Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (15)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

AD SOYAD:

NU:

 

A. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÜZERİNE İŞARETLEYİNİZ.( 15*5=75 PUAN)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden değildir?

A) Saltuklular

B) Danişmentliler

C) Gazneliler

D) Mengücekliler

 

2. Osmanlı beyliğinin büyük bir devlet haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etki yoktur?

A) Bizans’ta taht kavgalarının yaşanması

B) Başarılı yöneticilerin devleti yönetmesi

C) Bulunduğu yerin konumun önemli olması

D) İşgalci ve savaşçı bir beylik olmaları

 

3. Osmanlı devleti, Balkanlarda aldığı topraklara Anadolu’daki göçebe aileleri yerleştirmiştir. Buna İskân politikası denir.

Osmanlı devletinin bunu yapmadaki asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlara Türk ve İslam kültürünü yerleştirmek

B) Göçebeleri Anadolu’dan koparmak

C) Burada bulunan halkı zorla Müslümanlaştırmak

D) Balkanlardan ekonomik gelir sağlamak,

 

4. Osmanlı devletindeki farklı din ve farklı milletlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Osmanlının büyük bir devlet olmasının

B) Hoş görülü bir yönetim anlayışının

C) İslam dünyasının lideri olmasının

D) Ticaret yollarına hâkim olmasının

 

5. Fatih; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hâkimiyetini sağlamaya çalışmıştır?

Akdeniz B) Ege C) Karadeniz D)Marmara

 

6.

I. Türklerin Anadolu’dan atılmak istenmesi

II. Kudüs’ün ele geçirilmek istenmesi

III. Avrupa’nın içinde bulunduğu yoksulluk

Haçlı Seferlerinin dini , ekonomik siyasi sebepleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.

DİNİ EKONOMİK SİYASİ

A) I       II                III

B) II      III                 I

C) III     II                  I

D) II      I                 III

 

7.

** 1826 Yeniçeri ocağının kaldırılması

** 1840 Posta Teşkilatı

** 1866 İzmir - Aydın arası demiryolu

** 1873 Darüşşafaka’nın kurulması

Yukarıda yeniliklere bakarak aşağıdaki hangi alanda yenilikler yapıldığı söylenemez.

A) Askeri B) Yönetim C)Ulaşım D) Eğitim

 

8. Aşağıda coğrafi keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir:

- Baharat ve İpek yolları önemini yitirdi.

- Akdeniz limanları eski önemini yitirdi.

- Atlas Okyanusu kıyısı limanları önem kazandı.

Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?

A) Coğrafi keşiflerin siyasal sonuçları

B) Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçları

C) Coğrafi keşiflerin kültürel sonuçları

D) Coğrafi keşiflerin denizcilik bilgisine katkıları

 

9. Reform hareketleri sonucunda Avrupa da birçok mezhep ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

A)Ortodoksluk

B)Kalvenizm

C)Anglikanizm

D)Protestanlık

 

10. Avrupa’da 15. yy. sonunda yapılan Coğrafi Keşifler’in aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden etkilemiş olabileceği söylenebilir?

A) Kilise ve din adamlarına inancın azalması

B) Baharat ve İpek Yolu’nun önemini kaybetmesi

C) Avrupa uygarlığının yeni yayılma alanlar bulması

D) Avrupa’da soyluların eski güçlerini kaybetmesi

 

11. Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal kesimden göçü engellemek

B) Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak

C) Toprak gelirlerini vergilendirmek

D) Üretimde sürekliliği sağlamak

 

12. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı Devletinin sınırları genişlemiş, yasalar konulmuş, devlet örgütü ve ordu zamanın gereksinimlerine göre geliştirilmiş, ilahiyat, hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır.

Bu parçada, Kanuni Dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?

a) Askeri başarılarla yeni topraklar kazanılması

b) Bilim ve eğitime önem verilmesi

b) Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması

d) Vergilerin toplanma şekli ve miktarı

 

13. Kanuni Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla 1535 yılında yaptığı antlaşma ile hangi ülkeye ticari, siyasi ve hukuki alanlardaki Kapitülasyonları (ayrıcalıkları) vermiştir?

a) Fransa b) Venedik c) İngiltere d) Rusya

 

14. İspanyolları yenerek Cezayir’e egemen olan Akdeniz’de faaliyet gösteren bir Türk denizcisiyken Kanuni tarafından kendisine “Hayrettin” ünvanı verilerek Kaptan-ı deryalığa getirilen ve Preveze deniz savaşında Haçlı donanmasını yenilgiye uğratan ünlü donanma komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Barbaros hayrettin paşa

b)Turgut Reis

c)Koca Sinan paşa

d)Kılıç Ali reis

 

15. Kanuni döneminde 1533’te Avusturya’yla imzalanan İstanbul antlaşmasına göre;

- Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı.

Bu maddeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)Antlaşmadan Avusturya karlı çıkmıştır

b)Osmanlı Avusturya’ya kendi egemenliğini kabul ettirmiştir

c)Avusturya Osmanlı’nın bir eyaleti gibi olmuştur.

d)Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir

 

B) AŞAĞIDAKİ VERİLEN BİLGİLERİ EŞLEŞTİRİNİZ.( 5 PUAN )

( A ) Kristof Kolomb

( B ) Vasko dö Gama

( C ) Americo Vespuci

( D ) Macellan & Del Kano

( E ) Martin Luther

(….) Amerika kıtasının kıta olduğunu anlamış ve bu kıtaya onun adı verilmiştir.

(….) Amerika kıtasını keşfetti ama buranın kıta olduğunu anlayamadı.

(….) Devamlı batıya doğru giderek ilk defa dünyanın etrafını dolaştı.

(….) Ümit Burnu’nu (bilgi yelpazesi. com) keşfetti.

(….) Reform Hareketlerinin öncüsüdür.

 

C) AŞAĞIDAKİ TABLODA HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI VERİLMİŞTİR. HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARINI UYGUN OLAN YERE (X) İŞARETİNİ KULLANARAK İŞARETLEYİNİZ. ( 5 PUAN)

 

D) AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN NOKTALI YERLERE UYGUN BİLGİLERİ YAZINIZ. (10PUAN)

I. Coğrafi keşifleri başlatan devletler  ……………………….………………..  ve  ……………………………….……….  dir.

II. Almanya’da reform sonucunda  .............................................  mezhebi ortaya çıkmıştır.

III. İpek ve Baharat yollarının önemini yitirmesine neden olan olay  ..............................................................  dir.

IV. Bilginin ve düşüncelerin aktarılmasında kullandığımız ve tarihi çağları başlatan icat ………………………………… dır.

V. Osmanlılarda toprak yönetimine ……………………… Selçuklularda ise  ………………………………  sistemi denirdi.

 

E) AŞAĞIDAKİ SÖZLERİ SÖYLEYEN DİVAN ÜYELERİ KİM OLABİLİR? EŞLEŞTİRİNİZ. (5 PUAN)

*KAPTAN-I DERYA *NİŞANCI *KAZASKER *SADRAZAM *DEFTERDAR

Tapu Tahrir defterlerim nerde? Tez getirin. (…………)

Davud-u Kayseriyi İznik’e müderris yapan benim. (…………)

Padişahım ordunun başında sefere gitti..Ülke yönetimi bana kaldı..sultanım Fatihten beri Divana da ben başkanlık ediyorum zaten. (……………..)

Gemilerimizin dönemin en güçlü donanmasını oluşturuyor, bu donanmayla alamayacağım kale yok. (……………..)

Bana kısaca Devletimizin cebi diyebilirsiniz. .devletimizin geliri ve gideri benden sorulur. (……………….)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<
 

Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: burası çok güzel bir site her çeşit soru var tavsiye ederim
->Yazan: pelinsu

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: