Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (6) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin ilkelerinden  biri değildir?

A)Milli egemenlik                        B)Sömürgecilik

C)Hürriyet ve eşitlik                    D)Siyasi partiler

 

2) Demokrasilerde millet egemenlik hakkını kimler vasıtasıyla kullanır?

A)Sivil toplum kuruluşları          B)İktidar partileri

C)Başbakanlar                           D)Milletvekilleri

 

3) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce, kanaattir.” Bu tanım neyi anlatmaktadır?

A)Siyasi parti                               B)Basın

C)Kamuoyu                                 D) Anayasa

 

4) Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren öğelerden değildir?

A)Hakim kuvvet                           B)Uluslar arası kuruluşlar

C)Millet                                         D)Vatan

 

5) “ AIDS” hastalığı aşağıdaki yollardan hangisi ile bulaşmaz?

A)Kan yoluyla                              B)Cinsel temasla

C)Solunum yoluyla                    D)Anneden bebeğe

 

6)  Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlara karşı görevleri arasında yer almaz?

A)Yurdun ve vatandaşın bağımsızlığını koruma.

B)Güven ve düzeni sağlama.

C)Başka ülkelere yardım etme.

D)Temel hak ve özgürlükleri koruma.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunu belirleyen faktörler arasında yer almaz ?

A)Denizlere göre durumu

B)Hangi kıtalar arasında yer aldığı

C)Hangi enlem ve boylamlar arasında olduğu

D)Ticaret yollarına göre durumu

 

8) Yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne denir?

A)Coğrafya                                   B)Tarih

C)Felsefe                                     D)Biyoloji

 

9) Kendi kendisine ısı ve ışık yayabilen büyük gök cisimlerine ne ad verilir?

A)Evren                                         B)Geoit

C)Yıldız                                         D)Gezegen

 

10) Sigara en çok hangi organımıza zarar verir?

A)Akciğer                                      B)Mide

C)Karaciğer                                                D)Böbrekler

 

11) Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?

A)Kutup Dairesi                          B)Başlangıç meridyeni

C)Ekvator                                     D)Eksen

 

12) Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

A)Dünya                                       B)Satürn

C)Güneş                                      D)Ay

 

13)  Ekvatorun 23° 27¢ kuzeyinden ve güneyinden geçen paralel dairelerine ne ad verilir?

A)Dönence                                  B)Meridyen

C)Paralel                                     D)Eksen

 

14) Yerküre üzerinde kaç tane meridyen yayı bulunmaktadır?

A)180                                            B)220

C)320                                           D)360

 

15) Dünyanın yıllık hareketi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A)Gece-gündüz                           B)Eksen eğikliği

C)Mevsimler                                D)Gün

 

16) 21 Mart tarihinde güney yarımkürede hangi mevsim yaşanır?

A)Yaz                                             B)Sonbahar

C)Kış                                            D)İlkbahar

 

17) 22° Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15°doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?

A)19.32                                         B)23.30

C)22.28                                        D)24.28

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?

A)Ekvatorun (bilgi yelpazesi.net) kuzeyinde yer alması.

B)Doğuya gidildikçe yükseltisinin artması

C)Asya ve Avrupa kıtalarının arasında yer alması

D)Üç tarafının denizlerle çevrili olması

 

19) Eski dünya karaları olarak bilinen karalar aşağıdakilerden hanisinde bir arada verilmiştir?

A)Avrupa-Okyanusya-Afrika

B)Asya –Amerika-Avrupa

C)Afrika-Avrupa –Asya

D)Antarktika-Asya-Okyanusya

 

20)

I.   Dünyanın güneş çevresinde dönmesi

II.  Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

III. Dünyanın kendi etrafında dönmesi

Mevsimlerin meydana geliş sebepleri hangileridir?

A)Yalnız II                                      B)I ve II

C)II ve III                                        D)I, II ve III

 

21)

Haziran ayında yukarıdaki şekil üzerindeki noktaların hangisinde gündüz süresi en kısadır?

A)1                                                 B)4

C)3                                                D)4

 

22) Anadolu’ya ilk Türk akınları aşağıdaki devletlerden hangisi dönemin yapılmıştır?

A)Göktürkler                                B)Hunlar

C)Selçuklular                              D)Osmanlılar

 

23) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk önemli savaştır?

A)Dandanakan                           B)Pasinler

C)Malazgirt                                  D)Miryokefalon

 

24) Aşağıdakilerde hangisi Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucudur?

A)Bizans imparatorunun esir edilmesi

B)Bizans’ın vergiye bağlanması

C)Anadolu kapılarının Türklere açılması

D)Büyük ganimetler elde edilmesi

 

25) Türk denizcilik tarihi Aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlar?

A)Selçuklular                               B)Aydınoğulları

C)Çaka Beyliği                            D)Osmanlılar

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler sizin sayenizde yazılı notum 100 yazilidaayni sorular cikti 
->Yazan: Sinemis
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: