Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………………… NU:…….. PUAN:……

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BIRAKILAN BOŞLUKLARA UYGUN OLAN SÖZCÜKLERİ YAZINIZ.  HER SORU 2 PUAN.

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ DOĞRU-YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ.  HER SORU 1 PUAN.

 

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.(10 SORU = 70 PUAN)

1)    Aşağıdakilerden hangileri haçlı seferlerinin nedenlerinden birisi değildir ?

A)   Hıristiyanların dinlerince kutsal sayılan Kudüs’ü almak istemesi

B)   Derebeylerin macera ve yağma hevesleri

C)   Derebeylerin savaşlarda ölmesi ve derebeyliğin zayıflaması

D)   Avrupa’nın yoksulluk içinde olması

 

2)    Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)   Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B)   Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C)   Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D)   Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

3)    Osmanlı ülkesi sınırları içerisinde;Türkler, Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Romenler, Bulgarlar, Çekler, Ukraynalılar, Gürcüler ve Ermeniler'den oluşan etnik kökenler ile Müslüman, Hristiyan ve Musevî gibi dini inançlar bir arada yaşamıştır.

Bu durum, Osmanlı toplumuna nasıl bir yapı kazandırmıştır?

A)   A)Ulusal

B)   B)Çok uluslu ve çok dinli

C)   C)Göçebe

D)   D)Şehirli

 

4)

Fatih Sultan Mehmet hem batıya hem doğuya,

Yavuz Sultan Selim  doğuya,

Kanuni Sultan Süleyman hem doğuya hem batıya seferler düzenlemiştir.

Buna göre, Osmanlı padişahları doğuya yada batıya sefer  düzenlemesinintemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Osmanlı ordusunu güçlü olması

B- Komşu devletlerin   izledikleri   siyaset

C- İzlenen iskan (yerleşme) politikası

D- Osmanlı’nın denizcilik faaliyetlerinde bulunması

 

5)    Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A.   Hıristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri

B.   Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum

C.   Bizans’ın Türklere karşı tutunduğu tavır

D.   Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri

 

6)    Aşağıda bazı dönemlere ait buluşlar verilmiştir.

I.     YAZI           II- TEKERLEK            III- PARA       IV- TAKVİM

Bu buluşların insanlığa katkıları arasında  hangisigösterilemez?

A-  Ticareti kolaylaştırmıştır.

B- Savaşların artmasına neden olmuştur.

C- Ulaşım kolaylaşmıştır.

D- Bilgi  birikimin  oluşmasına  katkı sağlanmıştır.

 

7)    Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlar arasında gösterilemez?

A Türkiye İstatistik Kurumu

B Tarım Kredi Kooperatifleri

C Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

D Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütleri

 

8)    Osmanlı Devleti’nde kızların eğitimi ilk kez Tanzimat Dönemi’nde devletin görevleri arasına girmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi’nde kızlara yüksek öğrenim görme hakkı tanınmış, kadın dergileri (bilgi yelpazesi. com) çıkmaya ve kadın dernekleri kurulmaya başlanmıştır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A  Kadınların yönetime katılmasına

B) Erkekler ile kadınlar arasında eşitsizliklerin azalmasına

C Toplumun kültür düzeyinin yükselmesine

D) Kadınların toplumsal hayatta daha yer almasına

 

9)    Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinde yapılan yeniliklerden değildir

A)   Çiçek Aşısı ilk kez kullanılmıştır

B)   Avrupa’ya geçici elçilikler açılmıştır.

C)   Yeniçeri Ordusu kaldırılmıştır.

D)   Tulumbacılar ocağı kurulmuştur.

 

10) Ülkesinde Sanayi inkılabını başlatarak hızla sömürge kazanan ve Dünya üzerinde adını üstünde güneş batmayan ülke olarak tanıtan devlet  aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Amerika                     B) Fransa

C)    İngiltere                    D) Japonya

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: Harika olmuş yaaaa çok teşekkür ederim bitanesiniz 
->Yazan: Zehracannnnnn

1. **Yorum**
->Yorumu: benim için çok iyi bir tekrar oldu çok teşekkürler
->Yazan: berrak su..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):