Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-

- Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

- Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

- Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Sınırlarını genişletmeyi

B) Ticareti geliştirmeyi

C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi

D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

 

2-

Alp Arslan’ın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam dünyasında saygınlık kazanması

B) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

C) Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması

D) Moğolların Anadolu’ya saldırmaları

 

3-

Ahi ŞeyhiEdebalı, Osmanlı Beyliği’nin başına geçen Osman Bey’e yaptığı bu tavsiyelerle bir hükümdarın hangi özelliğe sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

A) Hoşgörülü ve birleştirici olma

B) Devlet işlerinde tek başına hareket etme

C) Önemli görevlere yakınlarını getirme

D)  Komşu devletlerle iyi geçinme

 

4- Aşağıdakilerden hangileri haçlı seferlerinin nedenlerinden birisi değildir ?

A) Hıristiyanların dinlerince kutsal sayılan Kudüs’ü almak istemesi

B) Derebeylerin macera ve yağma hevesleri

C) Derebeylerin savaşlarda ölmesi ve derebeyliğin zayıflaması

D) Avrupa’nın yoksulluk içinde olması

 

5- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan birisi değildir?

A) Avrupa devletlerinden yardın istenmesi

C) Rumeli Hisarı’nın yapılması

B) Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması

D) Surları yıkacak şahi adı verilen topların yapılması

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda kapıkulu askerleri arasında yer almaz?

A) Yeniçeri Ocağı

B) Topçu Ocağı

C) Cebeci Ocağı

D) Tımarlı Sipahiler

 

7- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

8- Osmanlı ülkesi sınırları içerisinde;

- Türkler, Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Romenler, Bulgarlar, Çekler, Ukraynalılar, Gürcüler ve Ermeniler'den oluşan etnik kökenler ile Müslüman, Hristiyan ve Musevî gibi dini inançlar bir arada yaşamıştır.

Bu durum, Osmanlı toplumuna nasıl bir yapı kazandırmıştır?

A)Ulusal

B)Çok uluslu ve çok dinli

C)Göçebe

D)Şehirli

 

9- 1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?

A) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması

B) Avrupa’dan Çiçek aşısının getirilmesi

C) Matbaanın kurulması

D) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

 

10 -

Verilen diyagramda “ ?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.

B- Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.

C-Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.

D- Barbaros Hayrettin Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Müslüman olmayan halka hoşgörü davrandığının kanıtı olamaz?

A- Devlet memurluklarına sadece Müslümanların alınması

B-Din ve vicdan hürriyetinin tanınması

C- Hoşgörülü ve (bilgi yelpazesi.net) adaletli davranılması

D- Gayrimüslimlerin kendi dillerinde savunma yapabilmesi

 

12- Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali sonucunda milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yeniliklere kapalı olması

B- Çok uluslu yapıya sahip olması

C- Ekonomisinin yetersiz olması

D- Yöneticilerin yetersiz olması

 

13- Osmanlı Devleti’nde yapılan yenilik (ıslahat) hareketleri sonucunda;

-> Matbaa kuruldu

-> Ziraat Bankası açıldı

-> Posta Teşkilatı kuruldu

Bu yenilikler aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A- Askeri

B- Ekonomik

C- Kültürel

D- Haberleşme

 

14-

Öğrencinin ifadesinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

B- III Selim

B- II. Mahmut

C- III. Mustafa

D- II. Abdülhamit

 

15-

Yukarıdaki öğrencinin söylediklerinden yola çıkarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Yapılan ıslahatlarla Osmanlı Devleti daha da güçlenmiştir.

B-Osmanlı Devleti azınlıklara haklar vererek devletin bütünlüğünü korumaya çalışmıştır.

C-Müslüman halka ayrıcalıklar tanınmıştır.

D- Islahatların ardından Osmanlı ekonomisi düzelmiştir.

 

 

Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. Her soru 2 puan.

 

 

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ DOĞRU-YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ. Her soru 2 puan.

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.....

3. **Yorum**
->Yorumu: saolun teşekkür edrim hoca yazılıda bunlardan sorar inşallah 
->Yazan: mmmmm


2. **Yorum**
->Yorumu: cok sagolun çok işime yaradı 
->Yazan: elif


1. **Yorum**
->Yorumu: Saolun İşime Yaradı Tavsiye Ederim 
->Yazan: Twerk.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):