Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Yazılı Soruları > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 8/… SINIFI

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

A. Aşağıda verilen boşlukları, anahtar sözcükleri kullanarak doldurunuz.              (10 puan)

ADALET-SAYGI -HOŞGÖRÜ-DAYANIŞMA –ÖZGÜRLÜK-ÖNYARGI-VATANDAŞ

a.Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine …………………………….. denir.

b.Başkalarının davranışlarına,görüş ve düşüncelerine kendimize uymasa bile saygı göstermeye……………………………… denir.

c.Bir topluluğu oluşturan insanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına ………………….. denir.

d.Hakka uygunluk, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesine ……………………….…. denir.

e.Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan  duyguya ………………………………. denir.

 

B. Aşağıdaki soruları doğru (D) ve yanlış (Y) seçeneklerini kullanarak cevaplandırınız.(10 puan)

a. (      ) İnsanların sadece insan oldukları için doğuştan sahip oldukları haklara insan hakları denir.

b. (      )  Ülkemizde medeni kanun ile  kadın ve erkekler evlenme,boşanma ve mirasta eşit haklara kavuşmuştur.

c. (      )  Farklılıklarımız birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.

d. (      ) Ön yargılı davranmak bireyler arası ilişkileri olumlu etkiler.

e. (      )  İnsanlar; fiziksel özellikleri,duygu,düşünce,ilgi ve yetenekleri bakımından aynı özelliklere sahiptirler

 

C- Aşağıda verilen değerlerden Olumlu Değerlere   (+)    Olumsuz Değerlere ( -) işaretlerini koyalım .(10 puan)

 

KARDEŞLİK (   )    ,AŞAĞILAMA (   )  ,    ALAY ETME (   )    ,  YARDIMLAŞMA (   )   ,  SAYGI (   )

 

KİBİR (   ) ,   ÖNYARGI (   )  ,  SEVGİ (   )   , KISKANÇLIK (   )     ,HOŞGÖRÜ   (   )   , KÜÇÜMSEME (   )

 

D-Demokratik ülke ile demokratik olmayan ülkeye ait bazı bilgiler verilmiştir.Tabloda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde (x) işaretleyiniz. (10 puan)

 

F-Bu bölümdeki her test 4 puandır.(4x15=60 uan)

 

1. Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

A) Her insan bir dünyadır. – Herbert

B) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. - Cicero

C) İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür  - Leibniz

D) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. - Friedrich Holderin

 

2- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A)Çoğulculuk    B)Kişi egemenliği

C)Eşitlik            D)ÖzgürlüK

 

3- Demokrasi kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İnsana ve topluma değer veren bir yönetim şeklidir.

B)İnsanın sahip olduğu hak ve özgürlükleri çağdaş boyutlarda geliştirmeye çalışır.

C)İnsanın kişiliğini özgürce geliştirmesine olanak sağlar.

D)Toplumu bireyin üstünde tutar.

 

4- Aşağıda verilen davranışlardan hangisi demokratik vatandaşın özelliklerinden biri değildir?

A) Etkin vatandaş

B) Her alanda eşitlikçi

C) Demokrasiyi yaşam biçimi haline getirir

D)Çıkarına ters olmayan kanunlara uyar

 

5- Gerçeğin çok yönlü olduğu,bu nedenle düşünce ayrılıklarının normal görülmesi ve bizden farklı düşünenlere saygı gösterilmesi gerektiği bilinci,insanlarda aşağıdaki özelliklerden öncelikle hangisinin geliştirilmesiyle kazandırılabilir?

A) Eleştirisel düşünme ve hoşgörü

B) Çalışkan ve dürüst olma

C) Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme

D) Doğayı ve canlıları tanıma

 

6. Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.   Buna göre;

I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır

II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir

III.Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I               B) I ve II

C) I ve III                 D) II ve III

 

7.  Bir anne çocuğunu; “Benim kızım doktor olacak, hastaları tedavi edecek.“ diye sevmektedir.

Bir başka anne; “Benim oğlum komiser olacak, suçluların kötülük yapmasına engel olacak.“ diyerek (bilgi yelpazesi. com) sevmektedir.

Annelerin bu sözleri, çocuklarından hangi beklenti içinde olduklarını ortaya koymaktadır?

A.   Kişisel çıkarını koruma

B.   Çevresine hoşgörülü olma

C.   Inançlara saygılı olma

D.   Toplum için yararlı olma

 

8- Aşağıda verilen durumlardan hangisi cinsiyet ayrımcılığı olarak görülmez?

I-Kadın ve erkeğin toplumun her alnında eşit yer alması

II- Kız çocuklarının okula gönderilmemesi

III-Çalışan kadınlara düşük ücret ödenmesi

IV-Kadın ve erkeklerin biyolojik anlamda aynı olmaması

A) I-II      B) II-III           C) I-IV        D)III-IV

 

9- Aşağıdaki kavramlardan hangisi demokrasi ile bağdaşmaz?

A) Uzlaşma   B) Dışlama  C) Hoşgörü  D) Sivil toplum

 

10- Atatürk “Kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.” Sözüyle neyi vurgulamak istemiştir?

A) İfade özgürlüğünü                B) Kadın-Erkek Eşitliğini

C) Erkeklerin üstünlüğünü     D) Vatan sevgisini

 

11-Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

 

12-

Emre yukarıdaki resmi insani değerlerle ilgili hazırladığı afiş çalışmalarında kullanacaktır.

Emre bu resmi aşağıda verilen insani değerlerden hangisini anlatmak için kullanmış olabilir?

A. Adalet     B. Dayanışma     C. Sevgi       D. Özgürlük

 

13-Aşağıdakilerden hangisi ayrımcı uygulamalara örnek gösterilemez?

A.   Tüm şartları uygun olmasına rağmen engelli olduğu için bir kişinin işe alınmaması

B.   Inançları farklı olsa da tüm vatandaşlara aynı hukuk kurallarının uygulanması

C.   Kadın olduğu için bir insanın eğitim hakkından mahrum bırakılması

D.   Aslen ülkenin başka bir yöresinden olan kişinin taşındığı yerdeki insanlarca dışlanması

 

14-Farklılıklara saygının önündeki en büyük engel ……………………………dır.

Verilen bilgide boş yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Empati    B) Önyargı      C) Diyalog   D) Hoşgörü

 

15- Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.

Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A)İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme

B)Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme

C)Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma

D)İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):