Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) YAZILI SORULARI (3)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız. (15 puan)

 

(   ) İnsanların; boyları, ten ve saç renkleri, yaşadıkları yerler, konuştukları diller, hoşlandıkları şeyler, hoşlanmadıkları şeyler, gelenekleri, inanışları ve yaşam tarzları birbirinden farklıdır.

 

(   ) Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.

 

(   ) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk kadınının payı büyüktür.

 

(   ) Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul’a giderek 23 Nisan 1923’te TBMM’ni açmıştır.

 

(   ) Batı Cephesi’nde Yunanlılarla, Güney Cephesi’nde Ermenilerle savaştık.

 

(   ) Cumhuriyet, millet egemenliğine dayanan, yöneticilerin halkın oyuyla belirli bir süre için seçildiği yönetim şeklidir.

 

(   ) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.

 

(   ) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz güneyi gösterir.

 

(   ) Pusula ibresinin koyu ucu her zaman doğuyu gösterir.

 

(   ) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.

 

(   ) Belirli bir yerde kısa süre içinde sıcaklık, yağış, rüzgâr, basınç, nem gibi hava olaylarını gösteren duruma iklim denir.

 

(   ) Toplumların üzerinde yaşadıkları topraklar, o toplumun şiirine, öyküsüne ve türküsüne konu olabilir.

 

(   ) Akdeniz Bölgesi’nin bodur ağaç ve çalılardan oluşan doğal bitki örtüsüne maki denir.

 

(   ) Binalar, yollar, barajlar, travertenler, peribacaları, göller beşerî unsurlardandır.

 

(   ) Deprem sonrasında merdiven ve asansör kullanmamalıyız.

 

 

B. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere kutucuktaki sözcüklerden uygun olanını yazınız. (15 puan)

 

 

- Kim olduğumuzu açıklayan belgeye _____________ denir.

 

- Vatanı uğruna canlarını verenlere ______________ denir.

 

- Yunan kuvvetleri ile Eskişehir yakınlarında yapılan savaşlara _______________ Savaşları denilmektedir.

 

- __________________, yağış, sıcaklık, rüzgâr vb. hava olaylarının oluşumunu inceleyen bilim dalıdır.

 

- ______________ yuvalarının giriş bölümü güneyi gösterir.

 

- Güneş batarken gölge yönümüz _____________ gösterir.

 

- Pusula, Güneş, Kutup Yıldızı ve gölge ________ bulma yöntemleridir.

 

- Köprü, fabrika, konut ____________; deniz, ova, nehir ____________ unsurlardandır.

 

- Rüzgâr, yağmur, kar, sis, dolu _________ olaylarıdır.

 

- En fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afet _____________dir.

 

- İki ana yön arasında kalan yönler  _____________________dir.

 

- Havanın nasıl olacağı en çok ___________, ____________, _____________ ve ______________ için önem taşımaktadır.

 

 

C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.  ( 10 puan )

 

 

D. Aşağıdaki krokiye göre tümcelerdeki boşlukları doldurunuz. ( 20 puan )

 

 

- Parkın kuzeyinde  _______________ vardır.

 

- Parkın doğusunda  ______________________________ vardır.

 

- Parkın batısında  ___________________________ vardır.

 

- Müzenin doğusunda  __________________________ vardır.

 

- Lunaparkın güneydoğusunda _______________,  ________________ ve _______________ vardır.

 

- Parkın kuzeybatısında _____________________ vardır.

 

- Belediye binasının batısında  ______________________ vardır.

 

- Spor sahasının kuzeybatısında _________________ vardır.

 

- Parkın güneydoğusunda _______________________ vardır.

 

- Polis merkezinin güneybatısında  _____________________  vardır.

 

 

E. Aşağıdaki tabloda doğal unsur olan kutucuklara 1, beşerî unsur olan kutucuklara 2 yazınız. ( 14 puan)

 

 

F. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin hava durumunun nasıl olduğu simgelerle gösterilmiştir.

Simgelerin altındaki kutucuklara verilen açıklamaların başındaki uygun rakamları yazınız.  ( 14 puan )

 

 

( 1 ) Meryem : Ülkemizin doğu bölgesinde yaşıyorum ve bugün arkadaşlarımla kartopu oynayacağız.

 

( 2 ) Deniz : Ülkemizin batı bölgesinde yaşıyorum ve bugün hava pırıl pırıl, gökyüzü masmavi.

 

( 3 ) Sema : Ülkemizin kuzey bölgesinde yaşıyorum. Bugün pikniğe gidecektik, fakat ağaçları yerinden sökecek kadar esinti olduğu için gitmekten vazgeçtik.

 

( 4 ) Ege : Ülkemizin güney bölgesinde yaşıyorum. Okula giderken şemsiye almadığım için ıslandım.

 

( 5 ) Meltem : Ülkemizin kuzeydoğusunda yaşıyorum. Şimşekler çakmaya başladığı için arkadaşıma gidemedim.

 

( 6 ) Özgün : Ülkemizin (bilgi yelpazesi.net) güneydoğusunda yaşıyorum. Hava çok bulutlu, güneş yüzünü göstermiyor.

 

( 7 ) Yiğit : Ülkemizin kuzeybatısında yaşıyorum. Güneş ve bulut dans ediyorlar.

 

 

G. Her çoktan seçmeli soru  1 PUANDIR.

 

1. Termometre aşağıdakilerden hangisinin ölçümünde kullanılır?

A. Isının

B. Basıncın

C. Nemin

D. Sıcaklığın

 

2. Deprem sırasında yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Hızla binayı terk etmeliyiz.

B. Balkona çıkmamalıyız.

C. Sakin olmalıyız.

D. Merdivenleri kullanmamalıyız.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde hava durumu ile ilgili bilgi verilmemiştir?

A. Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

B. Yaşadığım yerde yazlar kısa ve kurak, kışlar uzun ve soğuk geçiyor.

C. Yağışlı havanın üç gün daha devam edeceği söylendi.

D. Yarın ülkemizin güney ve batı bölgeleri güneşli görünüyor.

 

4.

Türkiye haritasındaki numaralanmış okların hangisinde ilerleyen bir kişi yapay bir unsura doğru gitmiş olur?

A. I

B. II

C. III

D. IV

 

5. Yön belirlemede aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A. Ağaç ve taşların üzerindeki yosunlar

B. Pusula

C. Ay

D. Kutup yıldızı

 

6.

Verilenlerden kaçı deprem çantasında olması gerekenler arasında yer alır?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

 

7.

Yukarıda verilen icat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yeni yerlerin keşfedilmesini kolaylaştırmıştır.

B. Yön bulmayı sağlar.

C. Koyu renkli ibresi kuzeyi gösterir.

D. Hava durumu ile ilgili bilgi verir.

 

8. Ülkemizde hava olaylarını inceleyerek hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

B. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü

C. Maden Tetkik Arama

D. Devlet Planlama Teşkilatı

 

9. Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yere uzattığımızda hangisi doğru olur?

A. Sol kolum güneyi gösterir.

B. Yüzüm kuzeyi gösterir.

C. Arkam doğuyu gösterir.

D. Sağ kolum batıyı gösterir.

 

10.

Bu tümcede yanlış olan bir bilgi vardır. Bu yanlış bilgi nasıl düzeltilmelidir?

A. “Karıncalar” yerine “arılar” denilerek

B. “Güneye” yerine “doğuya” denilerek

B. “Güneye” yerine batıya denilerek

D. “Güneye” yerine kuzeye denilerek

 

11.

A. Derslerimize daha dikkatli çalışmamızı sağlar.

B. Bilgi dağarcığımız genişler.

C. Dikkatli olup tedbir almamızı sağlar.

D. Hava durumunu öğrenmesek de olur.

 

12. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur?

A. depremler

B. heyelanlar

C. çığ düşmeleri

D. şiddetli kuraklık

 

Başarılar Dilerim…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):