Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 10. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..………

NU: ….

 

1.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?

A)Kayı

B)Kınık

C)Avşar

D)Beydili

E)Karaevli

 

2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoluda aşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?

A)Karamanoğulları

B)Germiyanoğulları

C)Candaroğulları

D)Artuklular

E)Hamitoğulları

 

3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?

A)Çirmen

B)Sırpsındığı

C)I.Kosova

D)II.Kosova

E)Ankara

 

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?

A)Bursa

B)Edirne

C)İzmir

D)İznik

E)İstanbul

 

5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?

A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi

B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi

C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması

D) Bizans’ın vergiye bağlanması

E) İstanbul’un kuşatılması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?

A)Acemi ocağı

B)Topçu ocağı

C)Cebeci ocağı

D)Humbaracı ocağı

E)Lağımcı ocağı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?

A)Kadı

B)Şeyhülislam

C)Müderris

D)Defterdar

E)Kazasker

 

8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

A) Çaldıran Savaşı

B) Turnadağı Savaşı

C) Mohaç Savaşı

D) Ridaniye Savaşı

E) Mercidabık Savaşı

 

9. İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.

Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Coğrafî keşiflerin

B) Rönesans hareketlerinin

C) Reform hareketlerinin

D) Sanayi İnkılâbının

E) Fransız İhtilâlinin

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?

A)Güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olması

B)Ordunun güçlü olması

C)Jeopolitik konumunun elverişli olması

D)Avrupalıların desteğini alması

E)Beyliklerin desteğini alması

 

11. Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından “Sultanı iklimi Rum” unvanı verilmiştir?

A)I. Murad

B)II. Murad

C)I. Bayezid

D)II. Bayezit

E)I.Mehmet

 

12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?

A) Niğbolu Savaşı

B) l. Kosova Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Varna Savaşı

E) Koyunhisar

 

13. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.

B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek

C)Tekfurları (bilgi yelpazesi. com) Bizans’a karşı ayaklandırmak.

D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.

E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak

 

14. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?

A)İnebahtı Deniz Savaşı

B)Mohaç Meydan Savaşı

C)Preveze Deniz Zaferi

D)Çaldıran Savaşı

E)İstanbul’un Fethi

 

15. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?

A) İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek

B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek

C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek

D) Türkleri Balkanlardan atmak

E)Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak

 

16. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?

A) l. Kosova

B) Varna

C) Ankara

D) II. Kosova

E) Maltepe

 

17. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?

A) Otlukbeli Savaşı

B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

C) İznik ve İzmit’in alınması

D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi

E)İlk paranın(bakır para)bastırılması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?

A)Han

B)Padişah

C)Şah

D)Hüdavendigar

E)Sultan

 

19. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

A)Üretimde sürekliliği sağlamak

B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak

C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak

D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak

E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan denizcilerden biri değildir?

A)Macellan

B)Vasco da Gama

C)Kristof Colomb

D)Bartelmi Diyaz

E)Leonardo da Vinci

 

21. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?

A)Shakespeare

B)Erasmus

C)Michelangelo

D)Leonardo da Vinci

E)Montaigne

 

22. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İtalya

B)Fransa

C)Almanya

D)İngiltere

E)İspanya

 

23. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Osman Bey => Bakır para

B)Orhan Bey => Yeniçeri ocağının kurulması

C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması

D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi

E)I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması

 

24. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çimpe Kalesi

B) Gelibolu

C) Edirne

D) Çanakkale

E) Sırp Sındığı

 

25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.

B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.

C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.

D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.

E) İran ile imzalanan son antlaşmadır

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

1A

2D

3B

4C

5B

6C

7D

8C

9B

10D

11C

12C

13B

14C

15D

16C

17A

18C

19D

20E

21D

22A

23B

24A

25A

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: