Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey döneminde İznik, İznik ve Bursa fethedilmiştir.

Buna göre Osman Bey ve Orhan Bey döneminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir.

A)Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye

B)Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye

C)Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye

D)Anadolu Türk birliğini kurmaya

 

2) İstanbul Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etmenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?

A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü

B)Kullanılan üstün savaş teknikleri

C)Komutanların savaştaki başarışları

D)Bizans’ın zayıf savunma sistemi

 

3) Bir ülkedeki nüfus artışına, o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu, yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkı sağlar. Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler

B)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

C)Köyden kente yapılan göçler

D)Çocuk ölümlerinin azalması

 

4) Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Basın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.

B)Halk, basın yayın araçlarını izlemektedir.

C)Basın yayın özgürlüğü vardır.

D)Basın yayın araçları ülke yönetiminde tek yetkilidir

 

5) Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B)Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C)Anadolu’da siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

6) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaştır?

A)Malazgirt Savaşı                     B)Pasinler Savaşı

C)Miryokefalon Savaşı                         D)Kösedağ Savaşı

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan "ilk beyliklerden" birisi değildir?

A)Artuklular                                 B)Mengücekler

C)Osmanlılar                              D)Saltuklular

 

8)

-  Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.

– Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.

Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam                                           B) Defterdar

C) Kazasker                                            D) Nişancı

 

9) .

-  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.

-  Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri                          B) Kültürel faaliyetleri

C) Askerî mücadeleleri                         D) İmar çalışmalarını

 

10) Aşağıda,  haçlı seferlerinin bazı sebepleri verilmiştir.

I.  Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

II.  Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi

III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seferleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?

A)   Yalnız I                                   B)  II ve III

C)  yalnız III                                   D)  I, II ve III

 

10) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.

Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlk Türk-İslam beyliği olması

b.Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması

c. Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması

d.Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

 

11)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beylik olarak kurulduğu sırada Anadoluda bulunan devletlerden değildir?

a.Bizans                                                  b.İlhanlı Devleti

c.Trabzon Rum İmparatorluğu            d.Kırım Hanlığı

 

12) Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği hangisidir?

a. Saltuklular                              b.Artuklular

c. Sabirler                                    d.Osmanlılar

 

13) Anadolu’ya akın yapan ilk Türk Devleti hangisidir?

a. Osmanlılar                        b.Sabirler

c. Hunlar                               d.Büyük Selçuklu Devleti

 

14) XVI. Yüzyılın en büyük coğrafya bilgini kabul edilen,en büyük eseri Kitab-ı Bahriye olan ünlü kaptan kimdir?

a.Barboros Hayrettin Paşa                   b.Hacı İlbey

c.Evranus Bey                                        d.Piri Reis

 

15) Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı ve ustalık eseri olan yapıtın adı nedir?

A)Selimiye Camii

B)Yıldırım Beyazid Camii

C)Beylerbeyi Camii

D)Süleymaniye Camii

 

16) Nüfus yoğunluğu km ’ye düşen insan sayısıdır. Toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle bulunur.

Buna göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun fazla oluşunun aşağıdaki (bilgi yelpazesi. com) nedenlerden hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A)İklimin elverişli olmasına

B)Yeryüzü şekillerinin uzanışına

C)Tarih turizminin gelişmesine

D)Yüzölçümünün küçük olmasına

 

17) Osmanlı Devleti’nde devletin tüm maliye işlerine bakar, yıllık gelir ve giderlerini hesaplardı.

Sözü edilen Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?

A)Sadrazam                                            B)Defterdar

C)Nişancı                                                D)Kazasker

 

18) Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

A)Sivas Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Erzurum Kongresi

D)Amasya Görüşmeleri

 

19) Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

a) TRT

b)   RTÜK

c)   AA

d)   TDK

 

20) Aşağıdakilerden hangisi bir göç  şekli değildir?

a)Bir haftalık tatile gitmek

b)Üç aylığına fındık toplama işine gitmek

c)Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek

d) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1b  2b  3c  4c  5b  6a  7c  8d  9c  10a

 

11b  11d  12a  13c  14d 15a  16d  17d 18a  19b 20a

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....
..

3. **Yorum**
->Yorumu: 100 alırım inşallah 90 dan aşağı olmasın dua edin
->Yazan: Adsız

2. **Yorum**
->Yorumu: Harika bayıldım inşallah yarınki sınavdan 100 alırım amin
->Yazan: Caliskan


1. **Yorum**
->Yorumu: güzel site emiğinize sağlık :)
->Yazan: pembe..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):