Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) YAZILI SORULARI (6)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. (2’şer puan)

 

Doğal, güney, Karagöz ve Hacivat,  Gaziantep, sis, Sosyal,  duygu, soy ağacı, hoşgörü, meteoroloji

 

1. …………………….    gölge tiyatromuzun en önemli oyunudur.

 

2. Karınca yuvalarının ağızları …………………………..’e  bakar,

 

3. Şahin Bey ………………………… şehrinin işgal edilmemesi için verdiği mücadelede şehit olmuştur.

 

4. …………………………… bir hava olayıdır.

 

5. Ağaçlar, çiçekler, dereler ve dağlar ………………………………..unsurlardır.

 

6. Yaşadığımız olaylara göre …………………………… ve düşüncelerimiz değişebilir.

 

7. Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak……………………………. oluşturulabilir.

 

8. İnsanların  fiziksel, duygusal ve …………………………… farklılıkları vardır.

 

9. İnsan ilişkilerinde ……………………………. en önemli davranışlarından biridir

 

10. ………………….  atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır.

 

 

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(1’er p)

 

(   ) 1. 23 Nisan 1920’ de Ankara’ da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

 

(   ) 2. Bir yeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır.

 

(   ) 3. Mustafa Kemal Samsun’ a 19 Mayıs 1938’ de çıkmıştır.

 

(   ) 4. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’ de ilan edilmiştir.

 

(   ) 5. Eğer hoş görülü olursak insanlar bunu daima kötüye kullanır.

 

(   ) 6. Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine aktarılmasına kroki denir.

 

(   ) 7. İnsan ilişkilerinde hoşgörü en önemli davranışlardan biridir.

 

(   ) 8. İnsanlar fiziksel ve duygusal olarak farklıdırlar.

 

(   ) 9. Trablusgarp Savaşı sonun’da italya ile Osmanlı Devleti Uşi Antlaşmasını imzaladı.

 

(   ) 10. İlk pusula MS 1000 yıllarda Çin’de ortaya çıkmıştır.

 

 

C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği daire içine alarak işaretleyiniz. (4’er puan)

 

1. Yönümüzü bulmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A. terazi

B. cep telefonu

C. saat

D. pusula

 

2. I. İnönü Savaşı’nda Türk Milleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı savaşmıştır?

A. İtalya

B. Yunanistan

C. Rusya

D. Almanya

 

3. Aşağıdakilerden hangisi insan yapısı değildir?

A. ev

B. otomobil

C. tavuk

D. trafik lambası

 

4. Ağaçların ve sabit taşların yosunlu yüzeyleri hangi yönü gösterir?

A. doğu

B. batı

C. güney

D. kuzey

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsur değildir?

A. dağ

B. silgi

C. taş

D. ağaç

 

6. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumlu değildir?

A. Sevgi

B. Özlem

C. Şefkat

D. Nefret

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgemizde bulunmaz?

A. Doğum tarihi

B. Doğum yeri

C. Duygusal özellik

D. Baba adı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir?

A. Aile

B. Bölük

C. Takım

D. Mahalle

 

9. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?

A. Kin

B. Öfke

C. Sevgi

D. Kıskanma

 

10. Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliktir?

A. Boyum

B. Hediye almaktan hoşlanmak

C. kilom

D. Saç rengim

 

11. Sorunlarımızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A. Güzel konuşmalıyız

B. Beden dilimizi kullanmalıyız

C. Yerinde ve zamanında anlatmalıyız

D. Öfkeli konuşmalıyız

 

12. Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya ne denir?

A. Ağaç şeması

B. Soy defteri

C. Soy ağacı

D. Büyük ağaç

 

13.  Bir ağacın yosunlu yönüne yüzünü dönen bir kişinin sol kolu hangi yönü gösterir?

A. kuzeyi

B. güneyi

C. Doğuyu

D. Batıyı

 

14. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?

A. barınma

B. giyinme

C. tatil

D. Gıda

 

15. Mustafa  Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’onlardan  bulundukları  bölgede (bilgi yelpazesi.net) işgal konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi.

Musatafa Kemal bu genelge ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

A. Yeni bir devlet kurmayı

B. Ulusal egemenliği sağlamayı

C. Milli bilinç oluşturmayı

D. Düzenli ordu kurmayı

 

16.Ülkemizde hava durumu tahmininde bulunan kuruluş hangisidir?

A. Devlet Su İşleri

B) Karayolları

C.  Devlet Meteroloji Genel Müdürlüğü

D. Devlet Çevre Koruma Müdürlüğü

 

 

D. Aşağıdaki yön şemasına ana ve ara yönleri yazınız. (6 puan)

 

 

 

Başarılar Dilerim…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. (Y) YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.
..

2. **Yorum**
->Yorumu: Güzel gerçekten bunun sayesinde notumdan hep yüksek çıkıyor
->Yazan:


1. **Yorum**
->Yorumu: Güzel ama yazılımın iyi geçeceğini sanmıyorum Ama belki iyi geçebilir 
->Yazan: Yağmur yıldız
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):