TYT - AYT TÜRKÇE ALANI

 • Bilgi Yelpazesi Ekibi tarafından tamamen site takipçilerimiz için alanında uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır ve ücretsiz kullanıma sunulmuştur.

 • PDF indir seçeneği yakında eklenecektir. Sizlere çok faydalı olacağına eminiz.

 • İzinsiz kullanılması yasaktır.

 •  

  FİİLLER TEST 3

  1. Titrek bir damladır aksi sevincin

       Yüzünün sararmış (I) yapraklarında

       Ne zaman kederden taşarsa (II) için

       Şarkılar taşırsın dudaklarında.

       İşlerken (III) hülyama sesten örgüler

       Bir çini vazodan dökülen (IV) güller

       Gibi hülyada fecirler güler

       Buruşmuş (V) bir çiçek parmaklarında.

  Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

  B) II. sözcük ek fiil eki almıştır.

  C) III. sözcük zarf-fiil eki almıştır.

  D) IV. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

  E) V. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

  2. Yazlar bilirim memleketime özgü

       Yiğit köy delikanlılarının

       İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini  

       kurşunladıkları

       Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha                                              

       kurumadan.

  Yukarıdaki altı çizili dizedeki yüklemi fiil çatısı açısından incelediğimizde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Etken, geçişli

  B) Etken, geçişsiz

  C) Dönüşlü, geçişsiz

  D) Edilgen, geçişsiz

  E) Dönüşlü, geçişli

  3. Ben büyük şarkıları severim (I) büyük olsun

       Deniz gibi, gökyüzü gibi her şey ve mahzun.

       Seviyorsam (II) seni aşk ölümsüzdür gönlümce

       Âşıksam kadınım değil tanrıçasın, ece.

       Denizler yolculuğa çağırır durur da beni

       Gitmem düşünerek (III) geri döneceğim (IV) günü.

       Ben büyük rüzgârları severim büyük olsun

       Aşkım da, özlemim de hepsi, her şey ve mahzun.

       İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı (V)

       Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı.

  Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I. sözcük basit kipli bir sözcüktür.

  B) II. sözcük ek fiil eki almıştır.

  C) III. sözcük. zarf-fiil eki almıştır.

  D) IV. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

  E) V. sözcük haber kip eki almıştır.

  4. Aşağıdaki seçeneklerde geçen cümlelerin hangisinde en az iki ek fiil vardır?

  A) Açık yürekle konuşan düşman, içten pazarlıklı düşmandan iyidir.

  B) Adalet nerede hesap sorarsa merhamet orada haklarını kaybeder.

  C) Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

  D) Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun yine de kuvvetlidir.

  E) Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. 

  5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısı bakımından farklıdır?

  A) Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. 

  B) Bazı yaralar vardır ki, kapanmış olsalar bile dokununca sızlar. 

  C) Bir evin lambası, iki evi aydınlatmaz.

  D) Yavaş yürüyene çelme takılmaz. 

  E) Bazen gördüğüm her şey, görmediğim tek şey olabilir. 

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim-fiil yoktur?

  A) Aklı kıt olan dilini tutamaz. 

  B) Asil ve şerefli insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar. 

  C) Başağın iyi yetişmesine engel olan şey, zararlı otlar değil çiftçinin ihmalidir.

  D) Düğümü çözebilecek şeyleri kesmemeye gayret gösterin. 

  E) Kararsızlık ve gecikme başarısızlığın iki önemli sebebidir.

   7. Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli, (I)

                                                               
        Ellerin güzelliğini kaybetmiş (II) nasırdan,

                                             
        Hüzün rengi almış (III) saçlarının her teli

                                 
        Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan,

        Gözlerin ki, gördüğüm (IV) gözlerin en güzeli

                                   

         Ne kadar değişmişsin (V) ben görmeyeli

                                   
  Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsidir?

  A) I, II

  B) I, III

  C) IV, V

  D) I, IV

  E) I, V

  8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiili değildir?

  A) Sonbaharın etkisiyle bahçedeki ağaçların yaprakları yavaş yavaş soluyordu.

  B) Anlattığı ilginç fıkralarla yanındakileri güldürdü.

  C) İki parça ekmek ile hemencecik doydu Elife Hanım.

  D) Bu hayatın bir sonucu olsa gerek Ali erken yaşlanmıştı.

  E) Güneşte kala kala kararmıştı teni Halil İbrahim’in.

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir zarf-fiil yoktur?

  A) Baktıkça daha da gözleri ıslanıyor, hüzünleniyordu.

  B) İyice çalışmadan hiçbir başarı elde edilmez, diyordu.

  C) Herkes zamanı gelirse bunları çizip öğrenecek.

  D) Öğrenciyken herkesten çok fazla çalışırdı.

  E) Sabah evimizin önünden geçerken ağlıyordun.
   

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil yoktur?

  A) Bir o da buraya bunun için gelebilir.

  B) Alın teriyle ıslanan toprak kurumazmış. 

  C) Asla başarının hayalini kurmadım, onun için çalıştım.

  D) Akıllı ve vicdanlı bir insan olduğu için mutluluğunu başkalarının mutluluğunda arardı. 

  E) Bu konuda bir şey biliyorsan vakit geçirmeden söyle.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil alan bir sözcük yoktur?

  A) Korku içinde yaşayan adam, asla hür değildir.

  B) Kurt postunu değiştirebilirmiş ancak fikrini asla.

  C) Her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır kültür. 

  D) Lütuf çoğalırsa değeri azalır.

  E) Manadan sevgi, maddeden ise bunalımlar fışkırır.

  12. Ben bu gurbet ile düştüm düşeli,
         Her gün biraz daha süzülmekteyim.
         Her gece, içinde mermer döşeli,
         Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.
         Böylece bir lâhza kaldığım zaman,
         Geceyi koynuma aldığım zaman,

  Yukarıdaki dizelerde ek fiil alan kaç sözcük vardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

  13. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış
          Nurlu ihtiyarın yanaklarında.
          Yapraktan saçını yerlere yaymış,
          Sonbahar ağlıyor ayaklarında.
          Süzüyor ufukta bir kızıl yeri,
          İçi karanlıkla dolu gözleri;

  Yukarıdaki dizelerde haber kip eki alan kaç sözcük vardır?

  A) 1      B) 2     C) 3    D) 4    E) 5

  14. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi türemiş yapılı bir fiil değildir?

  A) Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. 

  B) Dinlemek, yarı doğmaktır. 

  C) Doğru yolda olsanız bile eğer orada öylece beklerseniz ezilirsiniz. 

  D) Doğuda makamlar, insanlara kıymet kazandırır. Batıda ise insanlar makamlara.

  E) Duygu olmaksızın karanlık ışığa, kayıtsızlık harekete geçirilemez. 

  15. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

  B) Burda geçti benim güzel günlerim.

  C) Arkadaşlarına acıklı bir mektup ile veda etti.

  D) Kuşların cıvıltısını kulaklarımın dibinde hissediyorum.

  E) Uzun süre arkadaşına anlamsız anlamsız baktı.

  16. Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Ali Ömer, bir saat süren yolculuktan sonra kasabaya vardı.

  B) Ülkemizdeki kuşlar, sonbaharda sıcak diyarlara göç eder.

  C) Elif, arkadaşına haklı gerekçelerle çok fena kırılmış.

  D) Bizim sitenin sakinleri, akşamları bir saat kitap okur.

  E) Ağlayan çocuk, annesini görünce koşa koşa yanına gitti.

  17. Onun hakkında konuşmak (I) ağrına gitmesin (II), bağrına basan (III) sendin. Yere serilecek (IV) kilimi duvara asıp (V)  giden sendin.

  Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I. sözcük isim-fiil ekini almıştır.

  B) II. sözcük yapısına göre basit yapılı bir fiildir.

  C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

  D) IV. sözcük gelecek zaman kipi almıştır.

  E) V. sözcük zarf-fiil eki almıştır.

  18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlı bir fiil değildir?

  A) Arkamızı güneşe çevirdiğimizde gölge önümüze düşer. 

  B) Planlı bir şekilde çalışırsanız her soruyu yaparsınız siz.

  C) Bilmiyorlardı hayatın gerçek zorluklarını bunları yaşamadan.

  D) Her kuş, zamanı geldiğinde öterdi orada.

  E) Aptalca olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.

  19. Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Evdeki kardeşler oyuncakların paylaşımında anlaştı.

  B) Betül, ödevini yetiştirmek için gece yarılarına kadar yazdı.

  C) Ali ile İhsan yılların hasretiyle kucaklaştılar

  D) Onlar, arkadaşlarının öldüğünü duyduklarında birdenbire ağlaştılar.

  E) Geçen hafta olduğu gibi aynı saat ve yerde buluştular

  20. Genç kızlar, aynanın karşısında uzun süre süslendi.

  Yukarıdaki cümle fiil çatısı açısından incelendiği zaman aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İşteş, geçişsiz

  B) Dönüşlü, geçişsiz

  C) Etken, geçişli

  D) Edilgen, geçişli

  E) Etken, geçişsiz

   

  CEVAP ANAHTARI

  1)E 2)A 3)E 4)C 5)E 6)B 7)D 8)B 9)D 10)A 11)E 12)B 13)D 14)B 15)D 16)C 17)D 18)E 19)B 20)B


   

  Kaynak: Bilgi Yelpazesi

  "EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER " SAYFASINI GÖRMEK İÇİN
  >>>TIKLAYIN<<<

  EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

  Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
  Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
  Yorumlar İçin Teşekkürler.

  YORUM YAZ

  .......
  ..

  67. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel
  ->Yazan: Yaren....

  66. **Yorum**
  ->Yorumu: daha skeçi öğretmenime göstermedim ama çok güzel bir skeç
  ->Yazan: ada

  65. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site 1. dönem be site sayesinde sınavlardan yüksek aldım inşallah çarşamba gün ki sınavdan da yüksek alırım bana dua edin 
  ->Yazan: zehra

  64. **Yorum**
  ->Yorumu: Yarebbıme qurban oluyum Cox guzel bur sarkı 
  ->Yazan: Aytekın

  63. **Yorum**
  ->Yorumu: Rabbıme kurban olurum o bızı yaradan yasadan melubdur samı yusıfede tesekkur ederım kı bu sarkını yazıb okuyor 
  ->Yazan: Aytekın..

  62. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel çok şanslıyım çünkü ben bu sorulari dün çözdüm bugünden yazildi da çıktı veeeeeeee 100 aldım harikayimya 
  ->Yazan: velat

  61. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel hem deftere yazdıklarımla hem de bu siteden -ek bilgi olarak-tesekkür ederim "thank you friends" 
  ->Yazan: Çiğdem

  60. **Yorum**
  ->Yorumu: Xayatda Siz gibi hizmet eden insanlari tanitdigi için Rabbime sukr ederim.Bizim gibi garip kullarida dua ediniz.Allaha emanat 
  ->Yazan: Kara Savdali garip

  59. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel ilimler verilmiş sag olun Allah razı olsun
  ->Yazan: özge kodalak oglu

  58. **Yorum**
  ->Yorumu: Yazılıma çalışmama yardımcı oldunuz tsk
  ->Yazan: arzu....

  57. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel bir site
  ->Yazan: kemalettin

  56. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel bence tavsiye ediyorum Valla ben sınavdan 100 aldım.çok teşeküR ederim..::...blob?
  ->Yazan: serengül.......

  55. **Yorum**
  ->Yorumu: Bu siteyikurandan Allah raziolsun
  ->Yazan: hulya

  54. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir siteymiş yaaa süper her sınavda bu siteye uğrayacağım
  ->Yazan: Ziyaretttçi

  53. **Yorum**
  ->Yorumu: valla beyendim kıralsın be abi 
  ->Yazan: mehmet

  52. **Yorum**
  ->Yorumu: vayy be çok güzel bir site yapmışlar herkese teşekkürler 
  ->Yazan: güngör 

  51. **Yorum**
  ->Yorumu: Yarın sınavım var işşallah 100 alırım 
  ->Yazan: Ziyaretçi ...

  50. **Yorum**
  ->Yorumu: ALLAHIM tesekkür ederım 100 aldim:)
  ->Yazan: ervanur

  49. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site artık her din sınavında buradan çalışacağım yarın sınavım var inşallah 100 alırım
  ->Yazan: ziyaretçi

  48. **Yorum**
  ->Yorumu: bu site sayesinde sınavdan 100 alırım inşaaaaaaaaaaaaaaallah
  ->Yazan: dilek....

  47. **Yorum**
  ->Yorumu: bu siteyi yapana çok teşekkür ederim çok güzel bir site...
  ->Yazan: defne

  46. **Yorum**
  ->Yorumu: KİTAPTAN ANLAMIYORUM TESTLER ÇOK İYİ GELDİ ÇÇÇÇÇOOOOOKKKKKK TTTTTEEEEŞŞŞŞEEEEKKKKKÜÜÜÜRRRRLLLLEEEERRRR........... 
  ->Yazan: AZRA

  45. **Yorum**
  ->Yorumu: İyi bir site herkese tavsiye ederim yaniii :D hsjhjshjshjshsj
  ->Yazan: havva

  44. **Yorum**
  ->Yorumu: bence bu site harika çok işime yaradı bu site sayesinde demimde fen sosyal matematik din hepsinden 100 alıyorum ama konu anlatımı sayesinde alıyorum 
  ->Yazan: irem...

  43. **Yorum**
  ->Yorumu: çok guzel bir site sınavlaedan hep 100 alıyorum tesekurler 
  ->Yazan: sevgi .

  42. **Yorum**
  ->Yorumu: saolun artık sınavadan korkmuyorum varmı yan bakan
  ->Yazan: ümit.

  41. **Yorum**
  ->Yorumu: 3 yıldır din'den 100 alıyorum
  ->Yazan: Alperen.

  40. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site çok işime yaradı. artık ben sınavdan değil, sınav benden korksun. 
  ->Yazan: sevinç..

  39. **Yorum**
  ->Yorumu: Allah sizden razı olsun birdaha bekliyoruz inşallah...
  ->Yazan: hasibe.

  38. **Yorum**
  ->Yorumu: Cok guzel bir site
  ->Yazan: melike.

  37. **Yorum**
  ->Yorumu: sınav dan 100 aldım
  ->Yazan: elif.

  36. **Yorum**
  ->Yorumu: çok yararlı bir site harika 
  ->Yazan: mustafa.

  35. **Yorum**
  ->Yorumu: ** cookkk tesekkurler cok iyi bir site
  ->Yazan: misafir .

  34. **Yorum**
  ->Yorumu: harika bir şey ama bu kopya oluyor :))
  ->Yazan: esma..

  32. **Yorum**
  ->Yorumu: aynen oyle çok yardımcı oldu bu site saolsunlar :)) 
  ->Yazan: ayşem.

  31. **Yorum**
  ->Yorumu: bu siteyi kim kurduysa ona çok teşekkür ederim 
  ->Yazan: eray.

  30. **Yorum**
  ->Yorumu: sayenizde cooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk mutluyummmmmmmmmmmmmmmm
  ->Yazan: emine .

  29. **Yorum**
  ->Yorumu: insallah Sınavdan 100 AlıRıM. :D..ASD:ASD:
  ->Yazan: bedirhan.
  ->Yazan : ziyaretçi
  ->Yorumu: süpermiş ya bilseydim daha önceden girerdim ya herkese de siteyi açtırmayı tercih ederim !!!!!!!! eeeeee teknoloji gittikçe ilerliyorrrrrr!!!! aferin bize bu site için emeği geçmiş herkese teşekkürler ya her istediğin konu var geometri bile var yaniiiiiii..
  ->Yazan : irem
  ->Yorumu: bu site çok güzel.şimdiden sınava girmek istiyorum.
  ->Yazan : jyrı
  ->Yorumu: ben din sınavından hiç 100 alaalma alsam lasam matematikten alırım.
  ->Yazan : metin
  ->Yorumu: çok güzel bir site kim yapmissa tesekkürler.
  ->Yazan : mahküm
  ->Yorumu: gerçekten  iyiymis yazililar için iyi.÷].
  ->Yazan : beyza
  ->Yorumu: bu site çok isime yaradi tesekkürler):.
  ->Yazan : "ziyaretçi"
  ->Yorumu: Sinav vardi kitapta bir sey yok burdan çalistim , tesekkürler..
  ->Yazan : edanur
  ->Yorumu: ALLAH sizdden razi olsun arkadaslar.
  ->Yazan : kübra
  ->Yorumu: yarabi sana yalvariyorum benim isledigim konu çiksin bizbunlari daha islemedik bu sinavdan ''100'' almama sart.
  ->Yazan : asdfg
  ->Yorumu: güzel bir site. artik sinavlara çalisirken buraya bakacagim :).
  ->Yazan : irem
  ->Yorumu: biz sinifta bunu yazdik.ögrenciler yoktu. benim meyvem elma ya sizinkisi nedir.
  ->Yazan : burakkkk
  ->Yorumu: bu siteyi yapanlardan ALLAH RAZI OLSUN bu sitede heer sey varrrrrrrrr:).
  >Yazan: Erkan
  >Yorum: Böyle bir Siteyi hazirladiginiz için tesekkür etmek istedim. Allah razi olsun sizlerden. Çogu site gibi üyelik bile istemiyor. Ellerinize saglik. Allah gönlünüze göre versin. SAYGILAR.. .
  >Yazan: bilge
  >Yorum: çok güzel bi site her keze tavsiye edilebilir bence .
  >Yazan: esma
  >Yorum: çok hos birsey herkes girsin bu siteye .
  >Yazan: Cennet
  >Yorum: Ben sahsen kendi adima konusuyorum...,bu stede ardigim bütün sorulari buldum.., .
  >Yazan: fatmagül
  >Yorum: derslerimde basarili olmami bu siteye borçluyum tesekür ederim.
  >Yazan: SELIM
  >Yorum: WALLA COK GÜZELWIS BEN 8. SINIFA GIDIYORUM COK GÜZEL BIR SITE BÜTÜN SORULARI BULDUW.
  >Yazan: Hasancan
  >Yorum: Site harika sayenizde yazillardan daha yüksek ailyorum.
  >Yazan: kubilay şahin
  >Yorum: Allah sizden razı olsun çooooooooooooooooook yardımcı oldunuz.
  >Yazan: agres.fm
  >Yorum: iyi olmuş site yazılı sorularını bul-dum.
  >Yazan: Tuğba
  >Yorum: çok teşekkür ederim gerçekten de süper bir site emeğinize sağlık.:-).
  >Yazan: SUDE
  >Yorum: ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ TESEKÜR EDERİM.
  >Yazan: Hatice
  >Yorum: sitedeki bilgilerinizden faydalandığımız için teşekkür ederiz.
  >Yazan: Sümeyye
  >Yorum: çok güzel bir site ama unutmayın ki siz ne kadar güzel insanlarsanız sitenizde o kadar güzel olur.
  >Yazan: öznur
  >Yorum: çok teşekkürler aradığımı buldum bu sitede emeği geçen herkesten Allah razı olsun Allah'ım daha iyi siteler yapmayı nasip etsin bu siteyi yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun.
  >Yazan: Ömer
  >Yorum: İyiymiş valla 2. yazılıya çalışırız hemm iyyi kopyayay.
  >Yazan: sibelllllll
  >Yorum: süpermiş ya bilseydim daha önceden girerdim ya herkese de siteyi açtırmayı tercih ederim !!!!!!!! eeeeee teknoloji gittikçe ilerliyorrrrrr!!!! aferin bize bu site için emeği geçmiş herkese teşekkürler ya her istediğin konu var geometri bile var yani

  YORUM OKU

  >>>YORUM YAZ<<<

  Adınız:
  Yorumunuz: