Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (5) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Otlukbeli savaşı, Osmanlı devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında yapılmıştır?

A) Akkoyunlular                           B) Karakoyunlular

C) Memlüklüler                           C) Karamanoğulları

 

2. Aşağıdaki bölgelerin hangisinin fethedilmesiyle Karadeniz Osmanlı gölü haline gelmiştir?

A) Kırım                                         B) Amasra

C) Trabzon                                  D) Sinop

 

3. Kıbrıs adasının Lala Mustafa Paşa tarafından Fethi, aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?

A) Preveze Deniz Savaşı

B) İnebahtı Deniz Savaşı

C) Hint Deniz Savaşı

D) Mohaç Meydan Savaşı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemlerinden biri değildir?

A) Ülkemiz üç eski kıtanın birbirine en çok yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

B) Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında Ekonomik ve kültürel bir köprü görevi görür

C) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması

D) Türkiye’de uzay teknolojisinin gelişmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethini gerektiren sebepler arasında gösterilemez?

A) Bizans’ın Osmanlı deniz ticaretine engel olması

B) Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması

C) Osmanlı-Memlük savaşlarında Memlüklülere destek vermesi

D) Bizans’ın Avrupa’yı her fırsatta Türklere karşı kışkırtması

 

6. Fatih Sultan Mehmet, Bizans’a deniz yoluyla gelebilecek yardımları engellemek ve İstanbul Boğazı’nı denetimi altına almak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Rumeli hisarını yaptırdı

B) 400 parçadan oluşan bir donanma yaptırdı

C) Avrupalı bazı devletlerle atlaşmalar yaptı

D) Gemilerini karadan Haliç’e kızaklarla indirdi

 

7. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin dünya tarihi bakımından önemidir?

A) Osmanlı Devleti büyük bir devlet olmaya ilk adımını attı

B) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu

C) Orta Çağ kapandı Yeni Çağ başladı

D) Türklerin Avrupa içlerine ilerlemeleri kolaylaştı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi daha çok Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir?

A) Trabzon’un fethi

B) Amasra’nın fethi

C) Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi

D) İstanbul’un fethi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında meydana gelmemiştir?

A) Akdeniz de Türk hakimiyetinin sağlanması

B) Cezayir’in bir Osmanlı eyaleti haline getirilmesi

C) Kıbrıs Adasının ele geçirilmesi

D) Macaristan’ın büyük kısmının Osmanlı yönetimine geçmesi

 

10. Macaristan’ın fethi aşağıdaki Osmanlı Padişahlarının hangisi tarafından gerçekleşmiştir?

A) Kanuni                                     C) Fatih

B) Yavuz                                        D) III: Selim

 

11. Aşağıdaki Balkan devletlerinden hangisi Fatih zamanında Ortadan kaldırılmamıştır?

A) Eflak                                         C) Sırbistan

B) Arnavutluk                               D) Bulgaristan

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz?

A) Rumeli Hisarını yaptırması

B) Kuvvetli surları yıktırabilecek büyük toplar yaptırması

C) Kuvvetli bir donanma yaptırması

D) Kırım Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’ne bağlatması

 

13. Osmanlı Devletinin Rodos ve Kıbrıs adalarını alması aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olamaz?

A) Doğu Akdeniz’de Osmanlı etkinliğini artırmaya

B) Doğu Akdeniz’de Osmanlı çıkarlarını korumaya

C) İpek yolunu canlandırmaya

D) Anadolu, Suriye ve Mısır arasındaki ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya

 

14. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlıların Akdeniz’de üstünlük kurmasında bir etkisi olmamıştır?

A) Preveze Deniz Savaşı

B) İnebahtı Deniz Savaşı

C) Cebre Deniz Savaşı

D) Trablusgarp’ın alınması

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Sırbistan ve Bosna’nın alınma nedenleri arasında yer almaz?

A) Macarlarla birlik oluşturmaları

B) Osmanlıya (bilgi yelpazesi.net) saldırmaları

C) Yıllık vergilerini vermemeleri

D) Osmanlıya karşı Bizas’la birlik olmaları

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın Fethi ile elde edilenler arasında yer almaz?

A) Boğazların güvenliği sağlandı

B) Karadeniz’de Türk hakimiyeti sağlandı

C) Doğu ticaret yolları, güvenlik altına alındı

D) Karadeniz bir Türk gölü haline geldi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz Seferinin nedenleri arasında yer almaz?

A) Hint ticaret yolunun Portekizlilerin eline geçmesi

B) Portekizlilerin, Müslümanların ticaretini engellemeleri

C) Kanuni’nin güçlü gemilerini Hint denizinde denemek istemesi

D) Müslüman halkın Kanuni’den yardım istemesi

 

18. Aşağıdaki yerlerin Osmanlı Devleti tarafından fethediliş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Mora – Rodos-Kıbrıs

B) Rodos- Mora-Kıbrıs

C) Kıbrıs-Mora-Rodos

D) Mora-Kıbrıs-Rodos

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in Kırım Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’ne Bağlanmasının nedenleri arasında yer almaz?

A) Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi

B) Kırım Hanlığı’nın iç karışıklar içinde olması

C) Kırım halkının Fatih’ten yardım istemesi

D) Altınordu Devletinden gelecek tehlikeleri önlemek istemesi

 

20. Osmanlı devleti,  Hint okyanusu’nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

A) İspanya                                   B) Portekiz

C) Venedik                                  C) Almanya

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

3. **Yorum**
->Yorumu: allah razı olsun boncuk gibi vallahi
->Yazan: mehmetahmet genç

2. **Yorum**
->Yorumu: ya nolur bosbosa calısmıs olmayım hoca ısallah bu sıteden sorar amiiinnnn 
->Yazan: aslı

>Yazan: isimsiz
>Yorum:
çook tesekkür ederim yazilim vardi iyi oldu bu genel tekrar.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: