Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Beyza: Türkler anayurtları olan Orta Asya'dan ikliminde meydana gelen değişiklikler, otlakların yetersizliği, hızlı nüfus artısı gibi sebeplerden dolayı çeşitli bölgelere göç etmişleridir.

Beyza’nın verdiği bu bilgiye göre Türklerin göç etmelerinin arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A- Çin’in Türklere baskı yapması

B-Hükümdarların tecrübesiz olması

C-Yaşam şartlarının zorlaşması

D-İkili yönetim anlayışının uygulanması

 

2-

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangisinin doğruluğu savunulamaz?

A- I

B- II

C- III

D- IV

 

3-

Yukarıdaki işaretli yere hangi başlık Getirilmesi en uygundur?

A-Türklerin uygarlığa katkıları

B-Türklerin edebi eserleri

C-Türklerin bilimsel çalışmaları

D-Türklerin askeri kurumları

 

4-

Yukarıdaki şemada anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A-Pasinler

B- Talas

C- Bedir

D- Malazgirt

 

5- Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde pek çok olumlu etken vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri değildir?

A-Türklerin tek tanrı inancı

B-Abbasilerin olumlu politikası

C-Türklerin inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerlik

D-Emeviler’in mevali (Arap milliyetçiliği) politikası

 

5- Abbasiler, egemenlikleri altındaki halka eşit davranmış, Türk ,İranlı ,Arap ayırmamış bir İslam devleti gibi hareket etmiştir.

Bu bilgilere bakarak;

I. Hoşgörülü bir yönetim sergilendiği

II. İsyanların başladığı

III. Merkezi otoritenin bozulduğu

IV. Eşitlik ilkesinin benimsendiği

Yargılarından hangilerine ulaşılmıştır?

A- I ve II

B-I e IV

C-II ve III

D-III ve IV

 

6- Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı. (Veraset Sistemi)

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?

A-Çin ile olan ilişkilerin artmasına

B-Sınırların genişlemesine

C- Yerleşik kültürün yayılmasına

D- Taht kavgalarının yaşanmasına

 

7- Orta Asya’da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi.

Bu heykelciklere ne ad verilirdi?

A- Şaman

B- Kurgan

C- Balbal

D- Yuğ

 

8-Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin, dini alanda Çinlilerden daha fazla etkilendiği söylenebilir?

A- Uygurlar

B- Asya Hun Devleti

C- Göktürkler

B- Oğuzlar

 

9-

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Rüzgar yönü

D) Bitki örtüsü

 

10-

I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür

III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır. Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

Yukarıda verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

A- Yalnız I

B- Yalnız III

C- I ve IV

D- II ve III

 

11- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman Türk Devletlerinden biridir?

A. Büyük Hun Devleti

B- Uygurlar

C-Gazneliler

D- Osmanlılar

 

12- TalesMÖ 624- 546 yılları arasında Batı Anadolu’da İyonya’da yaşamıştır.

Buna göre , Tales aşağıdaki yüzyıllardan hangisinde yaşamıştır?

A- MS 5 ve 6. Yüzyıllar

B-MÖ 7. Ve 6 yüzyıllar

C-MÖ 8 yüzyıl

D-MS 5 yüzyıl ve 4 yüzyıllar

 

13- .İlk defa alfabe kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A.HUNLAR

B-GÖKTÜRKLER

C-UYGURLAR

D-KARAHANLILAR

 

14- İlk Türk- İslam devletlerinden,

a. Karahanlılar resmi dil olarak Türkçeyi kullanmış.

b. Gazneliler Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyet’i yaymış

c. Selçuklular Nizamiye medreselerini kurmuşlardır.

Bu gelişmelere göre İlk Türk İslam devletlerinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdiği söylenemez?

A. Eğitim

B- Kültürel

C- Dini

D-Ekonomik

 

15- - Orta Asya Türk toplumlarında İslamiyet öncesinde görülen kız isteme,nişan,düğün,ağıt yakma gibi adetler İslamiyet’ten sonra da devam etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Çin’in etkisinde kalındığı

B- Türk kültür unsurlarının sürdürüldüğü

C- Arap kültürü ile Türk kültürünün benzediği

D- Milli benliğin kaybedildiği

 

16- BİRUNİ ,Orta Çağın en büyük Türk bilginlerinden biridir.Ömrünün büyük bir bölümünü Gazneli Mahmut’un yanında getiren Biruni ,askeri seferlere de katılmıştır.Ayrıca yüz ondan fazla eser yazmıştır.

Gazneli Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisineulaşılamaz?

A- Bilim insanlarına saygı gösterilmiştir.

B- İslamiyet’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devletidir.

C- Sarayda bilim insanlarına kolaylıklar sağlanmıştır.

D- GazneliMahmut , biliminsanlarını korumuştur.

 

 

B- Doğrulara “D” yanlışlara “Y” Koyunuz? HER SORU 2 PUAN

 

1 (   ) Ülkemiz, fındık ve kurutulmuş incir üretiminde dünyada ilk sıradadır?

 

2(   ) BOKSİT: Alüminyum ham maddesidir. Uçak, ve otomobil endüstrisi ile ev eşyası yapımında kullanılır.

 

3(   ) Türkiye'de üretilen muzun tamamı Akdeniz Bölgesinde elde edilir.

 

4(   ) İslamiyet'ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Balbal denir.

 

5(   ) Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.

 

6(   ) Talas Savaşı (751) ; Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşıdır. Bu savaşın en önemli (bilgi yelpazesi.net) sonuçları Araplarla Türklerin arasındaki düşmanlığın azalması 2. Çin'in batıya doğru ilerleyişi durdu.

 

7(   ) Malazgirt Savaşı (1071) , Türklere Anadolu'yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşıdır.

 

8(   ) İslamiyet öncesi Arabistan’da kadınlara ve çocuklara büyük değer verirlerdi.

 

9(   ) İlk dört halife seçimle belirlendiğinden bu döneme " Cumhuriyet" Devri denir

 

10(   ) Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek burada İslamiyet’in yayılmasını sağladılar.

 

 

Aşağıdaki tarım ürünlerini yetiştirildiği yerlerle eşleştiriniz. Her soru 2 puan

 

 

 

Aşağıda verilen madenleri ilgili bölgelerle eşleştiriniz? Her soru 2 puan

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.........

9. **Yorum**
->Yorumu: Efsanelerin efsanesi çok güzel ve kapsamlı olmuş
->Yazan: BJK...

8. **Yorum**
->Yorumu: beğendim güzeldi bence ama zor
->Yazan: muz kafa

7. **Yorum**
->Yorumu: ya ben hiçbirini çözemedim ama inş yüksek not alırım
->Yazan: elof

6. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler çok yardımcı oldu
->Yazan: Fenerbahçeaşkı


5. **Yorum**
->Yorumu: Yazılıda aynısı çıktı teşekkürler..... 
->Yazan: emoş


4. **Yorum**
->Yorumu: çok zor allahan bu çıkmadı ama çok eğitici 
->Yazan: FAA


3. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel aynısı çıktı 100 aldım 
->Yazan: yok


2. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler sınavıma yardımcı oldu 
->Yazan: fenerbahçe

1. **Yorum**
->Yorumu: bunlar sayesinde yazılıdan yüksek not alabileceğim çok teşekkürler ellerinize sağlık ...
->Yazan: beşiktaşk.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):