Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi             B) Anadolu Ajansı

C) İradeyimilliye Gazetesi                    D) Takvim-i Vekayi

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden değildir?

A) İklim koşulları                                    B) Sanayi faaliyetleri

C) Doğal bitki örtüsü                             D) Ulaşım olanakları

 

3-) Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır.

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar

B) Bizans’ı ortadan kaldırdılar

C) Haçlılarla Mücadele ettiler

D) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

 

4-) Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi önemli düşünürler

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulabilir?

A) Anadolu'da düşünce ve kültür hayatının canlanmasına

B) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün sona ermesine

C) Türklerin kısa sürede Ege'ye kadar ulaşmalarına

D) Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin artmasına

 

5-)Osmanlı Beyliğinin kısa sürede güçlü bir imparatorluk haline gelmesinde  hangisinin etkisi yoktur?

A) Zayıf Bizans’la karadan sınırını olmasının

B) Balkanlarda fethettiği yerlerdeki halka baskı ve zulüm  yapmasının

C) Balkanlarda siyasi ve dinsel mücadeleler yaşanmasının

D) Anadolu Türk beylikleriyle çatışmaktan uzak durmasının

 

6-)

Buna göre Fatih’in bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İskân politikası devam etmektedir.

B) İslamiyet’i yaymaya çalışmıştır

C) Osmanlı’nın hoşgörü politikası uyguladığı.

D) Osmanlı Devletinde din adamları ayrıcalıklı sayılmıştır

 

7-)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?

A) Bursa                 B) Edirne               C) İstanbul                   D) Konya

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türk Tarihi açısından sonucu değildir?  (5 p)

A) Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı

B) İstanbul Boğazı Türklerin eline geçti

C) İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu

D) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların yönetimine girdi

 

9-) Osmanlı Devletini kim kurmuştur?

A) Osman Bey                            B) Orhan Bey

C) I. Murat                       D) II. Mehmet

 

10-)Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu’da ilk kurulan beyliklerden değildir?

A) Artuklular         B) Saltuklular           C) Karesi Beyliği        D) Çaka Beyliği

 

11-) Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu’da ikinci kurulan beyliklerden değildir?

A) Karamanoğulları                   B) Danişmentliler

C) Germiyanoğulları                  D) Saruhanlılar

 

12-) Osmanlı ordusu kaça ayrılır?

A) 5             B) 4               C) 3                  D) 2

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi  haçlı seferlerinin sebeplerinden değildir?

A) Kudüs’ü almak          B) Bizans’a yardım

C) İstanbul’u almak       D) Doğunun zenginliğini ele geçirmek

 

14-) Yerleşme ve seyahat özgürlüklerin kısıtlamaların uygulanması hangisine bağlıdır?

A) Çıkarılan yasalar ve mahkeme kararlarına

B) Ekonomik duruma

C) Kişilerin kişisel tercihlerine

D) Sosyal seviyeye

 

15-) Kayıların yaşam biçimlerinin konargöçer olması ekonomik faaliyet olarak hangisini benimsemelerini zorunlu kılmıştır?

A) Ticaret             B) Hayvancılık               C) Tarım         D) Zanaat

 

16-) Yükselti, engebe, su kaynaklarının varlığı, tarım toprakları, iklim özellikleri gibi fiziki şartlar ile madencilik, sanayi, ticaret, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler insanların hangi konudaki seçimini etkileyen faktörlerdir?

A) İletişim            B)Turizm                       C)Yerleşme     D)Sağlık

 

17-)

Yukarıdaki Türk tarihi savaşları tablosundan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Malazgirt Savaşı’nda hangi devletler savaşmıştır?

B) Miryokefelon savaşı kaç yılında olmuştur?

C) Pasinler Savaşı’nın sonucu ne olmuştur?

D) Zaferle sonuçlanan savaşlar hangileridir?

 

18-) 6. DNA hasarlarının onarımı adlı çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından ABD’ye gitmiş ve çalışmalarına (bilgi yelpazesi. com) bu ülkede devam etmiştir.

Buna göre Aziz Sancar’ın yaptığı göç hangisidir?

A)Beyin göçü                              B)Siyasi göç

C)Mevsimlik göç                         D)İç göç

 

19-) Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi olamaz?

A) Anadolu’yu tanımak             B) Ganimet elde etmek

C) İstanbul’u fethetmek            D) Bizans’ın gücünü yıpratmak

 

20-) XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılmış savaşlardan birisi değildir?

A)Malazgirt Savaşı                     B)Pasinler Savaşı

C)Miryokefelon Savaşı             D)Dandanakan Savaşı

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.......

4. **Yorum**
->Yorumu: süper iyi harika tek kelime ile iyi bir sınav
->Yazan: 3. selim

3. **Yorum**
->Yorumu: konular zor ve yazılıda da bu sorulara benzer şeyler gelmesini istiyorum. emeği geçen herkese teşekkürler...
->Yazan: .


2. **Yorum**
->Yorumu: bence çok zordu yapamadım 
->Yazan: esre sude


1. **Yorum**
->Yorumu: Cok iyi gercekten yazilida benzer gelmesini umuyorum 
->Yazan: 
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):