Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..………..… OKULU 4/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

A) Aşağıdaki cümlelerden doğruolanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (10x1=10Puan)

(     ) İlçenin yönetilmesinden sorumlu olan kişiye vali denir.

(     ) Sivil toplum örgütleri toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlar.

(     ) Hayal gücümüzü geliştirmek için sürekli televizyon izlemeliyiz.

(     ) Sağlıkla ilgili teknolojik ürünlerin olmadığı dönemlerde hastalıklar daha kolay tedavi ediliyordu.

(     ) Ağaçlandırma, erozyonu önlemenin en etkili yoludur.

(     ) Takvimler hayatımızı planlamada bize yardımcı olmaz.

(     ) Teknolojik ürünler yanlış kullanılsa da sağlığımıza zarar vermez.

(     ) İcat edilen yeni araçlar insanların istek ve ihtiyaçlarından doğar.

(     ) Marketten çikolata alırken Garanti Belgesi almayı unutmamalıyız.

(     ) Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumalıyız.

 

B) Aşağıdaki Cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız. (10X1=10Puan)

Demokrasi – bütçe – müzik – bilimin–aile –

gönüllü – kermes – görenek – resmi – Kızılay

1) Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözüyle ................................ önemini vurgulamıştır.

2) ...................................; bir derneğe, çalışmaya yardım sağlamak amacıyla açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantılardır.

3) Aileye ait sabit gelir ve buna bağlı olarak giderleri gösteren listeye ……………………………… denir.

4)……..…………..……… kan merkezleri kurarak ihtiyacı olanlara kan sağlar.

5) Toplumun temelini oluşturan ………………………… toplumumuzdaki en küçük kurumdur.

6)Okullar birer ………………………… kurumdur.

7) Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimine  ………….…………...………. denir.

8)Sivil toplum örgütü çalışanları …………………………… olarak çalışırlar.

9)Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına ………………………… denir.

10) Sesi çok güzel olan Damla ……………………… kulübüne üye olmalıdır.

 

C) Aşağıdaki tabloya yerel yönetim ve merkezi yönetim birimlerini yazınız.

(5X2=10 Puan)

Yerel Yönetim                            Merkeze Bağlı Yönetim

1-…………………..                     1-………………………

2-…………………..                   2-………………………

3-…………………..

 

D) Aşağıda verilen bilgilere göre, öğrencileri gitmesi gereken kulüplerle eşleştiriniz.

(5X2=10 Puan)

 

TEST SORULARI ( HER SORU 4 PUANDIR )

1)Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarınözelliklerinden birisi değildir?

A) Giderleri devlet tarafından karşılanır.

B) Çalışanların amacı topluma hizmet etmektir.

C) Çalışanlar ücret almadan gönüllü olarak hizmet verir.

D) Resmi kurumlara kamu kuruluşları da denir.

 

2) Hangisi geçmişte kullanılan saatlerden birideğildir?

A) Kum saati                   B) Dijital saat

C) Güneş saati               D) Su saati

 

3) Aşağıdakilerden hangisi bilim adamını araştırmaya iten sebeplerden biridir?

A) Cömertliği                   B) Misafirperverliği

C) Meraklı oluşu             D) Konuşkanlığı

 

4) Aşağıdakilerden hangisi okullarda yapılan kulüp faaliyetlerinin faydalarından biri değildir?

A) Sosyal etkileşimi sağlar.

B) Arkadaşlık ilişkilerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

C) Öğrencilerin öz güveninin gelişmesine katkıda bulunur.

D)Okul yöneticilerinin denetlenmesini sağlar.

 

5) Ekmeğin üretimden tüketime kadar izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) buğday-fabrika-un-fırın-ekmek

B) buğday-un-fabrika-ekmek-fırın

C) fabrika-un-fırın-buğday-ekmek

D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek

 

6) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarına örnek gösterilemez?

A) Otomobil egzozlarından çıkan zararlı gazların çevre kirliliğine sebep olması.

B) Ulaşım araçlarının ve iş makinelerinin çalışırken çıkardıkları seslerin gürültü kirliliğine sebep olması.

C) Fabrika bacalarına takılan filtrelerin hava kirliliğini engellemesi.

D) Fabrika atıklarının çevre kirliliğine sebep olması.

 

7) Aşağıda verilen sosyal örgütlerden hangisi farklı bir alanda görev almaktadır?

A) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

B) Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma

C) Doğal Hayatı Koruma Derneği

D) Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği

 

8) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

B)  AKUT

C) Eğitim Gönüllüleri Derneği

D) LÖSEV

 

9) “Bir ürün biz tüketicilere ulaşıncaya kadar birçok aşamadan geçer.”

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu aşamalardan değildir?

A) Üretim              B) Geri dönüşüm

C) Dağıtım            D) Tüketim

 

10)

Yukarıdaki tabloda hangi satırdakiler yer değiştirirse tablo doğrulanmış olur?

A) 1       B) 2      C) 3      D) 4

 

11) Atatürk'ün takvimde değişiklik yapmasının sebebi ne olabilir?

A) Hicri takvimi kullanmaktan sıkılmak.

B) Yenilikçi (bilgi yelpazesi. com) olduğunu ispatlamak.

C) Diğer ülkelerle zaman birliğini sağlamak.

D) Halkın, değişim için baskısına dayanamamak.

 

12) Günlük yaşamımızda sık sık teknolojiyi kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

A) Okula otobüsle gitmek.

B) Yemeğimizi erken yemek.

C) Evimize asansörle çıkmak.

D) Arkadaşımıza telefon etmek.

 

13) Görme engelli insanların okumasını kolaylaştıran alfabe hangisidir?

A) Arap          B) Latin     C) Mors        D) Braille

 

14) Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından denetlemek hangi birimin görevidir?

A) Zabıta        B) Vergi memuru      C) Jandarma      D) Polis

 

15)

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlereaşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) İl Özel İdaresi                         B) Muhtarlık

C) Belediye                     D) Kaymakamlık

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: sınav işe yarıyor hekeze tavsiye ederim hepsinden 100 aldım 
->Yazan:


1. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site 
->Yazan: Pembe ÇÝÇEK
..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):