Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (2) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-“Sana laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor” diyen bir kişinin şikâyetini, aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?

A-İyi konuşamadığı

B-Karşısındakinin kendisini anlamadığı

C-Etkili iletişim kurduğu

D-Karşısındakinin iyi bir dinleyici olduğu

 

2-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demekdeğildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

A-Beden dili

B-Empati

C-Etkili dinleme

D-Üslup

 

3- iletişimi kolaylaştıran unsurlar : Etkili dinlemek,empatikurmak,güleryüz göstermek, ……….

Cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılabilir?

A-Ahlak dersi vermek

B-Sınamak-sorguya çekmek

C-Eleştiri yapmak

D-Farklılıklara saygı duymak

 

4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A-Ulaşım

B-Ticaret

C-Enlem

D-Tarım

 

5-Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden biridir?

A-Doğum oranı fazladır

B-Genç nüfus fazladır

C-Ortalama yaşam süresi fazladır

D-Nüfusun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşar

 

6- Belirli bir yerde belirli zamandaki insan sayısına ne denir?

A- Nüfus

B- Millet

C-Şehir

D-Göç

 

7-Her insanın yaşamının sadece kendisini ilgilendiren özel bir yönü vardır. Bunu diğer insanlarla paylaşıp, paylaşmamaya kendisi karar verir. Diğer (bilgi yelpazesi.net) insanlar, bireyle ilgili özel bilgileri öğrenme hakkına ve müdahalede bulunma yetkisine sahip değillerdir.

Parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmaktadır?

A- Yaşama hakkının

B-Sağlık hakkının

C- Dilekçe hakkının

D-Özel yaşamın gizliliğinin

 

8-Aşağıdakilerden hangisi iletişimde olan olumlu tutum ve davranışlardan birisidir?

A-Emir vermek

B-Suçlamak

C-Göz teması kurmak

D-Alay etmek

 

9-Günümüzde diğerlerine göre daha az kullanılan iletişim aracı hangisidir?

A-Gazete

B-Televizyon

C-Telgraf

D-Telefon

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu iletişim kuruluşlarından biri değildir?

A-Hakimiyetimilliye

B-İradeyimilliye

C-Anadolu Ajansı

D-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

11-Ülkemizde nüfus sayımını yapan kurum hangisidir?

A- Türkiye İstatistik Kurumu

B-Anadolu Ajansı

C- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

D-RTÜK

 

12-Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir

Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)Düşünce ve ifade özgürlüğü

B) Özel hayatın gizliliği

C)Din ve vicdan özgürlüğü

D) Seyahat etme özgürlüğü

 

13-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.

Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?

A- Maden çıkarılan yerler

B- Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler

C- Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler

D- Ilıman iklimin görüldüğü yerler

 

14-Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır.

Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?

A- Gazete

B- Televizyon

C- Radyo

D-Telefon

 

15-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A-Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

B-Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında

C-Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına

D-Yaşama görevinin yerine getirilmesinde

 

16-Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için, Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Doğan haber ajansı

B- Cihan haber ajansı

C- İhlas haber ajansı

D- Anadolu ajansı

 

17-Herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu anayasamızın kaçıncı maddesinde yer almıştır?

A-22

B-26

C-28

D-16

 

18-Konut dokunulmazlığı anayasamızın hangi maddesi ile güvence altına alınmıştır?

A-12

B-16

C-20

D-21

 

19-Yerleşim yerine girerken bulunan tabelalar o şehir ile ilgili hangi bilgileri vermez?

A-Şehrin adı

B- Şehrin nüfusu

C-Şehrin rakımı

D-Şehrin uzaklığı

 

20-Yazları kurak geçmesi sebebiyle toprakları tarıma elverişli değildir. Güneydoğu Anadolu Projesiyle tarım alanlarında gelişme gösteren,milli mücadelede önemli yere sahip olan şehrimiz hangisidir?

A-Kars

B-Zonguldak

C-Şanlıurfa

D-Kocaeli

 

NOT:Her sorunun doğru cevabı 5 puandır

 

SıNAV SÜRESİ BİR DERS SAATİ KADARDIR (40DAKİKA)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

 

                       CEVAP ANAHTARI

 

1)b                    7-d                         13)b                       19)d

 

2)b                    8)c                         14)b                       20)c

 

3)d                    9)c                         15)a

 

4)c                    10)d                       16)d

 

5)c                    11)a                       17)a

 

6)a                    12)a                       18)d

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

......

4. **Yorum**
->Yorumu: SAGOLUN COK GUZEL YAZILI SORULARI TSK EDERİM
->Yazan: BERAT

3. **Yorum**
->Yorumu: Umarım hocamız bundan sorar acayip basitti
->Yazan: Tuğba


2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzeldi hepsini doğru yaptım 
->Yazan: yaren 

1. **Yorum**
->Yorumu: CEVAP ANAHTARI YAZILMIŞ VE ÇOK ŞANSLIYIM
->Yazan: FATMA KARDAŞ .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):