Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (6)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………………… NU:…….. PUAN:……

 

A) AŞAĞIDA VERİLEN DURUMLARIN UYGUN OLANLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ  (10 PUAN)

 

B) AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA (Y) HARFİ KOYUNUZ. (10PUAN)

1.    (    ) Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

2.    (     ) NEWTON fizik ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır

3.    (     ) Reform hareketleri ilk kez İngiltere’de başlamıştır.

4.    (     ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eseri tüm dünyada okutulmaktadır.

5.    (     ) Sanayi İnkılabı İngitere'de başlamıştır

6.    (     )Hiyeroglif yazısının ilk defa Mısırlılar kullanmış.

7.    (     ) Matbaa barut pusula haçlı seferleriyle islam ülkelerine geçiyor

8.    (     ).Tekerliğin icadı göç hareketleri ve ticareti zorlamıştır

9.    (     ) Modern matbaanın kurucusu Johanne Gutenberg’tir

10.  (    )Coğrafi keşifleri ilk başlatanlar İspanyollar ve Portekizlilerdir

 

C) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDEN SİZE DOĞRU GELECEK CEVABI DAİRE İÇİNE ALARAK ÇÖZÜNÜZ (HER SORU 4 PUANDIR

 

1)Reform hareketleri sonucunda Avrupa da birçok mezhep ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

A)Katolik                                      B)Kalvenizm

C)Anglikanizm                           D)Protestanlık

 

2) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur?

A) Kağıdın bollaşmasının

B) Pusulanın bulunmasının

C) Matbaanın geliştirilmesinin

D) Ateşli silahların kullanılması

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi bilim adamlarından birisi değildir?

A) Michelangelo

B) Leonardo da Vinci

C) Bellini

D) İbn-i Sina

 

4) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararlarından biri değildir ?

A) Vergilerin düzenli toplanması.

B) Sürekli ve düzenli bir ordunun oluşturulması.

C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması.

D) Saltanat sisteminin devamı

 

5) insanı ve doğayı merkeze alan insancıl anlamı taşıyan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skolastik                     B) hümanizm

C) derebeylik                   D) doğaizm

 

6)

* Lidya’da ilk para sikkesinin kullanılması

* Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması

* Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır.

B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla oluşmuştur.

C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir.

D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini hızlandırmıştır.

 

7) Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?

A) Rönesans - Rusya

B) Reform – Almanya

C) Sanayi İnkılâbı - ingiltere

D) Coğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz

 

8)

Verilen diyagramda “ ?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.

B- Karadeniz Türk gölü olmuştur

C-Akdeniz’de  Türk  egemenliği güçlenmiştir.

D- Barbaros Hayrettin Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

 

9) Haçlı Seferlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan barut, pusula, kâğıt, yel değirmeni, yeni ev tipleri, ipek işleri, halılar gibi birçok yenilik öğrendiler.

Bu açıklama ile aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Akdeniz ticaretinin canlanması kültürel alışveriş sayesinde olmuştur.

B) Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrendiklerini  geliştirmişlerdir.

C) Savaşlarda devletler kültürel olarak birbirinden etkilenmişlerdir.

D) Doğulu Müslümanlar, batıya bildiklerini öğretmek istememişlerdir.

 

10) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;

* Matbaa kuruldu.

* Ziraat Bankası açıldı.

* Posta teşkilatı kuruldu.

* Kütüphaneler açıldı.

Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A) Askerlik                       B) Ekonomi

C) Kültür                          D) Haberleşme

 

11) 973'te Harezm'de doğdu, Harezm sarayında astronomi ve matematik öğrendi.1973 yılında doğumunun 1000.yıl dönümü nedeniyle UNESCO öncülüğünde bütün dünyada anılan ünlü Türk-islam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey                  B) Ali Kuşçu

C) Biruni                       D) Takiyiddin

 

12) Avrupa’da bilimsel alandaki gelişmelerin dinin etkisinde olduğu karanlık dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Çağ                                     B) Orta Çağ

C) Aydınlanma Çağı                  D) Yeni Çağ

 

13)

I.Farabi

II. Johannes Guten

III. Martin Luther

IV. James Watt

Yukarıda verilen bilim adamlarından hangisi sanayi devriminin başlamasında en fazla etkiye sahiptir?

A) I

B)  II

C) III

D) IV

 

14) Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına

B) Üretimde sürekliliği sağlamaya

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

 

15-) Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B) Ticaret (bilgi yelpazesi. com) yollarının değişmesi

C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması

D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

 

16 -Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir?

A)Bave Teyyar                   B) Uluğ Bey

C) Harezmi                        D) Takiyyüddin

 

17)  Sard’tan başlayıp Susa’da biten ve Lidyalar tarafından ilk defa kullanılan yol hangisidir?

A) Baharat yolu              B) ipek yolu       C) Kral yolu     D) Lidya yolu

 

18) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bir Vakıf özelliği taşımaz?

A) Cami              B)  Darüşşifa       C) kale            D) Medrese

 

19) Aşağıdaki uygarlık-buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hititler-Para                B)  Sümerler-Tekerlek

C)  Fenike-Alfabe          D)   Mısır-Hiyeroglif Yazısı

 

20) Osmanlıda toprak yönetimini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A)   Zeamet-has-tımar

B)   has-tımar-zeamet

C)   Tımar-zeamet-has

D)   Has-zeamet-tımar

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..........

9. **Yorum**
->Yorumu: sorular cok guzel aynı bizim hocanın anlattıgı gibi sorular
->Yazan:

8. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş elinize sağlık
->Yazan: furkan....


7. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun hocanın anlattıklarının kopyala yapıştırı bu siteden çalışınca 100 bekleyin sorun yok 
->Yazan: dilara


6. **Yorum**
->Yorumu: yaa sorular çok güzel müthiş.bunlara çalısırsam 100 alırım herhalde bide 11.soru ile son sorunun cevabını bana söylermisiniz lütfen 
->Yazan: isimsiz kahraman


5. **Yorum**
->Yorumu: Ya cidden süpersiniz.Nasıl oluyor da aynısı sinavimizda çıkıyor akıl edemedim.Sadece son iki soru çıkmadı sinavimizda.Allah sizden razı olsun.Gerçekten kaliteli bir sitesiniz. 
->Yazan: SHERLOCK HOLMES


4. **Yorum**
->Yorumu: tek kelime arkadaş HARİKA ... 
->Yazan: roma


3. **Yorum**
->Yorumu: ya valla bunlara çalış dahada uğraşma ... 
->Yazan: sesesesesse

2. **Yorum**
->Yorumu: bu soruları hazırlayanın allah yolunu açık etsin herzaman 
->Yazan: fırat sami çetindağ

1. **Yorum**
->Yorumu: Çooooooooooooookkkkkkkklkkkkk güzel ALLAH yazana yardım etsin....... 
->Yazan: Ayşegül..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):