Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Kimya Yazılı Soruları > Kimya 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

KİMYA 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (1)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU

KİMYA DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…………………... NO…. PUAN.…

 

1. 19 gram MgCl2 ile hazırlanan 400 ml çözeltinin molaritesi kaçtır? Hesaplayınız.

(Mg : 24 , Cl : 35,5)        (10p)

 

 

 

2. 0,4 M 500 ml KF çözeltisine 300 ml su eklenirse karışımın molaritesi ne olur? Hesaplayınız.           (10p)

 

 

 

3. 10 gram CaBr2 katısı ile hazırlanan 200 ml çözeltideki Br-1 iyonları derişimi kaç molardır? (CaBr2 : 200)           (10p)

 

 

 

4. Yarılanma süresi 5 gün olan radyoaktif bir elementin 160 gramından 25 gün sonra kaç gramı bozunmadan kalır?        (10p)

 

 

 

 

 

 

5.    izotopunun 3α , 2β  ışıması sonucu oluşturacağı atomu tepkime mekanizması üzerinde gösteriniz.        (10p)

 

 

 

 

 

6.

Tepkimeleri veriliyor. Buna göre;

tepkimesinin entalpi değeri H3  kaçtır? Hesaplayınız.           (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdaki tepkimeleri ekzotermik ve endotermik şeklinde sınıflandırınız. (10p)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

 

a. β+ ışıması radyoaktif atomun atom numarasını 1 azaltır. (…..)

b. Fisyon tepkimelerinde füzyon tepkimelerine göre daha fazla enerji açığa çıkar. (......)

c. Endotermik tepkimelerde reaksiyon entalpisinin (H) değeri sıfırdan büyüktür. (........)

d. Elemetlerin oda sıcaklığındaki oluşum ısıları sıfırdır. (........)

e. Reaksiyon entalpisi; madde miktarına, maddenin fiziksel haline ve basınca bağlıdır. (........)

 

(Aşağıdaki 9. - 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

9. 1 atm basınç altında 1 er litre çözeltide;

I. 0,2 mol NaCl                  II. 0,3 mol NaCl                 III. 0,4 mol NaCl

çözünmüştür. Buna göre çözeltilerin donma noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak (bilgi yelpazesi. com) karşılaştırılmıştır?

A) I > II > III                       B) I > III > II                C) II > I > III

D) III > II > I                       E) I = II = III

 

10. % 40 lik 200 gram KCl çözeltisi ile % 20 lik 300 gram KCl çözeltisi karıştırılırsa son çözelti % kaçlık olur?

A) 50                     B) 35               C) 30                 D) 28               E) 25

 

11.  Ekzotermik tepkimeye ilişkin;

I. Isı verendir

II. Girenlerin enerjisi ürünlerden büyüktür

III. Tepkime ısısının işareti (+) dır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                        B) Yalnız III                           C) I ve II

D) I ve III                           E) II ve III

 

12.  Eşit kütlede alınan radyoaktif  Pb ,Bi, ve Po elementlerinin 1 yıl sonraki kütleleri arasında Pb > Bi > Po ilişkisi vardır. Elementlerin bozunma hızları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Pb > Bi > Po               B)Pb > Po > Bi                C) Po > Pb > Bi

D) Pb = Bi = Po               E) Po > Bi > Pb

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“KİMYA 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: sorular sınavdan yüksek almamı salıycak soruları hazırlayan herkesin eline sağlık teşekür ederim.
->Yazan: dildo its


1. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten yazılıya çalışmak için bire bir fakat cevap anahtarınız yok... 
->Yazan: Mustafa
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):