Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (8)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 6/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

 

A-. Doğru, Yanlış. 10  PUAN

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını noktalı yere yazınız.

1. (    ) Çadırın, Orta Asya Türk tarihinde önemli bir yeri vardır.

..........................

2. (    ) Orhun Yazıtları, Uygur tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.

..........................

3. (    ) Uygurlar yerleşik hayata geçerek sanatta önemli adımlar atmışlardır.

..........................

4. (    ) Orta Asya’daki Türkler konargöçer yaşam tarzıyla bilinirler.

..........................

5. (    ) İpek Yolu üzerindeki devletler arasında savaş olmamıştır.

..........................

6. (    ) Karahanlı Devleti, ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilir.

..........................

7. (    )Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli sultanlarındandır.

..........................

8. (    ) Türk tarihinde önemli bir yeri olan Nevruz, baharın gelişini müjdeler.

..........................

9. (    ) Halı ve kilim dokumacılığının Türk kültüründe önemli bir yeri vardır.

..........................

10-(    ) İlk Türk Devleti Göktürk  Devletidir.

 

B. KRONOLOJİK SIRALAMA. 10 PUAN.

I.  Hz. Ali’nin halife olması

II. Hicret

III. Hz Ömer’in Halife olması

IV.Bedir Savaşı

Yukarıda İslamiyet ile ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların tarihî sıralaması hangi seçenekte doğrudur?

A. 4- 3-2-1          B-  2-3-1-4

C-4-2-3-1            D-2-4-3-1

 

C- ÇOKTAN  SEÇMELİ SORULAR 60 PUAN.

 

1- Kaynaklarla ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) Maden – demir çelik fabrikası

B) Orman – mobilyacılık

C) Deniz ürünleri – turizmcilik

D) Su – elektrik üretimi

 

2.Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomi ile ilgilidir?

A) Beşerî ortam               B) Etkileşim

C) Endüstrileşme           D) Varsayım

 

3.

I. Yakacak ve ham madde kaynağıdır.

II. Hava kirliliğini ve gürültüyü önler.

III. Yağış miktarının artmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri ormanların faydalarındandır?

A) Yalnız I            B) I ve II

C) II ve III              D) I, II ve III

 

4.

- SU

- Gübre

- Toprak

- Kaliteli tohum

Verilenler, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerdenhangisine ait temel kavramlardır.

A) Sanayi  B. Tarım    C) Hizmet    D) Ticaret

 

5. Bir bölgenin doğal bitki örtüsü ile hayvancılıkfaaliyetleri arasında yakın bir ilişki vardır. Aşağıda verilen bitki örtüsü ve hayvancılıkfaaliyetleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Bitki örtüsü         Hayvan türü

A) Bozkır          -----Koyun

B) Çayır            -----Sığır

C) Maki             -----Kıl keçisi

D) Çam ormanları  - İpek böceği

 

6- Bölgelerin sahip olduğu yer yüzü şekilleri ve doğal unsurlar o bölgedeki ekonomik faaliyeti de etkilemektedir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek olarak gösterilemez?

A)  Meraların geniş yer kapladığı alanlarda hayvancılık yapılmaktadır

B)  Deniz kıyısı olan yerlerde turizm ve balıkçılık yapılmaktadır

C)  Kalabalık şehirlerin olduğu yerlerde kümes hayvancılığı gelişmektedir

D)  Düz ve verimli ovalarda tarım gelişmiştir

 

7.

- Evlenen çocuklara düğün töreni yapılırdı,

- Şölenlerde pilav et ve helva ikram edilirdi.

- Ölen kişinin ardından yuğ denilen yas törenleri düzenlenirdi

Bu geleneklerin bazıları değişse de benzer bir şekilde günümüzde de devam etmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)Türk kültür ve geleneklerinde sürekliliğin

B)Türklerin göçebe bir yaşantı sürdüğünün

C)Bazı geleneklerin sadece Türklere ait olduğunun

D)Türklerin başka kültürlerden etkilenmediğinin

 

8."Köktürklerde mayısın ikinci yarısında bir bayram kutlanırdı, Şarkılar söylenir, kızlar ayak topu oynarlardı. Bayram, festival geleneği Uygurlarda da varlığını sürdürdü. Bayram ve festivallerin (bilgi yelpazesi. com) esasını inançla ilgili davranışlar ve toplu yapılan yarışmalar oluşturmaktadır. “

Bu paragraftan aşağıdaki hangi düşünce ortaya çıkarılamaz?

A)Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliği arttırır

B)Kültürler değerler anlatılmıştır.

C)Etkinliklerin farklı devletlerde devam etmesi sürekliliği gösterir

D)İslamiyet'in kabulü ile bayram geleneği sona ermiştir

 

9.

İpek Yolu’nda ipeğin yanı sıra el dokumaları, değerli taşlar, kürk, tahıl, cam, yağ, bal, fil dişi gibi ürünler de kervanlar aracılığıyla taşınıyordu .

Bu bilgiye göre İpek Yolu’nun devletler arası ilişkilerde öncelikle hangi alanda köprü oluşturduğu söylenebilir?

A) Kültürel           B. Siyasi

C. Ekonomik        D. Sosyal

 

10- Türkler Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir. Göç eden Türkler göç ettikleri yerlerde nüfus olarak azınlıkta olmalarına rağmen bir çok ulusu egemenlikleri altına alarak güçlü devletler kurmuşlardır.

Bu durum Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Farklı kültürlere karşı hoşgörülü olma

B) Farklı kültürlerden yararlanma

C) Teşkilatçı ( örğütleyici) olma

D) Törelere bağlı kalma

 

11-

I.Türklerin İslamiyet'i yaymaya çalışması

II. İpek Yolu üzerinde denetim kurma isteği

III. Çinlilerin Mani dinini yaymak istemesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Orta Asya Türk devletleri ile Çinliler arasında sorun olmuştur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II

C) I, II ve III     D) II ve III

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Abideleri'ninözelliklerinden biri değildir?

A) Kutluk Devleti'ne aittir.

B) Türklere ait ilk yazılı metindir.

C) Türk adının geçtiği ilk metindir.

D) Uygur Devleti'ne aittir.

 

13.Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde,

I. Salgın hayvan hastalıkları

II. Otlakların yetersizliği

III. Yabancı kavimlerin baskısı etkili olmuştur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türk göçlerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğunu gösterir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II

C) I ve II                D) Yalnız III

 

14.-Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü, güneydeHindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olan Türklerin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Asya        B)Anadolu

C) Hindistan        D) Çin

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin “demokratik” nitelikte olduğuna kanıttır ?

A)  Toprak alımının hızlı olması

B)  Türkler ile yakın ilişkiler kurulması

C)  Halkın ekonomik etkinliğine karışılmaması

D)  Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

 

D-EŞLEŞTİRME 10 PUAN

Aşağıdaki cümleler ile kavramları doğru olacak şekilde eşleştiriniz

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

 

Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: En güzel site dir tavsiye ederim herkese girmeyenler girsin yani
->Yazan: Mustafa

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: