Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (12) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 7/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..……

NU:….

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türüne örnek olarak gösterilebilir?

A) Komşumuzu gördüğümüzde günaydın demek

B) Arkadaşımıza başımızı sallayarak selam vermek

C) Öğretmenimize sınavdan aldığımız puanı sormak

D) Hasta olan bir akrabamıza geçmiş olsun demek

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “etkili dinleme” yöntemlerinden biri değildir?

A) Dikkatli bir şekilde dinleme

B) Dinlediğimizi konuşmacıya hissettirme

C) Konuşmacının sözünü kesme

D) Gerektiğinde soru sormak için not alma

 

3. Kişiler arası ilişkilerde “empati kuran” bir birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İletişimde bulunduğu kişiyi yargılamaz.

B) Duygu ortaklığı kurarak, insanları anlamaya çalışır.

C) Konunun gerçekliğini tespit etmeden bir kanıya varır.

D) Dış dünyayı karşısındaki kişinin penceresinden görmeye çalışı

 

4. Yaşadığımız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajlar içeren dile “ben dili” denir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ben diline uygun bir ifade değildir?

A) Odanı dağınık bıraktığın için üzülüyorum.

B) Konuşmamın sonunu getiremediğim için rahatsız oluyorum.

C) Eve geç gelmen beni endişelendiriyor.

D) Arkadaşlarınla iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun

 

5. Televizyon programlarının içeriği hakkında önceden uyarı veren “akıllı işaretler” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A) Türk Dil Kurumu

B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

C) Millî Eğitim Bakanlığı

D) Türkiye İstatistik Kurumu

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın faydalı kullanımına örnek olarak gösterilebilir?

A) İhtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenlemek

B) Zamanın çoğunu sosyal medyada geçirmek

C) Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri yaymak

D) Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmak

 

7. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki örneklerden hangisinde empati kurulduğu söylenebilir?

A) Annenin 7.sınıfa giden çocuğunu “Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun.” diyerek eleştirmesi

B) Öğretmenin bir gün önce okula gelmeyen öğrencisine gelmediğinde onu merak ettiğini söylemesi

C) Bir konuşmacının dinleyicilerin yerinde kendisi olsa sıkılacağını fark edip toplantı süresini kısaltması

D) Bir öğrencinin okuldan eve geldikten sonra öğretmenin anlattıklarını tekrar etmesi ve ödevlerini yapması

 

8. Etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan olmak üzere iki grupta toplanır.

Buna göre aşağıdaki etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir?

A) Söylenenleri yanlış yorumlama

B) Ön yargılı dinleme

C) Söylenenleri yetersiz algılama

D) Eksik bilgi ve mesaj verme

 

9. “İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim.” diyen bir kişi temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini vurgulamaktadır?

A) Düşünce özgürlüğü

B) Haberleşme hürriyeti

C) Özel hayatın gizliliği

D) Dernek kurma hakkı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesinin sağladığı siyasi avantajlardan biri değildir?

A) Kurulduğu dönemde çevresinde güçlü bir devletin olmayışı

B) Ticari açıdan gelişmiş şehir ve kasabalara komşu bulunması

C) Etrafındaki tekfurlarının birbiriyle mücadele hâlinde olması

D) Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklarla uğraşması

 

11. Basının hür olması, her haberi yapabilmesi hakkını doğurmaz. Hiçbir kuruluşlun, hiç kimsenin özgürlüğü sınırsız değildir. Basının doğru haber verme sorumluluğu vardır. Vatandaşın da doğru haber alam hakkı vardır. Ünlü ses sanatçısı Zehra Sesihoş, ailesi ile birlikte özel yatında tatil yaparken gizlice fotoğraflarını çekip haber yapan gazeteci hakkında dava açmıştır. Dava sonunda gazeteci maddi tazminat ödemek zorunda kalmıştır.

Bu haberi yapan gazeteci insanların hangi hürriyetine zarar verici haber yapmıştır?

A) Düşünce hürriyeti

B) Yerleşme seyahat hürriyeti

C) Konut dokunulmazlığı

D) Özel hayatın gizliliği

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “İskân Politikası”nın askerî amaçlarından biridir?

A) Issız ve terk edilmiş yerlerde Türk şehirleri oluşturmak

B) Rumeli’deki boş arazileri ekilip biçilen tarlalar hâline dönüştürmek

C) Fethedilen yerlere Türk nüfusu yerleştirerek yeni fetihlere zemin hazırlamak

D) İskân edilen topraklardan vergi geliri elde etme

 

13. Osmanlı devletinin Rumeli’den aldığı ilk toprak parçası neresidir?

A) Niğbolu

B) Kosova

C) Viyana

D) Çimpe kalesi

 

14. Osmanlı devletinin gerek hızla büyümesinde gerekse üç kıtada hüküm sürmesindeki etkenlerden biri de ordu sistemiydi.

Bu sebeple yaya ve müsellemlerden oluşan ilk düzenli orduyu kuran padişah hangisidir?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) 1.Murat

D) 1.Bayazid (Yıldırım Bayazid)

 

15. Osmanlı ………… Beyliğinde yaşanan taht kavgasından yararlanarak ……… beyliğini ele geçirdi. Bu beyliğin sadece topraklarını değil , donanmasına da sahip oldu. Böylece Osmanlı denizde de güçlendi.

Yukarıda sözü edilen beylik hangisidir?

A) Dulkadiroğlu Beyliği

B) Karamanoğlu Beyliği

C) Karesioğlu Beyliği

D) Menteşeoğlu Beyliği

 

16. Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türkün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak, Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.

Bu olay Osman Beyin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) Hoşgörü

B) Vatanseverlik

C) Cömertlik

D) Adalet

 

17. Ayşe: Genel ağ yoluyla hazırladığım ödevi herkes beğendi.

Buna göre Ayşe, Genel ağı aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanmıştır?

A) Haber

B) Sosyal Medya Takibi

C) Eğitim

D) Alışveriş yapmak

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın kullanımının artması ile ortaya çıkan sorunlardan değildir?

A) Zaman israfı

B) Dil tahribatı

C) Doğru bilgiye kolay ulaşma

D) Geleneklerin unutulmaya başlaması

 

19. Osmanlı Devletinde tımar sistemi ile toprağın kullanımı halka, denetimi ise Tımarlı sipahilere verilmiştir. Bu (bilgi yelpazesi com) sistemde üretimde devamlılık sağlanmıştır. Halk, ürettiği ürünün vergisini tımarlı sipahiye vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarların asayişinden sorumlu tutulmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir?

A) Toprağın mülkiyetinin halka verilmesi

B) Vergilerin düzenli olarak toplanması

C) Tarımsal üretime süreklilik kazandırması

D) Bölgenin güvenliğinin sağlanması

 

20.Polislerin hakim kararı olmadan bir evde arama yapamamaları aşağıdakilerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?

A) Düşünce özgürlüğüne

B) Haber alma hakkına

C) Konut dokunulmazlığı hakkına

D) Bilgi edinme hakkına

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: