Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (13) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

1) Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi olamaz?

A) Anadolu’yu tanımak

B) Ganimet elde etmek

C) İstanbul’u fethetmek

D) Bizans’ın gücünü yıpratmak

 

2) XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılmış savaşlardan birisi değildir?

A)Malazgirt Savaşı                     B)Pasinler Savaşı

C)Miryokefelon Savaşı                         D)Dandanakan Savaşı

 

3)Yerleşme ve seyahat özgürlüklerin kısıtlamaların uygulanması hangisine bağlıdır?

A) Çıkarılan yasalar ve mahkeme kararlarına

B) Ekonomik duruma

C) Kişilerin kişisel tercihlerine

D) Sosyal seviyeye

 

4) Erzincan’da Saltuklu hükümdarlarından Mama Hatun Külliyesi içinde kervansaray, hamam, mescit ve türbe bulunmaktadır. Buna göre külliyenin;

I- ticaret

II- ibadet

III- temizlik

IV- eğitim

amaçlarından hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I             B)I-II-III

C)Yalnız III           D) III ve IV

 

5)

Ülkemizde “Cinsiyete Göre Okuryazarlık Durumu”nu gösteren yukarıdaki tabloya göre hangisi söylenemez?

A) Okuryazar oranı % 90 civarındadır.

B) Okuma yazma bilen nüfus cinsiyetler arasında belirgin farklılıklar göstermektedir.

C) Tüm nüfusun okuryazar olup olmadığı bilinmemektedir.

D) Kadınlarda okuma yazma oranı erkeklere göre daha fazladır.

 

6) Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kadınların toplum içindeki yerini geliştirmek amacıyla çalışan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmuştur. ÇATOM’ların amacı; ekonomik, sosyal kalkınma ve yoksulluğu azaltmaktır. Bu amaçla bu merkezlerde genç kız ve kadınlara çok çeşitli alanlarda meslek edindirme kursları verilmektedir.

Buna göre ÇATOM’un vatandaşların hangi hakkına katkıda bulunmaya çalıştığı söylenebilir?

A)Çalışma Hakkı            B) Eğitim Hakkı

C) Sağlık Hakkı               D) Seçme Hakkı

 

7) Kayıların yaşam biçimlerinin konargöçer olması ekonomik faaliyet olarak hangisini benimsemelerini zorunlu kılmıştır?

A) Ticaret                         B) Hayvancılık

C) Tarım                           D) Zanaat

 

8)Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı. Anadolu’nun doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. Selçuklu ordusu Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı (1071).

Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

B) Malazgirt Savaşı’nda Türk ordusunun başında kim vardır?

C) Malazgirt Savaşı’nın sonuçları ne olmuştur?

D) Malazgirt Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

 

9)

Yukarıda yer alan ülkemiz nüfus artış hızı grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)1940-1945 arasında nüfus artış hızımız düşmüştür.

B)1965-1975 arasında nüfus artış hızımız değişmemiştir.

C)1975 ve 1985 yıllarında nüfus artış hızımız aynıdır.

D)1950-1960 arasında nüfus artış hızımız sürekli düşmüştür.

 

10) Yükselti, engebe, su kaynaklarının varlığı, tarım toprakları, iklim özellikleri gibi fiziki şartlar ile madencilik, sanayi, ticaret, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler insanların hangi konudaki seçimini etkileyen faktörlerdir?

A)İletişim  B)Turizm   C)Yerleşme  D)Sağlık

 

11)

Anadolu’nun Türk yurdu olmasında askerlerin başarısının yanında bu yeni vatana gelen bilim insanları, sanatkârlar, tüccar ve esnaf grupları ile şeyh ve dervişlerin de önemli katkıları oldu.

Yukarıda yer alan kişilerin Anadolu’nun Türkleşmesinde hangi alanda katkıda bulundukları söylenebilir?

A) Askeri                          B) Düşünce

C) Ekonomik                   D) Siyasi

 

12) 6. DNA hasarlarının onarımı adlı çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından ABD’ye gitmiş ve çalışmalarına bu ülkede devam etmiştir.

Buna göre Aziz Sancar’ın yaptığı göç hangisidir?

A)Beyin göçü

B)Siyasi göç

C)Mevsimlik göç

D)İç göç

 

13)

I- İrade-i Milliye

II- Hâkimiyet-i Milliye

III- Anadolu Ajansı

IV- Tasvir-i Efkâr

V- Tercüman-ı Ahval

Yukarıda verilenlerden hangileri Mustafa Kemal’in Milli Mücadele döneminde kamuoyu oluşturmak amacıyla kurduğu kurumlardandır?

A) II ve III     B)IV ve V      C)I-II-III        D) Yalnız II

 

14)

Malabadi Köprüsü

Yağıbasan Medresesi

Niksar Ulu Camii

Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri döneminden kalan yukarıdaki eserlerin hangi devlet tarafından yaptırıldığı hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

 

15)Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’yu hakimiyeti altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anadolu Selçuklu Devleti

B)Moğol Devleti

C)Büyük Selçuklu Devleti

D)Osmanlı Devleti

 

16)

Yukarıdaki Türk tarihi savaşları tablosundan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Malazgirt Savaşı’nda hangi devletler savaşmıştır?

B) Miryokefelon savaşı kaç yılında olmuştur?

C) Pasinler Savaşı’nın sonucu ne olmuştur?

D) Zaferle sonuçlanan savaşlar hangileridir?

 

17)İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş hangisidir?

A)Fetih      B)Gaza      C)İskan         D)Gazi

 

18)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden  birisi değildir?

A)Danışmendliler        B) Saltuklular

C) Karamanoğulları     D) Artuklular

 

19) Devletimizin ekonomik imkanlarının yetersiz olması nedeniyle özellikle ilköğretime yönelik devlet-vatandaş (bilgi yelpazesi. com) işbirliğiyle çeşitli projeler yapılmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirilen projelerden biri değildir?

A) GAP Projesi

B) Haydi Kızlar Okula Kampanyası

C) Temel Eğitime Destek Projesi

D) Eğitime %100 Destek Kampanyası

 

20)

1995 yılı Türkiye nüfus piramidine bakılarak, Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğuna

B)Gelişmiş bir ülke olduğuna

C)Eğitimin gelişmiş olduğuna

D)Nüfus artış hızının yüksek olduğuna

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

......
..

9. **Yorum**
->Yorumu: çok hoş yaa süper iyi harika denir
->Yazan: emojim

8. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site Allah hepsinden razı olsun arada zorlandığım so rular olmuyor değil ama herkesin emeği var teşekkür ederiz
->Yazan: mete..

7. **Yorum**
->Yorumu: BENCE cok guzel olmus teşekkur ederim
->Yazan: ŞEVKİ....


6. **Yorum**
->Yorumu: Bence çoook güzel çok iyi bir site yazılıma çok iyi çalıştım 
->Yazan: Fadime


5. **Yorum**
->Yorumu: Bence cok guzel . yazilida buna benzer cikacagini umuyorum 
->Yazan: Eda


4. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel iyice ogrendik saolun 
->Yazan: Ttt


3. **Yorum**
->Yorumu: BENCE GÜZEL HEMEN ÖĞRENEBİLİYORUZ YAZILIDA ZORLANMADIM 
->Yazan: Musto


2. **Yorum**
->Yorumu: Bence güzel bir site.Yarın sınavım var iyi çalıştım.Sizlere kolay gelsin
->Yazan: Leyl


1. **Yorum**
->Yorumu: BENCE GÜZEL HEMEN ÖĞRENEBİLİYORUZ YAZILIDA ZORLANMADIM
->Yazan: EMO.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):