Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (4)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A)Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. ( 10 Puan )

 

 

=> Siyasetname adlı eser……………………….. e aittir.

 

=> Baharın gelişini müjdeleyen bayrama ………………… denir.

 

=> Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için topladığı paralara …………………… denir.

 

=> Kur’an’ı Kerim kitap haline Hz………………..……… zamanında getirilmiştir.

 

=> Tarihte kurulan ilk Türk-İslam devleti………………………devletidir.

 

 

B-Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız. (8 Puan )

 

(   ) Hz Muhammed’in vefatından sonra dini yaymakla görevli kişilere halife denir.

 

(   ) Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı savaş Talas savaşıdır.

 

(   ) İlk Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü “kut” isimli bir mecliste toplanırdı.

 

(   ) Minyatür sanatında perspektif kurallarına uyulmaz.

 

(   )KDV’yi satıcılar vatandaş adına biriktirip sonra devlete öderler.

 

(   )Coğrafi faktörler ekonomik faaliyetleri etkilemez.

 

(   ) İslamiyet Türkler arasında en çok Emeviler Döneminde yayılmıştır.

 

(   ) Marmara bölgesinin tamamında karasal iklim hakimdir.

 

 

C) Bu bölüm 4 puandır

 

 

 

D) Aşağıdaki belirtilen yere istenilen soruları yazınız (1x6=6 puan.)

 

 

 

E) Aşağıdaki numaralı yerleri soruya bağlantılı olarak doldurunuz.(4x2=8)

 

 

 

D) Bu bölümdeki her test 4 puandır. Cevaplarınızı cevap anahtarı bölümüne işaretleyiniz.

(5x13=65 puan)

1- Ülkemizdeki ormanlık alanlar, ülke yüzölçümünün %26'sını oluşturmaktadır. Bu alanlar daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır.

Karadeniz Bölgesi'nde ormanlık alanların daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarının fazla olması

B) Yer şekillerinin engebeli olması

C) Ağaç dikimine önem verilmesi

D) Akarsu ağının fazla olması

 

2- Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin değerli bir dil olduğunu anlatmak için yazdığı sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabetü’l Hakayık

B) Divan-ı Hikmet

C) Kutadgu Bilig

D) Divanü Lügati’t Türk

 

3-

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir?

A) İncir sadece Aydın’da yetiştirilmektedir.

B) Fabrika kurarken çok paraya ihtiyaç duyulmaktadır.

C) Yatırım yaparken, ham maddeye yakınlık dikkate alınmalıdır.

D)Ülkemizde her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

 

4-

Yusuf Has Hacip’in verdiği bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi ‘’Kutadgu Bilig’in’’ konularından biri olması beklenebilir?

A)Halkı yönetimden uzak tutma yöntemleri

B)Devletin otoritesini sağlama yolları

C)Yurttaşların devlete karşı görevleri

D)Yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler

 

5- Bozkır kültürünün yaygın olduğu Türklerde giyim eşyaları koyun, keçi, deve yününden oluşturulurdu. Bez dokuyan Türkler ayrıca ürettikleri bu kumaşları satardı.

Bu bilgilere göre Türklerin ekonomik faaliyetleri arasında hangisinin olduğundan söz edilemez?

A) Tarım

B) Ticaret

C) Dokumacılık

D) Hayvancılık

 

6- Hz. Peygamberin vefatının ardından Müslümanlar idarecilerini oyla seçtiler. İlk dört halife bu yöntemle başa geçti. Emevilere gelince siyasi anlamda bir değişiklik yaşandı. Artık Emevi soyundan gelenler halife olmaya başladılar.

Emeviler Dönemi'ndeki bu değişiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendiği

B) Halifeliğin saltanata dönüştüğü

C) Halkın yönetimde söz sahibi olduğu

D) İslamiyet’in Arabistan dışında yayıldığı

 

7- Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu ihtiyacı karşılamak üzere alınan başlıca önlem olduğu söylenebilir?

A) Bazı hizmetlerin sivil toplum kuruluşlarına bırakılması

B) Vatandaşlara vergi yükümlülüğü getirilmesi

C) Devlet giderlerini azaltıcı düzenlemelerin yapılması

D) Kamuda çalışan personel sayısının azaltılması

 

8-Aşağıdaki Coğrafi özelliklerden hangisi ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitliliğin en önemli sebebidir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

B) Farklı bölgelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesi

C) Düz geniş ve verimli ovalara sahip olması

D) Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

 

9-

Yukarıdaki ekonomik faaliyet ve yapıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarım

B) Turizm

C) Hayvancılık

D) Ormancılık

 

10-Hz Muhammed Bedir Savaşının ardından esir düşenlerden okuma-yazma bilenlerden 10 Müslüman’a okuma-yazma (bilgi yelpazesi.net) öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır.

Bu Hz Muhammed’in hangi özelliğinin bir göstergesidir?

A) Eğitime verdiği önemi

B) Esir almak istemesindeki isteğinin

C) Savaşçılık özelliğinin

D) Askeri dehasını

 

11-Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesinin bir sonucudur?

A) Yaban hayatı korunur.

B) Bitki türleri azalır.

C) Yer altı suları zenginleşir.

D) Erozyon artar.

12- İnsanların ihtiyaç ve istekleri olmasaydı ekonomik faaliyetler ortaya çıkmazdı.

Buna göre, insanların barınma ihtiyacı aşağıdaki ekonomik sektörlerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

a) Madencilik

b) Tarım

c) İnşaat

d) Turizm

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.......

19. **Yorum**
->Yorumu: Sınav notlarını düzel teceğime inanıyorum sınavların olduğunda bu sitden çalışıyorum çok güzel umarım artık notlarım düzeltir hocamız hep buradan yazılı yapıyor.
->Yazan:...

18. **Yorum**
->Yorumu: Hocamız aynısını soruyor çok sağ olun teşekkür ederiz.
->Yazan:

17. **Yorum**
->Yorumu: Anlatmaya gerek yok Mükemmel görünüyor Testin güzelliğine bakın bu arada 100 aldım çok mutluyum bu sitenin ellerinden öperim alnıma koyarım
->Yazan: Abuzer

16. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel sorular.. Teşekkürler. İnşallah herkes sınavdan 100 alır.
->Yazan: Ecrin.....

15. **Yorum**
->Yorumu: yarık ki sınavdan inşallah 100 alırım
->Yazan: mert

14. **Yorum**
->Yorumu: Yarın sınavım var inşallah 100 alırım zaten hoca çok benzer soruyor ve çok güzel bir site çok güzel anlıyorsun
->Yazan: Kafa güzel

13. **Yorum**
->Yorumu: inşallah yarınki sınavdan 100 alırım
->Yazan: beste...


12. **Yorum**
->Yorumu: İnşallah yarınki yazılı dan 100 alırım 
->Yazan: Melis


11. **Yorum**
->Yorumu: Teşşekürler sizin sayenizde yüksek notlar alıyorum. 
->Yazan: ceren


10. **Yorum**
->Yorumu: ins yarınki yazılıdan yüksek alırım 
->Yazan: Harun 
.....

9. **Yorum**
->Yorumu: Umarım sınavda yardımcı olur. 
->Yazan: RÜZGAR


8. **Yorum**
->Yorumu: Yazılı soruları çok teşekkürler
->Yazan: Zeyn

7. **Yorum**
->Yorumu: Yazılı sorularının 100 de 90 burda var teşekkürler
->Yazan: Zeyn

6. **Yorum**
->Yorumu: sınavdan yüksek almak amacıyla :D 
->Yazan: METE

5. **Yorum**
->Yorumu: hll olsun teşekkür ederim
->Yazan: ayberk

4. **Yorum**
->Yorumu: İsalah yarınki sınavdan yüksek alırım benim için dualarını bekliyorum 
->Yazan: Hakan kaya

3. **Yorum**
->Yorumu: Sınavda çıkan sorular burda vardı
->Yazan: Keremcan

2. **Yorum**
->Yorumu: çook teşekkur ederim sağ olun
->Yazan: aleyna..

1. **Yorum**
->Yorumu: SİTENİZ ÇOK YARAYIŞLI TŞK LER YAZILIDAN 95 ALDIM
->Yazan: hilAL.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):