Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Yazılı Soruları > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 8/… SINIFI

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

A-      DOĞRU OLANA D YANLIŞ OLANA Y HARFİNİ YAZINIZ( 10 Puan)

(      )Çocuklar gidecekleri liseyi ailelerinin isteğine göre seçmelidirler.

(      )Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini bilen kişi duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilir.

(      )Türkiye’de bulunan tüm insanlar tek tip kıyafet giymelidirler.

(      )İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun sadece insan olduğu için değerlidir.

(      ) Onurlu insanlarda özsaygı,saygı ve haysiyet duygusu üst seviyededir

(      ) İnsanların sadece insan oldukları için doğuştan sahip oldukları haklara insan hakları denir.

(      )  Ülkemizde medeni kanun ile  kadın ve erkekler evlenme,boşanma ve mirasta eşit haklara kavuşmuştur.

(      )  Farklılıklarımız birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.

(      ) Ön yargılı davranmak bireyler arası ilişkileri olumlu etkiler.

(      )  İnsanlar; fiziksel özellikleri,duygu,düşünce,ilgi ve yetenekleri bakımından aynı özelliklere sahiptirler

 

B-   Aşağıda verilen boşlukları, anahtar sözcükleri kullanarak doldurunuz.(10 puan)

ADALET- SAYGI - HOŞGÖRÜ- DAYANIŞMA –ÖZGÜRLÜK- ÖNYARGI- VATANDAŞ

a.Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine …………………………….. denir.

b.Başkalarının davranışlarına,görüş ve düşüncelerine kendimize uymasa bile saygı göstermeye ……………………………… denir.

c.Bir topluluğu oluşturan insanların duygu, düşünce ve  çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına  …… ………….denir.

d.Hakka uygunluk, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesine ……………………….…. denir.

e.Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan  duyguya ……………………………….  denir.

 

C- Aşağıda verilen değerleri, ait oldukları  DEĞER ÇUVALI’na yazınız.(16 puan)

KARDEŞLİK ,  AŞAĞILAMA  , ALAY ETME   ,YARDIMLAŞMA, KÜÇÜMSEME, KİBİR,   ÖNYARGI,  SEVGİ,    KISKANÇLIK,      HOŞGÖRÜ ,EMPATİ,  FESATLIK, SAYGI, GÜVENİLİR, HASETLİK, PAYLAŞMA

 

 

D-Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.(16*5=64 Puan)

1- **İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır.

**Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi insanı değerli kılan bir özellik olamaz?

A. Akıllı olması                B. Seçim yapabilmesi

C.Düşünebilmesi           D.Üremesi

 

2. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi duygular bütün insanlarda var olan ortak özelliklerdir. Ancak bazı insanlar birilerine saygı gösterirken bazıları hiç göstermeyebilir.

Bazı insanlarda merhamet duygusu çok güçlü iken bazılarında güçlü değildir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Bütün insanlar aynı davranışları gösterirler.

B. İnsanlar farklı duygulara sahiptirler.

C. Duygusal davranışlar sonradan kazanılır.

D. Bazı insanlarda duygu yoktur.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişiye kendisini değerli hissettiren örnek bir davranış değildir?

A. Başarılı bir insanı başarısından dolayı kutlamak

B. Karşımızdaki kişiyi niteliklerinden dolayı övmek ve onaylamak

C. Ailemizden birinin veya çevremizdeki kişilerin doğum gününü hatırlamak

D. Arkadaşımızın her dediğini ve her davranışını onaylamak, kabul etmek

 

Demokrasi, halkın oylarıyla, sivil toplum örgütleri aracılığı ile yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşüncelerini hoşgörü sınırları içinde tartışarak, özgürce ortaya koyabilmektedir.

Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları bir düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak zorundadır

(4 ve 5. sorular bu açıklamaya göre yanıtlandırılacaktır.).

 

4. Yukarıdaki paragrafa göre, demokrasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Halkın egemenliğine dayanır.

B. Görüş ve düşünceler özgürce ortaya konulur.

C. Belli bir grubun egemenliğine dayanır.

D. Tartışmalar hoşgörü sınırları içinde yapılır.

 

5. Yukarıdaki paragrafa göre, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A. Görüş ve düşüncelerini özgürce ifade etmesi

B. Kendine yapılmasını istemediği bir davranışı, başkasına yapması

C. Hak ve özgürlüğüne sahip çıktığı gibi, başka insanların da hak ve özgürlüklerine sahip çıkması

D. Herkesin görüş ve düşüncelerine saygı göstermesi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, insanların yaşamsal değeri açısından önemli olan temel hak ve hürriyetlerin korunduğu ve geliştirildiği bir yönetim şekli olan demokrasinin egemen olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A. Farklı görüş ve düşüncelerin olması

B. Kararların tartışılarak alınması

C. Toplum içinde saygı ve hoşgörünün egemen olması

D. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırsız olması

 

7.

Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler

b) Her birey özeldir

c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir

d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz

 

8. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle ,’tüm insanlar,herkes,hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır.

Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

a)Yasalarla korunduğu

b)Evrensel nitelik taşıdığı

c)Ahlaki temele dayandığı

d)Doğuştan kazanıldığı

 

9. İnsanoğlu adaleti,bir elinde terazi,diğerinde kılıç bulunan ve gözleri bağlı olan bir kadınla sembolize etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının bu biçimde sembolize edilmesinin nedenlerinden biri olamaz?

a)Hakların insanlara eşit dağıtılması

b)İnsanlara ırk,cinsiyet vb. ayrım gözetilmeden davranılması

c)Aynı düşünceye sahip bireylerin korunması

d)Suç işleyenlerin cezalandırılması

 

10. İnsan, sahip olduğu özelliklerin çoğunu sürekli ve düzenli toplumsal yaşamla kazanır.İnsanın; (bilgi yelpazesi. com) diğer insanlarla sözlü ve yazılı iletişim kurma,öğrenme ve öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarabilme,aile ve devlet kurma gibi özellikleri toplumsal yaşamla birlikte ortaya çıkmıştır.

Parçaya göre, toplumsal yaşamın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

a)İnsanların biyolojik ihtiyaçlarının değişmesine

b)İnsanın kültürel özelliklerinin gelişmesine

c)İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların artmasına

d)İnsanların doğa kaynaklarını tüketmesine

 

11-

Yukarıdaki bulmacada hangi numaralarda verilenler, insani değerlerdendir?

A. 1 – 3 ve 4           B. 3 ve 5

C. 4 ve 6                 D. 2 ve 6

 

12. İsa hangi otobüse bindiğinde demokratik bir yönetimin olduğu yere gider?

 

13-

Emre yukarıdaki resmi insani değerlerle ilgili hazırladığı afiş çalışmalarında kullanacaktır.

Emre bu resmi aşağıda verilen insani değerlerden hangisini anlatmak için kullanmış olabilir?

A. Adalet               B. Dayanışma

C. Sevgi                D. Özgürlük

 

14-

Sen ki bir alem bile olsan tek başına,

sonunda o kalabalıktan bir kişisin.

Şu kalabalıkta gördüğün herkesin,

bir kalbi var senin gibi, ya da düşünür.

Her biri bir can taşır.

Bu dizelerde insanın hangi yönü öne çıkarılmıştır?

A.Çok boyutluluğu

B.Değeri

C.Olaylar karşısında duyarlılığı

D.Çevresindeki varlıklara karşı sorumluluğu

 

15-

Arkadaşına söylediği dikkate alındığınd, Mehmet hak-kında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A.Önyargılı davranmıştır.

B.Empati kurmuştur.

C.Arkadaşını aşağılamıştır.

D.Görevlerini hatırlamıştır.

 

16-

Eşi tarafından şiddete maruz kalan Ayşe Hanım’ın bu durumu, aşağıdaki insan hakları kurallarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir?

A.Her insan hürdür, hür yaşar.

B.Herkes bilim öğrenebilir.

C.Herkes bir işte çalışabilir.

D.Hiçbir insana şiddet kullanılamaz

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):