Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y yazınız.

 

(    )  İhtiyacı olanlara yardım etmek insanlık görevidir.

 

(    )  Sosyal etkinlikler yalnızca eğlenmek amacıyla yapılır.

 

(    )  İhtiyaçlarımızın başında beslenme,  barınma ve giyim gelir.

 

(    )  Kaliteli ürünlerin üretim ve tüketim tarihi bulunmaz.

 

(    )  Güneş doğudan doğar,  doğudan batar.

 

 

2-Aşağıdaki boşluklara, kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz.

 

( ihtiyaçlar, iş bölümü, eğitim, sağlık, güneş, rolü, , tüketim, ay, zarara, sosyal, sorumluluğu, üretim)

 

* Toplumda ............................... hizmeti veren kurumlar okullardır.

 

* Ailede ........................................ ve dayanışma vardır.

 

* Ailemiz, içinde  yaşadığımız  en  küçük …….…………………. kurumdur.

 

* Miladi  takvim ……………..…… yılına  göre  hicri   takvim ise …….………………  yılına   göre     düzenlenmiştir.

 

* Gıda  maddelerini  alırken ………………… ve  ……..……………. tarihine  bakmalıyız.

 

 

3- Bir ailede işbölümü yapıldığında bir çocuk aşağıdakilerden hangisinden sorumlu olamaz?

a) Kişisel eşyalarının, giysilerinin düzeninden;

b) Günlük çöpleri dışarı çıkarmaktan;

c) Annesine işlerinde yardım etmekten;

d)  Evin geçimini sağlamaktan

 

4- İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için toplu halde yaşarlar.

Seçeneklerden hangisi toplu halde yaşama nedenlerinden olamaz?

a) Yaşam güvenliğini sağlamak.            b) Sağlık gereksinimlerini karşılamak.

c) Spor yapmak.                                                        d) Zor günlerde bir arada olmak.

 

5- Kan bağışında bulunmak isteyen babam hangi kuruluşa başvurmalıdır?

a) Yeşilay                     b) Kızılay                              c) AÇEV                                d) AKUT

 

6- Aile bireylerinin sorunlarını aşmasında hangi seçenekteki ifade etkili olamaz?

a) Aile bireyleri asında hoşgörülü olması.

b) Bireyler arasında dayanışma olması.

c) Tutum ve davranışların yanlış olması.

d) Bireylerin birbirlerine saygı duyması.

 

7- “Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları ………………….ile karşılarım.”

İfadesini hangi seçenek tamamlar?

a) Olgun                        b) Hoşgörü                          c) Doğal                                d) Başarı

 

8- Teknolojinin gelişim süreci içinde pek çok alet ve makineler icat edilmiş, yaşantımız kolaylaşmıştır.

Seçeneklerden hangisi evimizde yaşamımızı kolaylaştıran araçlardan biri değildir?

a) buzdolabı                b) fırın                                   c) tepegöz                            d) ütü

 

9- Hastalanınca babam beni doktora götürdü. Doktor beni stetoskop ile muayene etti.

Acaba stetoskop hangi alanda kullandığımız teknolojik aletlerden biridir?

a) Eğitim                       b) Üretim                              c) Sağlık                               d) Haberleşme

 

10-

I.   Tekerleğin icadı

II.  Ateşin bulunması

III. Lokomotifin icadı

IV. Bisikletin bulunuşu

V. Çamaşır makinesinin icadı

Yukarıda verilen buluşların kronolojik sıralaması hangi seçenektedir?

a) II-I-IV-III-V                 b) II-I-IV-III                             c) I-III-V-IV                            d) III-II-V-IV

 

11- Zamanı iyi ve doğru değerlendiren kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Arkadaşları tarafından takdir edilir.                   b) Başarıya ulaşır.

c) İşlerinde aksama olur.                                         d) Uyum zorluğu çeker.

 

12- İnsanların zamanı belirleme ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin icat edilmesine neden olmuştur?

a) radyo                        b) telgraf                               c) televizyon                        d) saat

 

13- Günümüzde kullandığımız Miladi takvim neyi esas alarak yapılmıştır?

a) Yıldızları                   b) Güneş’i                            c) Ay’ı                                    d) Kutup Yıldızı’nı

 

14- Geçmiş tarihten şimdiye kadar yaşanan olayların, oluş tarihine göre sıralanmasına ne ad verilir?

a) Kronoloji                  b) Meteoroloji                      c) Sıralama                          d) Derecelendirme

 

15- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmiş ölçüsüz taslak şekilde çizilmesine ne ad verilir?

a) harita                        b)kroki                                   c) plan                                   d) ölçek

 

16-Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda deprem ve yangın tatbikatlarını düzenleyen kulüptür?

a) Çevre Koruma Kulübü                                         b) Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü

c) Sivil Savunma Kulübü                                         d) Gezi Tanıtım ve Fotoğrafçılık Kulübü

 

17- Seçeneklerden hangisinde sevgi duygusu diğerlerine göre daha yaşanır?

a) Tiyatro-İzleyici                                                       b) Aile-Çocuk

c) Öğrenci-Eğitici Kulüp                                           d) Doktor-Hasta

 

18- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Okulda yardımlaşmayı öğreniriz.

b) Okulda pek çok nitelik kazanırız.

c) Okulda dayanışmayı öğreniriz.

d) Okulda yalnızca bilgiyi öğreniriz.

 

19-

I.   yardımlaşma

II.  iş bölümü

III. dayanışma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasında etkili olmuştur?

a) I ve II                         b) I, II, III                                c) yalnız II                             d) yalnız I

 

20-Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlara örnek olamaz?

a) lunapark                   b) okul                                   c) hastane                            d) postane

 

21-Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele eder?

a) AKUT                        b) ÇYDD                               c) TEMA                                d) YEŞİLAY

 

22-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsanlar, birbirlerine ihtiyaç duyarlar.

b) İnsanlar, toplu (bilgi yelpazesi.net) halde yaşarlar.

c) Toplumu oluşturan insanlar arasında iş bölümü vardır.

d)  İş bölümü, toplumdaki yaşamı kolaylaştırmaz.

 

Başarılar Dilerim…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan : pinar nohut
->Yorumu: bu siteyi seviyorum size öneriyorum.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: