Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (7)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 5/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..……………

NU: ….

 

A-)Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ yazınız?

1.(   ) Türk dil kurumu, Türk tarih kurumuna bağlı olarak çalışan bir kurumdur.

2.(   ) İnsanlar arasında değişiklik gösteren, kişiden kişiye değişebilen cümleler görüş cümlesidir.

3.(   )Yaşanan her olayın her zaman tek nedeni ve sonucu vardır.

4.(   ) Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılan yazılı eserlerin kaynakçaları belirtilmelidir.

5.(   ) Dünyadaki bütün canlı türler büyük bir canlılar zinciri oluşturur.

6.(   ) Fizik haritalar yer şekilleri hakkında bilgi verir.

7.(   ) Büyük ölçekli haritalarda gösterilen alan küçük, küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan büyük.

8.(   ) Fiziki haritalarda haritalar da renkler yükseltiyi gösterir.

9.(   ) Kuzey yarım kürede karalar, güney yarım kürede sular daha fazla yer kaplamaktadır.

10.(  )Avustralya kıtasının diğer adı ‘’Okyanusya’dır’’

 

B-)Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız?

1.Bir dileği bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalı ve adresli yazılara ………………….. denir.

2.Vatandaşlık bilincine sahip insanlar, diğer insanların haklarına ve özgürlüklerine …………... davranırlar.

3.Atatürk ………………. bilimlerin gelişmesi  için ‘’DTCF’nin açılmasına öncülük etmiştir.

4.Paralelin başlangıcı olan …………………………….. dünyayı kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırır.

5.Dünyayı dikey olarak bir kutuptan diğer kutba birleştiren meridyenlerin başlangıç noktası İngiltere’nin …………………………….. kasabasından geçer

6.Ekvator ile aynı hizada uzanan ve toplam 180 adet olan yatay çizgilere ………………………….. denir.

7 …………………………… bir yerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığıdır.

8.Ekvator’un kuzeyindeki ve güneyindeki bir Ekvator’a olan açısal uzaklığa ……………………………… denir.

9.Bir kutup noktasından başlayan ve diğer kutup noktasında biten, Ekvator ve paraleller üzerinden dik geçen yay şeklindeki dikey çizgilere ……………………… denir.

10.Kendine yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslar ile çevrili büyük kara parçasına ……… denir.

 

C-) Aşağıda verilen cümlelerin olgu mu yoksa görüş mü olduğunu başlarındaki boşluklara yazınız.

(………..) Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.

(………..) Futbol dünyanın en zevkli oyunudur.

(………..) İlk cumhurbaşkanımız Mustafa kemal Atatürk’tür.

(………..) Okulda en çok sevilen ders matematik en az sevilen ders beden eğitimidir.

(………..) Mustafa ‘Kemal, 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir.

(………..) Türkiye cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur.

(………..) Bilgisayar oyunlarından herkes çok hoşlanır.

(………..) Seçme hakkının kullanılabilmesi için 18 yaşını doldurması gerekir.

(………..) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.

(………..) Bana göre Türkiye’nin en güzel ilçesi Kırkağaç’tır

 

D-)Aşağıda verilen kelimeleri birer cümle ile tamamlayınız?

Hak:

Özgürlük:

Sorumluluk:

Okyanus:

Coğrafi konum:

İklim:

Harita:

Hava durumu:

 

E-) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?

 

1-) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıkları arasında değildir?

A-)Atatürk ilke ve inkılâplarını anlamış oluruz.

B-)Yaşadığımız çevrenin ve dünyanın özelliklerini anlamış oluruz.

C-)Hücre ve özeliklerini kavramış oluruz.

D-)İnsan hakları ve demokrasiye saygılı bireyler oluruz

 

2-) Buhar gücünün bulunması sanayinin gelişmesini, otomobil yapımını ve benzeri teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır.

Buna benzer bilimsel buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Tarımın gelişmesi.

B-)Atom bombasının yapımı.

C-)Matbaanın bulunması.

D-)Fabrikaların yapımı.

 

3-) Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel araştırmanın basamakları doğru olarak sınıflandırılmıştır?

A-)Problem-varsayım-deney-yasa

B-)Varsayım-deney-problem-yasa

C-)Yasa-deney-varsayım-problem

D -)Problem-deney-yasa-varsayım

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik  konumunu ifade  eder?

A- 36 -42  Kuzey   paralelleri  ile   26-45 doğu meridyenleri

B- 36 –42  Kuzey paralelleri  ile  16- 45 doğu meridyenleri

C- 26 -46 Güney  paralelleriile   36- 52  Batı meridyenleri

D- 35- 42  Güney    paralelleri ile   26- 45  Batı meridyenleri

 

5-) "Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır. Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir."

Yukarıda, bilimsel araştırma basamaklarından önceliklehangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?

A)Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi

B)Problemin çözümüne yönelik varsayımların oluşturulması

C)Araştırma (bilgi yelpazesi. com) metninin oluşturulması

D)Araştırma konusunun belirlenmesi

 

6-) Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara haritaları çizilecektir.

Buna göre bu yerlerden hangisinin daha az küçültülmesi gerekir?

A) Asya Kıtası B) Türkiye C) İç Anadolu Bölgesi D) Konya

 

7-) Akdeniz ikliminin, Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağların denize dik uzanması ,

B) Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi

C) Akdeniz ve Ege Denizi’nin birbirine bağlı olması

D) Dağların, deniz etkisinin içlere girmesine engel oluşturması

 

8-) Aşağıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur?

A) Turizm faaliyetleri

B) Hayvancılık

C) Yer altı kaynakları

D) Bitki örtüsünün dağılışı

 

9-) Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Avrupa kıtasındadır.

B) Türkiye, Asya ile Amerika kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.

C) Türkiye bir ada ülkesidir.

D) Türkiye, Asya kıtasının batısında Avrupa kıtasının doğusunda yer alır.

 

10-) Bir bölgenin dört farklı ölçekte haritası hazırlanıyor.

Aşağıdaki ölçeklerden hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır?

A) 1/100.000      B) 1/800.000

C) 1/1.500.000  D) 1/2.000.000

 

11-)Türkiye 36°- 42° kuzey paralelleri arasında yer alır.

Bu bilgiden hareketle Türkiye’nin konumu ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

B) Türkiye’nin en kuzeyinde 42° kuzey paraleli bulunur.

C) Türkiye’nin en güneyinde 36° kuzey paraleli bulunur.

D) Türkiye Güney Kutup Noktası’na, Kuzey Kutup Noktası’ndan daha yakındır.

 

12-)

I. Ayrıntının fazla olması

II. Küçültme oranının az olması

III. Gösterdiği alanın büyük olması

Yukarıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

 

13-)Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara haritaları çizilecektir.

Buna göre bu yerlerden hangisinin daha az küçültülmesi gerekir?

A) Asya Kıtası B) Türkiye C) İç Anadolu Bölgesi D) Konya

 

14-)

I. Dilekçe yazmak

II. Mitingler düzenlemek

III. İmza toplamak

IV. Basın açıklaması yapmak

Verilenlerden hangileri hak arama yollarındandır?

A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) I, II ve IV. D) I, II, III ve IV

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: