Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türkçe Yazılı Soruları > Türkçe Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

TÜRKÇE 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (23) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 8/… SINIFI

TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

1. Zamanın çok hızlı ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. Her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da her şey çok hızlı değişiyor. Bu noktada bir sanatçı için hayatın gerisine düşmek, yok olmakla eş değerdir. Bunu anlayan sanatçılar bu devirde varlığını koruyacaktır.

Bu parçadaki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşadığı çağda her kesime hitap edebilmek

B) Tercih edilen bir sanatçı olamamak

C) Güncel olanı takip edememek

D) Eski neslin zevklerini ön plana çıkarmak

 

2. Edebiyat dünyasında bazı şeyleri anlamak zor. Mesela bizim yüzüne bile bakmadığımız bazı kitapları birileri niçin peynir ekmek gibi tüketiyor veya bizim çok sevdiğimiz kitaplar bin adet bile satamazken ötekiler çok satıyor, işte buna bir türlü akıl erdiremiyorum. Herhâlde beğeniler noktasında toplumda büyük farklılıklar var.

Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?

A) Ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek

B) Önem vermemek, ilgilenmemek

C) Çok revaçta, çok tutulan, beğenilen

D) Çevresinde olup bitenleri bilmemek

 

3.

Çocuk, çok sevdi ağacı...

Verirdi ona, her kış

Çiçekleri olaydı!

Ağaç, çok sevdi çocuğu...

Öperdi altın saçlarından

Dudakları olaydı!

Arif Nihat Asya

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen söz sanatları vardır?

A) Benzetme - Kişileştirme

B) Konuşturma - Abartma

C) Mecaz - Konuşturma

D) Kişileştirme – Abartma

 

4. Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mektuplar, - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı meydana gelir?

A) artık tarihin tozlu sayfalarını süsleyen birer sanat eseri.

B) yeni edebiyatın en sevilen türlerinden biri olmaya adaydı.

C) son dönemde İnternet ve telefonun gerisinde kalmış.

D) belki de en samimi duyguların paylaşıldığı yazılardı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne kullanılmıştır?

A) Yüzüme vuran güneş uyandırdı beni bu sabah.

B) Kuşlar neşe içinde cıvıldıyordu penceremde.

C) Zor olsa da şu kısa ömrüm güzel geçmişti.

D) Bir bahar sabahı anladım yorulduğumu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı.

B) Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu.

C) İnsan, olayları değerlendirebilen bir varlıktır.

D) Sabah başlayan yağmur giderek hızını artırdı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) O yağmurlu gecede düşe kalka ilerlemeye çalışıyorduk.

B) Birçok insan ormanların gerçek değerini bilmiyor.

C) Sözlerimizi anlamayan insanlarla etkili iletişim kuramayız.

D) Soruyu bu şekilde çözmek hiç akılıma gelmemişti.

 

8. Okuduğum her kitap için birkaç satır ( ) birkaç cümle yazmaya çalışıyorum. Yazdıklarımın bir kısmı belki sıradan düşünceler, sıradan ifadelerdir ( ) bunlar defterimde gün gün birikir ( ) Bir kısmı ise “Bunlar okurun işine yarar değerlendirmelerdir ( )” diyerek yayımladığım yazılardan ibarettir.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (;) (:) (!)

B) (,) (:) (!) (…)

C) (,) (;) (.) (.)

D) (;) (…) (.) (...)

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?

A) Salı günü okulda küçük bir kermes düzenleyeceğiz.

B) Misafirlere yeni evlerinin odalarını gezdirmişti.

C) Tüm gün arkadaşlarımla mahallede top oynadık.

D) Yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemişti.

 

10. “Küçük çocuk, yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım etti.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tamlayıcısı - Yüklem

B) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem

C) Özne - Yer Tamlayıcısı - Yüklem

D) Belirtisiz Nesne - Yer Tamlayıcısı - Özne-Yüklem

 

11. Ayva, kandaki kötü kolesterolü düşürerek vücudu damar sertliğinden korur, ağızdaki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Sinir sistemini güçlendirip mide ve bağırsakları zararlı mikroplardan koruyarak hazımsızlık gibi sorunları önler. Cildi ve tırnakları zinde tutar ve daha sağlıklı hâle getirir.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?

A) kolesterol

B) damar sertliği

C) mikrop

D) zinde

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir?

A) Güzel ahlaklı insanlar çok sevilir.

B) Gül desenli eşyalar almak istiyorum.

C) Başarmak istiyorsan çok çalışmalısın.

D) Küçük çocuk, hareketleriyle dikkat çekiyor.

 

13.(I) Köye ziyarete gittiğimizde dağ bayır demeden gezerdik. (II) Yolumuzun üstündeki köyleri ziyaret eder, köylünün hâlini hatırını sorardık. (III) Bu samimi ve içten insanların ikramını geri çeviremezdik. (IV) Karnımız tok, içimiz huzur dolu tekrar yola çıkardık.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

 

14. Ben de buradayım, diye yüksek sesle bağırıyor; etraftakilere öfkeli gözlerle bakıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Özne-yüklem uyumsuzluğu

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

 

15. (I) Araçlarda bulunması gereken malzemeler, olası bir kaza düşünülerek belirlenmiştir. (II) Bir kaza olduğunda öncelikle yaralılara ilk yardım yapılmalıdır. (III) İlk yardım, hayat kurtarır. (IV) Kazaların gece karanlığında olma ihtimaline karşı araçlarda üçgen reflektör bulundurulmalıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde edilgen fiil yoktur?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

 

16. Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir.

B) Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerindekullanılır.

C) Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur.

D) Fiilimsi ekleri, fiil kök veya gövdelerine gelir.

 

17. Birçok yaylaya ev sahipliği yapan Giresun, tarihî mekânları ile de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası, kıyının biraz ilerisinde. Adaya gidip Karadeniz Bölgesi’ne bir de karşıdan (bilgi yelpazesi com) bakmalısınız. Anıt mezar, tarihî saray kalıntıları, mağaralar, surlar ve taş kabartmaları barındıran Giresun Kalesi de görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Giresun Müzesi, BedramaKalesi, tarihî Hacı Mikdat Camisi, koruma altına alınmış Giresun evleri insanı tarihin farklı dönemlerine götürüyor.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezi yazısı

B) Deneme

C) Söyleşi

D) Anı

 

18. Övünülecek tarihi olan bizler, maziye bakarak istikbalimizi tayin edebiliriz.

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil

B) İsim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil

C) Zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil

D) Sıfat-fiil - isim-fiil - isim-fiil

 

19..Bir sayfaya göz atmak, telefona yanıt vermek, aklı başka yerdeyken kitabı tekrar eline almak, sonra ertesi güne kadar bir yere bırakmak okumak değildir. Okuyucu, öncelikle okuduğu metne saygı duymalıdır. Okumasını güzel bir konserin ya da soylu bir törenin saygılı ve sessiz havasına büründürmelidir. Gerçek okuyucu, kendisine uzun, yalnızlık içinde akşamlar hazırlar; çok sevdiği bir yazara bir kış pazarının öğleden sonrasını ayırır mesela.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?

A) Kitap okumak için en uygun vakitler hangileridir?

B) Kitap okurken sıkılmamak için neler yapılmalıdır?

C) Gerçek okuma ve gerçek okuyucu nasıl olmalıdır?

D) Okuma sırasında yapılan en önemli hata nedir?

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi yönüylediğerlerinden farklıdır?

A) Her yazar dilin inceliklerinden yararlanmalıdır.

B) Teyzem evdeki herkese teşekkür etti.

C) İnsanlar yapılan iyilikleri asla unutmamalı.

D) Biz, yardım isteyen herkese el uzattık.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“TÜRKÇE DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRKÇE KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRKÇE SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: