Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Kimya Yazılı Soruları > Kimya 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

KİMYA 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………..… OKULU 9/… SINIFI

KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:…. PUAN:…

 

1. Soygazlara ait özellikleri maddeler halinde yazınız.   (10p)

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız.                    (10p)

a. K2O                   :………………………..................

b. CuCl2               :………………………..................

c. N2O5                  :………………………..................

d. Sodyum nitrat :……………………………….....

e. Kükürt di oksit  :………………………………....

 

3.  12X+2 ile 8Yb iyonu eşit sayıda elektron içerdiğine göre b’nin değeri kaçtır? Hesaplayınız.      (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  H2SO3  bileşiğinin molekül kütlesini hesaplayınız.

( H : 1  ,  S : 32  ,  O : 16  ).             (10p)

 

 

5. Atom numarası 38 olan  Ba  elementinin grup ve periyodunu bulunuz.   (10p)

 

 

 

 

 

6. 19K ve 24Cu elementlerinin,

 

a. Atom yarıçaplarını,   (5p)

……………………………………….......

 

b. 1. İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.   (5p)

……………………………………….......

 

7. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşik ve moleküllerin içerdikleri bağ türlerini yazınız.                    (10p)

a. NaCl     :…………………..

b. O2          :…………………...

c. NH3       :…… ………

 

8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Periyodik cetvelde her periyot bir toprak metali ile başlar soygaz ile sonlanır. (…..)

b. 6,02x1021  sayısı (bilgi yelpazesi. com) Avogadro sayısı olarak bilinir. (......)

c. Atom hakkında ortaya atılan bilimsel anlamdaki ilk model Dalton Atom Modeli’dir. (..…)

d. İyonik bağ elektron alış verişi sonucu oluşur.(........)

e. d orbitali 5 çeşit olup en fazla 6 elektron alabilir. (........)

 

(Aşağıdaki 9. - 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

9.

I. Elektron almayı severler

II. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler

III. Erime noktaları yüksektir

ifadelerinden hangisi ya da hangileri metallere ait bir özelliktir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II  D) I ve III  E) I, II ve III

 

10. Toprak alkali metaller olarak da bilinen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A        B) 2A         C) 7A        D) 7B        E) 8A

 

11.

iyonu için

I. Elektron sayısı = b + 2  dir.

II. Nötron sayısı = a – b  dir.

III. Çekirdek yükü = b  dır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III  D) II ve III  E) I, II ve III

 

12. Aşağıdakilerden hangisi küresel simetri  özelliği göstermez?

A) 8 O   B) 20 Ca   C) 7 N   D) 19 K    E) 10 Ne

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“KİMYA 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Kardeşim çok işïme yaradı THANKSS
->Yazan: TAMER
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
 Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):