimya Yazılı Soruları > Kimya 10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

KİMYA 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (10) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……….……..… OKULU 10/… SINIFI KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..……………

NU:….

 

Soru 1

Rubidyum (Rb) elementinin doğada 85Rb ve 87Rb olmak üzere iki izotopu vardır.

Rb elementinin ortalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rb atomlarının % kaçı 85Rb izotopudur?

A) 20

B) 25

C) 50

D) 75

E) 80

 

Soru 2

Kütleleri eşit olan CH4 olan ve SO2 gazları karışımı 2,5 mol olduğuna göre karışımda kaç mol SO2 gazı vardır ?

( C: 12 , H: 1 , O: 16 , S: 32 )

A) 0,50

B) 0,75

C) 1,00

D) 1,25

E) 1,50

 

Soru 3

Fe2O3 bileşiğin de kütlece birleşme oranı mFe/mO = 7/3 tür.

Buna göre

I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinden 20 g Fe2O3 bileşiği oluşur.

II. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer.

III. 21 g Fe ile 21 g O'nun tepkimesinden en fazla 28 g Fe2O3 bileşiği oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

 

Soru 4

X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütlelerinin, X’in kütlesine bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre II. bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre I. bileşiğin formülü nedir?

A) XY3

B) X3Y4

C) X2Y

D) X4Y6

E) X2Y3

 

Soru 5

2 mol NO2 gazı için;

I. 2.NA tane molekül içerir.

II. 6.NA tane atom içerir.

III. 60 gramdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(N:14 g/mol, O:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı)

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

 

Soru 6

MgSO4.nH2O bileşiğinin 0,01 molü 2,46 gram olduğuna göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır?

(MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol)

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

 

Soru 7

12,8 gram SO2 bileşiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(S:32 g/mol, O:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı )

A) 6,4 gram kükürt atomu içerir.

B) 0,2 moldür.

C) Toplam 0,6 mol atom içerir

D) 6,4 gram oksijen atomu içerir

E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir.

 

Soru 8

X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi kütlece % 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir.

Buna göre, iki bileşikteki X elementleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 7/4

B) 3/4

C) 4/7

D) 4/3

E) 7/2

 

Soru 9

X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme oranı mX/mY= 3/2 dir.

Buna göre X ve Y’den eşit miktarda alınarak en fazla 40 gram XY bileşiği elde edildiğine göre başlangıçta toplam kaç gram madde vardır?

A) 16

B) 20

C) 24

D) 32

E) 48

 

Soru 10

Toplam 6,02.1023 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili;

I. 0,2 moldür.

II. 2,4 gram C atomu içerir.

III. 0,8 gram H atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(H:1 g/mol, C:12 g/mol)

A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

 

Soru 11

Mg ve O2 ile yapılan MgOeldesi deneylerinde elde edilen veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre

I. A deneyi artansız gerçekleşmiştir.

II. B deneyinde artan madde bulunur.

III. C deneyinde 2 gram Mg elementi artar.

IV. D deneyinde artan madde Mg elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Mg: 24, O: 16)

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

E) I, II, III ve IV.

 

Soru 12

A) 3 gram hidrojen, 24 gram karbon

B) 2 gram hidrojen, 12 gram karbon

C) 4 gram hidrojen, 48 gram karbon

D) 6 gram hidrojen, 96 gram karbon

E) 5 gram hidrojen, 72 gram karbon

 

Soru 13

0,3 mol CH4 ile 0,6 mol C2H6 gazlarının karışımında toplam kaç tane H atomu vardır?

(NA=Avogadro sayısı )

A) 0,9. NA

B) 1,2. NA

C) 3,6. NA

D) 4,8. NA

E) 5,4. NA

 

Soru 14

Aynı şartlarda bulunan 4 gram H2, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için;

I. N.K’da hacimleri,

II. atom sayıları,

III. mol sayıları

niceliklerinden hangileri eşittir?

(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol)

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) II ve III.

 

Soru 15

0,3 mol H2S ve 3,4 gram XH3 bileşikleri eşit miktarda hidrojen içerdiğine göre X elementinin atomkütlesi kaçtır? (H:1 g/mol)

A) 17

B) 14

C) 12

D) 10

E) 7

 

Soru 16

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oran uygulanır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

 

Soru 17

256 gram X2O3 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X’in atom kütlesi kaç g/mol’dür?

(O:16 g/mol)

A) 160

B) 144

C) 128

D) 112

E) 56

 

Soru 18

C2H6 bileşiğinin kütlece %20'si hidrojen elementidir.

Buna göre C3H4 bileşiğinde kütlece karbon yüzdesi kaçtır?

A) 50

B) 60

C) 70

D) 80

E) 90

 

Soru 19

I. XY2 – XY3

II. X3Y – X2Y

III. XY – X2Y3

Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşit miktarda X ile birleşen Y’nin kütleleri arasındaki (bilgi yelpazesi com) katlı oran 2/3’tür?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

 

Soru 20

10 tane CO2 molekülü kaç gramdır? (C: 12, O: 16, NA : Avagadro sayısı)

A) 440

B) 440/NA

C) NA /44

D) 44

E) 44/NA

 

Soru 21

Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? ( C: 12, H: 1 )

A) 8

B) 6,4

C) 3,2

D) 2,4

E) 1.6

 

Soru 22

Buna göre 48 gram S ile yeterince Al’nin tepkimesinden kaç gram Al2S3 bileşiği oluşur?

A) 50

B) 75

C) 100

D) 125

E) 150

 

Soru 23

SO3 bileşiği kütlece %40 S atomu içermektedir.

Buna göre SO2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme (mS/mO) oranı kaçtır?

A) 1

B) 1/2

C) 3/2

D) 2/3

E) 2

 

Soru 24

Eşit kütlede Mg ve O2 alınarak MgO elde edilirken 4 gram oksijen artmaktadır.

Buna göre başlangıçta alınan Mg miktarı kaç gramdır? (Mg:24, O:16)

A) 16

B) 12

C) 10

D) 8

E) 6

 

Soru 25

0,3 mol NO2 gazındaki oksijen atomu sayısı kadar molekül içeren SO3 bileşiğinde toplam kaç mol atom vardır?

A) 0,6

B) 0,9

C) 1,2

D) 1,8

E) 2,4

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-A 5-B 6-E

7-E 8-E 9-E 10-E 11-B 12-C 13-D

14-D 15-B 16-A 17-E 18-E 19-E

20-B 21-C 22-B 23-A

24-B 25-E

 

  


“KİMYA 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<
 

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: