hayatın içinden bilgiler > isimler sözlüğü, isimler ve anlamları > erkek isimleri ve erkek isimlerinin anlamları

U HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI (İSİMLER SÖZLÜĞÜ)

 

UCA: (TR) Yüksek, yüce.

UCATEKİN: (TR) Yücelikte eşsiz kimse.

UÇANAY: (TR) Ay gibi yüksek anlamında.

UÇANOK: (TR) Hızlı, atak, yiğit.

UÇAR: (TR) Uçan, uçucu.

UÇARER: (TR) Uçar er.

UÇBAY: (TR) Sınır beyi.

UÇBEYİ: (TR) Selçuklu ve Osmanlılar'da sınırlardaki askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad.

UÇHAN: (TR) Sınır şehir hanı.

UÇKAN: (TR) Deli dolu, havai, toy.

UÇKUN: (TR) Kıvılcım. Pahalı, yüksek. Uçan, çapkın. Becerikli, eli tez.

UÇMA: (TR) Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.

UÇMAN: (TR) Uçan uçucu.

UÇUK: (TR) Uçmuş, soluk renk. Çökmüş yer, toprak. İyi. Sivri dağ tepesi.

UÇUR: (TR) Vakit, an, fırsat. Mevsim.

UFKİ: (AR) Ufka ait, ufukla ilgili.

UFUK: (AR) Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. Çevre, dolay.

UĞAN: (TR) Yüce, yüksek, güçlü.

UĞRAŞ: (TR) Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele.

UĞUR: (TR) İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı.

UĞURAL: (TR) Uğur + al.

UĞURALP: (TR) Hayırlı yiğit.

UĞURATA: (TR) Hayırlı ata.

UĞURAY: (TR) Uğurlu ay.

UĞURCAN: (TR) İyilikçi ve candan.

UĞUREL: (TR) Eli uğurlu olan.

UĞURHAN: (TR) Hayırlı lider.

UĞURLU: (TR) Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu.

UĞURLUBAY: (TR) Uğurlu -bay.

UĞURLUBEY: (TR) Uğurlu -bey.

UĞURSAL: (TR) Uğurla ilgili, uğurlu.

UĞURSAN: (TR) Uğuruyla tanınmış olan.

UĞURSAY: (TR) Uğur say.

UĞURSEL: (TR) Uğur sel.

UĞURSOY: (TR) Uğurlu soydan gelen.

UĞURTAN: (TR) Uğur tan.

UĞURTAY: (TR) Uğurlu genç.

UĞUŞ: (TR) Anlayış, zeka, bekleyiş. Benzeyiş. Soy, kabile, soysop.

UĞUZ: (TR) Kutsal, mübarek. Saf, temiz.

ULA: (AR) Birinci. Şan ve şeref sahibi kimse

ULAÇ: (TR) Bağlayan, bağlayıcı. Sınır.

ULAÇHAN: (TR) Sınır hanı.

ULAĞ: (TR) Ulak.

ULAŞ: (TR) Amacına eriş, isteğine kavuş.

ULU: (TR) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. Zengin, saygın.

ULUALP: (TR) Çok erdemli, yüce yiğit.

ULUANT: (TR) Kutsal, büyük yemin.

ULUBAŞ: (TR) Yüce, saygın kimse.

ULUBAY: (TR) Yüce, saygın, erdemli kişi.

ULUBEK: (TR) Saygınlığı olan bey.

ULUBERK: (TR) Saygın kişilikli yiğit..

ULUCAN: (TR) Erdemli, saygın, yüce kişi.

ULUÇ: (TR) Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan.

ULUÇAĞ: (TR) Hayırlı, uğurlu dönem.

ULUÇAM: (TR) Ulu - çam.

ULUÇKAN: (TR) Uluç - kan.

ULUDAĞ: (TR) Çok büyük, yüce dağ.

ULUDOĞAN: (TR) Doğuştan yüce, uğurlu kimse.

ULUER: (TR) Saygın, uğurlu, yüce kimse.

ULUERKAN: (TR) Saygın, yüce, soylu kimse.

ULUĞ: (TR) Ulu, büyük, saygın.

ULUHAN: (TR) Büyük, saygın hükümdar.

ULUKAAN: (TR) Büyük, saygın hükümdar.

ULUKAN: (TR) Soylu yüce kandan gelen.

ULUKUT: (TR) Çok uğurlu, kutlu kimse.

ULUM: (TR) Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.

ULUMAN: (TR) Ulu, yüksek, saygın kimse.

ULUMERİÇ: (TR) Ulu meriç.

ULUN: (TR) Büyük, ulu. Temrensiz ok. Buğday, arpa kökü.

ULUNAY: (TR) Büyük, ulu ay.

ULUÖZ: (TR) Özü yüce, saygın kimse.

ULUS: (TR) Millet, halk, insan topluluğu.

ULUSAN: (TR) Adı yüce tanınmış kimse.

ULUSOY: (TR) Ulu, yüce, soylu.

ULUSU: (TR) Yüce, kutlu su.

ULUŞAHİN: (TR) Ulu şahin.

ULUSAN: (TR) Yüce şanlı kimse.

ULUTAN: (TR) Ulu tan.

ULUTAŞ: (TR) Ulu taş.

ULUTAY: (TR) Ulu tay.

ULUTEKİN: (TR) Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli.

ULVİ: (AR) Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen.

UMA: (TR) Hediye, armağan. Konuk, misafir.

UMAN: (TR) Umudu olan, bekleyen, umutlu.

UMAR: (TR) Çare, çıkar yol.

UMMAN: (AR) Ulu, büyük, engin deniz, okyanus.

UMRAN: (AR) Bayındırlık, ma murluk. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.

UMUR: (TR) Görgü, bilgi, deneyim.

UMURAL: (TR) Görgü, bilgi, deneyim kazan.

UMURALP: (TR) Görgülü, bilgili, yiğit.

UMURBAY: (TR) Görgülü, bilgili, saygın kişi.

UMURBEY: (TR) Görgülü, bilgili, kişi.

UMUT: (TR) Ummaktan doğan (bilgi yelpazesi.net), güven duygusu, ümit.

UNAN: (TR) Sadakat, bağlılık. Hak.

UNAT: (TR) Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin.

UNGAN: (TR) Onmuş kişi, mutlu. Yürekli, yiğit kişi.

UNSUR: (AR) Öğe, ilke, eleman.

URAL: (TR) Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ.

URALP: (TR) Kentli yiğit.

URALTAN: (TR) Ur - altan.

URALTAY: (TR) Ur - altay.

URAM: (TR) Büyük, geniş yol.

URAN: (TR) Yetenekli, usta, becerikli.

URANDU: (TR) Seçkin, seçilmiş. Hayırlı.

URANGU: (TR) Savaşçı, savaşkan.

URAZ: (TR) Şans, talih.

URAZA: (AR) Hediye, armağan. Konuğa çıkarılan yiyecek.

URGUN: (TR) Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. Gizli.

URHAN: (TR) Yüksek rütbeli han.

URKAN: (TR) Kale hendeği. Şehir, kent. Yüksek ve korunaklı yer.

URLUK: (TR) Aile, soy sop. Tohum.

URUÇ: (AR) Yukarı çıkma, yükselme, ağma.

URUK: (TR) Tane, tohum. Nesil, kuşak, soy.

URUZ: (TR) Hedef, amaç, gaye.

USAL: (TR) Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. Önemsiz.

USALAN: (TR) Akıl alan, akıllı.

USALP: (TR) Akıllı yiğit.

USBAY: (TR) Akıllı, saygın kişi.

USBERK: (TR) Şimşek gibi parlak akıllı kimse.

USBEY: (TR) Akıllı kişi.

USER: (TR) Akıllı kişi.

USHAN: (TR) Akıllı hükümdar.

USKAN: (TR) Akıllı soydan gelen.

USLU: (TR) Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.

USLUER: (TR) Akıllı, olgun kişi.

USMAN: (TR) Akıllı, zeki kimse.

USUM: (TR) Akıllı.

USUN: (TR) Hüzün.

UTKAN: (TR) Zafer kazanmış, muzaffer. Şerefli, onurlu soydan gelen.

UTKU: (TR) Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer.

UTMAN: (TRR) Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.

UYAR: (TR) Uygun yerinde. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

UYARALP: (TR) Uysal, nazik yiğit.

UYAREL: (TR) Uyar el.

UYGAN: (TR) Uyumlu, uyan.

UYGAR: (TR) Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni.

UYGU: (TR) Uyum, uygunluk.

UYGUN: (TR) Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. Oranlı.

UYGUNEL: (TR) Uygun el.

UYGUNER: (TR) Uygun uyumlu, olumlu.

UYGUR: (TR) Orta Asya'da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. Uygar, medeni.

UYGURALP: (TR) Uygar yiğit. Uygur'a mensup kişi.

UYSAL: (TR) Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli.

UYUN: (AR) Gözler. Pınarlar, kaynaklar.

UZ: (TR) İyi, güzel. Uygun, doğru. Usta. Temiz, dikkatli. Becerikli, akıllı, anlayışlı. Yakın, içten.

UZALP: (TR) İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.

UZAY: (TR) Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

UZBAY: (TR) İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.

UZCAN: (TR) Uysal, uyumlu, iyi insan.

UZEL: (TR) Usta, becerikli kişi.

UZER: (TR) Becerikli, akıllı kişi.

UZGÖREN: (TR) Gerçeği önceden görebilen.

UZHAN: (TR) Ülke ve halkına faydalı olan.

UZKAN: (TR) Erdemli soydan gelen.

UZLET: (AR) Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.

UZMA: (AR) Büyük, en büyük.

UZMAN: (TR) Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse.

UZSAN: (TR) Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan.

UZSOY: (TR) İyi nitelikli soydan gelen.

UZTAN: (TR) Uz - tan.

UZTAŞ: (TR) Uz - taş.

UZTAV: (TR) Uz - tav.

UZTAY: (TR) Uz - tay.

UZTEKİN: (TR) Uz - tekin

 

“ERKEK İSİMLERİ VE ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: