Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-İstanbul tarihte daha önce aşağıdakilerden hangisi tarafından kuşatılmamıştır?

a) Avarlar                                      b) II. Murat

c) Bulgarlar                                                 d) Kanuni

 

2-İstanbul’un alınamamasında hangisinin etkisi olmamıştır?

a) Bizans’ın Rum Ateşine sahip olması

b) İstanbul’un güçlü surlarla çevrili olması

c) İstanbul’u alacak askerin olmaması

d) İstanbul’un karadan ve denizden yardım alabilmesi

 

3-Hangisi İstanbul’un fethinin nedenlerinden değildir?

a) İstanbul’un jeopolitik konumu

b) Boğazların Osmanlı Devletinin kontrolünde olması

c) Bizans’ın şehzadeleri desteklemesi

d) Hz. Muhammed’in övgü dolu sözleri

 

4-Konstantin İstanbul’u savunmak için ne yapmamıştır?

a) Fatih ile anlaştı

b) Surları tamir ettirdi

c) Yiyecek ve su depolattı

d) Haliç’i kalın zincirle kapattı

 

5-Hangisi fetih için yapılan hazırlıklardan değildir?

a) Rumeli Hisarı yaptırıldı

b) Büyük toplar döktürüldü

c) Tekerlekli kuleler yaptırıldı

d)Bizansla anlaşma yapıldı

 

6-Hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?

a) Doğu Roma İmp. Yıkıldı

b) İstanbul başkent oldu

c) Ortaçağ başladı

d) Coğrafi keşiflere sebep oldu

 

7-Bizanslı bilim adamları hangi ülkeye giderek Rönesansın başlamasına sebep oldular?

a) Almanya                                  b) İtalya

c) İspanya                                    d) İngiltere

 

8-Hangisi Fatih’in Balkanlarda fethettiği yerlerden değildir?

a) Kırım                                        b) Sırbistan

c) Eflak                                         d) Bosna

 

9-

- Uzun Hasan’ın kısa sürede güçlenmesi,

- Uzun Hasan’ın Venediklilerle işbirliği yapması,

- Uzun Hasan’ın Trabzon ve Sinop’u istemesi

Sonucu Fatih ile Uzun Hasan arasında hangi savaş olmuştur?

a) Malazgirt                                  b) Mohaç

c) Dandanakan                           d) Otlukbeli

 

10-Osmanlı tarihinde ilk imtiyazlar kimlere verilmiştir?

a) Macarlara                                b) Cenevizlilere

c) Venediklilere                           d) Sırplara

 

11-Aşağıdaki hangi olay sonucu Karadeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir?

a) Eflak’ın fethi                            b) Kırım’ın fethi

c) Mora’nın fethi                          d) Boğdan’ın fethi

 

12-Hangi padişah döneminde Divan-ı Hümayuna Sadrazam başkanlık yapmaya başlamıştır?

a) Fatih                                         b) Yavuz

c) Kanuni                                     d) Yıldırım

 

13-Yavuz Sultan Selim’in Hangi beyliğe son vermesiyle Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır?

a) Karamanoğulları                   b) Candaroğulları

c) İsfendiyaroğulları                   d) Dulkadiroğulları

 

14-Hangisi Mısır seferinin nedenlerinden değildir?

a) Memlukların (bilgi yelpazesi.net) Cem Sultanı desteklemesi

b) Memlukların Osmanlı devletine karşı ittifak kurması

c) Mekke ve Medine’nin Osmanlının elinde olması

d) Baharat yolunun kontrolünün sağlanmak istenmesi

 

15-Mısır seferi sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

a) Çaldıran – Mercidabık

b) Ridaniye – Otlukbeli

c)Mercidabiık – Ridaniye

d) Otlukbeli – Turnadağ

 

16-Hangisi Adriyatik denizinde fethedilen adalardan değildir?

a) Zenta                                        b) Rodos

c) Kefalonya                                d)Ayamavra

 

17-Osmanlı padişahları hangi olay sonucu “halife” ünvanı taşımaya başladılar?

a) Mısır seferi                              b) İtalya seferi

c) Çaldıran savaşı                      d) Otlukbeli savaşı

 

18-Dünyanın en kısa süren savaşı hangisidir?

a) Çaldıran                                  b) Otlukbeli

c) Malazgirt                                  d) Mohaç

 

19-Hangisi I. Viyana kuşatmasının başarısız olasının nedenlerinden değildir?

a) Büyük topların olmaması

b) Kışın yaklaşması

c) Padişahın hasta olması

d) Ordunun hazır olmaması

 

20-Kanuni döneminde Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiş ve bu kapitülasyonlar iki hükümdarın hayatta olduğu sürece geçerlidir denilmiştir.

Kapitülasyonlar kimin zamanında sürekli hale getirilmiştir?

a)I. Abdülhamit                           b)I.Mahmut

c)I.Mehmet                                   d) Vahdettin

 

21-Osmanlı devleti ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma hangisidir?

a) İstanbul                                   b) Amasya

c) Ankara                                      d) Erzurum

 

22-Hangi olayla Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir?

a) Rodos’un fethi

b) Hint deniz seferleri

c) Preveze deniz savaşı

d) İnebahtı deniz savaşı

 

23-Osmanlı tarihinde iki defa kuşatıldığı halde alınamayan ve Osmanlı devletinin çöküşünün başlamasında etken olan kale hangisidir?

a) Belgrat                                     b) Viyana

c) Budin                                        d) Otranto

 

24-Kanuni döneminde denizlerde kazanılan en önemli zafer hangisidir?

a) Preveze deniz savaşı

b) Malta seferi

c) Kıbrıs’ın alınması

d) İnebahtı savaşı

 

25-Hangisi Osmanlı devletinin Akdeniz egemenliğine gölge düşüren bir olaydır?

a) Kıbrıs seferi                            b) Rodos seferi

c) Hint seferi                                d) İnebahtı savaşı

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan   : ben zekayım.
->Yorumu: türkiye olimpiyatlarına katıldı 2.ciliği kazandım .Ben çankırılıyım.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: