Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .....……..… OKULU 10/… SINIFI

TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:….....…… NU:… PUAN:…

 

1-

I. Yeniçeriler

II. Tımarlı Sipahiler

III. Kapıkulu Süvarileri

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı’da padişaha bağlı,devamlı ve maaşlı askeri sınıf veya sınıflardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I,II,III

 

2- Selçuklu şehzadelerinin yönetim ve askerlik alanlarında eğitilmeleri amacıyla yanlarına verilen eğiticilerine, aşağıdaki hangi isim verilirdi?

A) Lala          B) Melik    C) Atabeyi

D) Tarhan     E) Yiğitbaşı

 

3- Osmanlı Devleti’nde tapu ve kadastro işleri ile padişahın tuğrası çekme görevini aşağıdakilerden hangisi yapardı?

A) Müftü         B)Reisülküttap   C)Nişancı

D) Kazasker   E) Defterdar

 

4- Osmanlı Devleti’nde adet,gelenek ve göreneklerden doğan kurallardan oluşan hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şer’i Hukuk

B) Örfi Hukuk

C)Töre

D) İslami Hukuk

E) Fıkıh

 

5-

I. Asker toplama

II. Köylüyü yargılama

III. Vergi toplama

İşlerinin hangileri Tımarlı Sipahinin görevleri arasında yer almaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II  C) Yalnız III

D) II ve III     E) I,II,III

 

6-

I.Anadolu Selçuklu Devleti

II. Germiyanoğulları

III. Osmanlı Devleti

İznik şehri yukarıdaki devlet ya da devletlerden hangisine başkenlik yapmıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II

D) I ve III    E) Hepsi

 

7- Osmanlı Devletinde Ulema aşağıdaki alanların hangilerinden sorumluydu?

A) Askerlik -Din – Eğitim

B) Askerlik – Yargı – Eğitim

C) Maliye – Tapu – Din

D) Yargı – Din – Eğitim

E) Askerlik – Yargı – Din

 

8- Osmanlı Devletinin uzun yıllar memur ihtiyacını karşılayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan       B) Enderun    C) Dirlik

D) Vakıf        E) Ocak

 

9- OsmanlıDevleti’nde aşağıdakilerden hangisi temel idare birimidir?

A) Eyalet

B) Has

C)Zeamet

D) Vakıf

E) İmaret

 

10- Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı devleti’nin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A) Müslümanlardan alınan öşür ve hayvan vergisi

B) Tımarlı sipahilerden alınan yüzde onluk vergi

C) Hrıstiyan ve musevilerden alınan haraç ve cizye

D) Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri

E) Gümrük,maden,orman ve tuzların gelirleri

 

11- Aşağıdakilerin hangisi ilk Türk-İslam devletinde gelirleri bilimsel veya sosyal kurumların giderlerine ayrılan arazilerdir?

A) Mülk        B) Vakıf         C) İkta

D) Tımar      E) Dirlik

 

12- Osmanlı Devleti’nde;

* Divan’ın başkanlığını padişah yerine sadrazamın yapması

* Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasından vazgeçilmesi

* Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya başlanması

Gelişmelerinin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Divan’ın önemli hale gelmesi

B) Sadrazamların zamanla güçlenmesi

C) Padişahın otoritesini artırması

D) Devletin kurumsallaşmaya başlaması

E) Islahat yapma gereğinin ortaya çıkması

 

13- Osmanlı Devleti’nde kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ocaklık

B) Paşmaklık

C) Mukataa

D) Yurtluk

E) Mülk

 

14- Osmanlı Devleti’nde ikilikler yaşanmasında;

*I. Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren okullar açılması

*II.Şer’i mahkemelerin dışında açılan mahkemelerde batılı tarzda hukuk kurallarının geçerli olmaya (bilgi yelpazesi. com) başlaması

*III. Orduda alaylı subayların yanı sıra okuldan yetişen subayların görev yapması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir.

A) I, II ve III

B) yalnız I

C) Yalnız II

D) I ve II

E) yalnız III

 

15- Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi.

Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir?

A) Toprak sahiplerinden vergi almak

B) Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek

C) Toprak üzerindeki hakları korumak

D) Üretimin devamlılığını sağlamak

E)Üreticilere yardımcı olmak

 

16- Osmanlı Devleti'nin savaş, barış gibi önemli konuları Divan'da görüşülür ve üyeler fikirlerini söylerlerdi. Ancak, padişah Divan'da alınan kararlara uymak zorunda olmayıp kararları onaylamama yetkisine sahipti.

Buna göre, Divan aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?

A-Olağanüstü meclis

B-Ulusal meclis

C-Danışma meclisi

D-Kurucu meclis

E-Meclis hükümeti

 

17- Osmanlılarda dirlik arazisini ekip biçen halk devlete vermesi gereken vergiyi devletin göstereceği, askerlere, memurlara veya sosyal kurumlara ödemiştir.

Bu durum incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ülke bayındır hale getirilmiştir.

B) Askerlerin ve devlet memurlarının maaşları halk tarafından ödenen vergilerden karşılanmıştır.

C) Toprak zenginlik kaynağı olmaktan çıkmıştır.

D) Ülke sınırlarından iç bölgelere yapılan göçlerde artış olmuştur.

E) Köylülerin mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır.

 

18- Osmanlı Devleti'nin saltanat usulüyle yönetilmesi, hanedanın bütün erkek fertlerinin tahta çıkma hakkının bulunması aile içinde taht kavgalarının çıkmasına ve zaman zaman küçük yaştaki şehzadelerin öldürülmesine yol açmıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, taht kavgalarını ve şehzadelerin öldürülmesini önlemeye yöneliktir?

A) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi

B) Şehzadelerin yönetim ve askerlik alanlarında iyi yetiştirilmesi

C) En yaşlı şehzadenin tahta çıkması kuralının kabul edilmesi

D) Ülkenin eyaletlere bölünerek yönetilmesi

E) Valide sultanların ve saray ağalarının padişaha yardımcı olmaları

 

19- AnadoluSelçukluDevletidöneminde Sinop'tadonanmainşa edilmesi, Kervansarayların yaygınlaştı-rılması, Konya, Sivas Ve Kayseri gibi kentlerin surlarının onarılması,

I.     Ticaret

II.    Güvenlik

III.   Diplomasi

alanlarından hangilerine verilen önemin göstergesi sayılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

20- Türkiye Selçuklularında görülen gelişmelerden bazıları şunlardır;

- Altın ve gümüş paralar basıldı.

- Ticareti geliştirmek için kervansaraylar kuruldu.

- Sigorta sistemi  uygulanarak yabancı  tüccarlara kolaylık sağlandı.

Bu gelişmelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tarım ve hayvancılığa önem verildiğine

B) Dış politikanın başarılı olmadığına

C) Ekonominin dışa bağımlı hale geldiğine

D) Paranın değerinin çok yüksek olduğuna

E) Ülke ekonomisinin ticarete dayandığına

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: