TYT - AYT TÜRKÇE ALANI

 • Bilgi Yelpazesi Ekibi tarafından tamamen site takipçilerimiz için alanında uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır ve ücretsiz kullanıma sunulmuştur.

 • PDF indir seçeneği yakında eklenecektir. Sizlere çok faydalı olacağına eminiz.

 • İzinsiz kullanılması yasaktır.

 •  

  SÖZCÜKTE ANLAM TEST 5

   

  1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözcükle ilgili parantez içerisinde verilen bilgide bir yanlışlık vardır?

  A) Genç kızlar çeşmenin başında boş testileri doldurdu. (içinde bir şey olmayan)

  B) Keskin bıçakla bütün eti bir saat içinde parçaladı. (kesici özelliği olan)

  C) Çantası ona ağır gelince arkadaşını yardıma çağırdı. (gücünü aşmak) 

  D) O güzelim tarihi evler bir bir yandı. (yok olmak)

  E) Elinden düşürdüğü su sürahisini kırdı. (parçalamak)

  2. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’karşıt anlamlı (zıt anlamlı)’’ sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârıdır.

  B) Atalarımız boşuna gelen gideni aratır, dememişlerdir.

  C) Eski dost hiçbir zaman düşman olmaz.

  D) Ona sürekli olarak bana bak dedi ama o da inatla bakmadı.

  E) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

  3. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

  A) Kaymak tabakası: Bir toplumun seçkin ve zenginleri.

  B) Keçileri kaçırmak: Delirmek.

  C) Kırklara karışmak: Ortalıkta görünmez olmak, kaybolmak.

  D) Kel başa şimşir tarak: Saçı dökülmek, kel olmak.

  E) Kene gibi yapışmak: Bir türlü yakasını bırakmamak.

  4. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’eş sesli (sesteş)’’ sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Arkadaşına doğum gününde istediğini alınca aynı zamanda onun gönlünü de almış oldu.

  B) Bahçemizden bir gül kopardı sonra bana bakıp güldü.

  C) Bir ağacın dalını eline alıp onunla suya dalmaya çalışıyordu.

  D) Bir yahşi atın üstünde düşman menziline bir ok attı.

  E) O dilberin yüzündeki ben, ne seni ne de beni etkilemişti.

  5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamının dışında kullanılmıştır?

  A) Hiçbir neden olmadığı halde bir anda köpürdü.

  B) Onu kırdığım için sabaha kadar gözüme uyku girmedi.

  C) Adam o konuda resmen benimle oynuyordu.

  D) Tarlanın içine girip ırgat başına bir şeyler tembihledi.

  E)Kara haber her zaman tez duyulur.

  6. Aşağıdaki sözcüklerin hangilerinin arasında ‘’anlamdaşlık (eş anlamlılık)’’ ilişkisi yoktur?

  A) Hareket-Devinim

  B) Doğru-Dürüst

  C) İhtiyaç-Gereksinim

  D) İlgeç-Edat

  E) Kafiye-Uyak

  7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Oyuncağını uzun süre bulamayan çocuk evi alt üst etti.

  B) Çok kısa bir süre önce arkadaş olmalarına karşın sıkı fıkı olmuşlardı.

  C) Hangi yoldan kasabaya varacaklarını iyi kötü öğrenmişti.

  D) Derse geç kalmıştı ama müdürü ona bu defa mırın kırın etmemişti.

  E) Hayatında en çok abur cubur yiyeceklerle mücadele etmişti.

  8. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

  A) Iska geçmek: Bir şeyin üzerinde fazla durmamak, onu önemsememek.

  B) Kara borsaya düşmek: Kişiye zararı dokunacak, bir suç sıkıntı oluşturan kişilerin yer aldığı liste.

  C) İliğini kurutmak: Canından bezdirmek.

  D) Kabak tadı vermek: Bıktırmak, usanç vermek, tatsız gelmeye başlamak.

  E) Kalıbını basmak: Bir şeyin doğruluğundan emin olmak.

  9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir.

  A) Burnunun dibinde olan olaya müdahale etmekte bile zorlandılar. (hemen yakınında)

  B) Oraya vardıkları zaman buyurun cenaze namazına deyip herkesin moralini bozdu. (olumsuz bir şey oldu, yapılacak bir şey yok anlamında)

  C) Cadı kazanı gibi ortamlardan sürekli uzak durmaya çalışırdı. (olabildiğince dedikodunun hâkim olduğu yer)

  D) Arkadaşını hep canı pek birisi olarak tanıttırdı. (zorluklara, acılara, sıkıntıya katlanmayan)

  E) Mehmet Fatih’i hep cana yakın biri bilirdi. (içten, sıcakkanlı)

  10. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’dolaylama’’ya örnek yoktur?

  A) Avrupa fatihi yine göğsümüzü kabarttı.

  B) Bir türlü meşin yuvarlakla buluşturamadılar Fatih’i.

  C) Akıl hastası olmayan bir kimse böyle davranışlarda bulunmaz.

  D) Yine altın perdede en büyük ödülü aldı.

  E) Herkes heyecanla derya kuzularının hareketlerini izliyordu.

  11.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’eş sesli (sesteş)’’ sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Elin ne dediği onu çok fazla ilgilendirmiyor, kendi el emeği ile geçinmeye çalışıyordu.

  B) Gerçek dostlar arasındaki bağ, ayakkabı bağı gibi olmamalıdır.

  C) Her yaz bir hikâye yazma geleneği oluşturmuştu.

  D) Bardağın içine iyice baktıktan sonra bardağın içindeki suyu içmemeye karar verdi.

  E) Yüz, bir insanın dış yansımasını en çok yüzme esnasında belli ettirir.

  12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bir inanışı belirtir.

  A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

  B) Tek kanatla kuş uçmaz.

  C) Cins horoz yumurtada ölür.

  D) Mahkeme kadıya mülk değil.

  E) Taşıma su ile değirmen dönmez.

  13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki "eş anlamlı (anlamdaş)’’ sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Bir yapıtın değerini o eseri okuyan hedef kitle belirler.

  B) Yoksul bir insan sadece maddi açıdan fakir kişi anlamına gelmez.

  C) Hiçbir çaba ve gayret sarf etmeden hiçbir başarı gelmez.

  D) En özgür insan hür düşüncelere sahip insandır.

  E) Merasime gelen herkesin üst baş aramasını yaptıktan sonra onları alana aldılar.

  14. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

  A) Hır çıkarmak: Bir işi yapmamak için türlü türlü bahaneler öne sürmek.

  B) Halim selim: Yumuşak ahlaka sahip kişi.

  C) Hanya'yı Konya'yı öğrenmek: Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak.

  D) Hariçten gazel okumak: Bir şeye (konuşmaya) yersiz ve zamansız katılmak.

  E) Haşatı çıkmak: Bir işi yapamaz duruma gelmek, aşırı derecede yorulmak. 

  15. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’güzel adlandırma’’ya örnek yoktur?

  A) Hiç kimse iyi saatte olsunlara karanlık ve tenha bir yerde karşılaşmak istemez.

  B) Sınıftaki bazı öğrenciler, sınıfta üç harfliler hakkında sohbet ediyorlardı.

  C) Ahmet Emir, emniyet kemeri takmadığından kazadan sonra inme geçirdi.

  D) Sihirli kutu, zamanımızın en büyük hırsızı konumundadır.

  E) Pansiyonlu okullarda cüzzam ile ilgili seminerler verilecek.

   

  16. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’karşıt anlamlı (zıt)’’ sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Bir makamdan inme ile inmeme durumunu kişinin çalışması belirler.

  B) Baki güneş gibi elmas hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilemez.

  C) Barış anıtlarını korkaklar değil bahadırlar dikmiştir sürekli.  

  D) Özgürlüğe susamış beyinler karşısında esaret zincirleri bir bir kırılır.

  E) Az tamah çok ziyan götürür.

  17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamının dışında kullanılmıştır?

  A) Boş sözlere karnı her zaman tok biriyim, derdi.

  B) Gösterdiği incelik herkesi derinden etkilemişti.

  C) Kırılan bir kalbin hesabı bu dünyaya ağır gelir.

  D) Aydınlık bir gelecek için hepimiz daha çok çalışmalıyız.

  E) Titanik gerçekte batmış olabilir ama gönüllerde yüzüyor.

  18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir.

  A) Çam yarması adamı bir anda karşısında görünce donakaldı. (yaşlı, bitkin kimse)

  B) Sabaha dek canla başla çalıştılar. (her zorluğa göğüs gererek)

  C) Çocuğuna bir cep harçlığı verip onu okula gönderdi. (çok az para)

  D) Cümbür cemaat evlerine yeni taşınan arkadaşlarını ziyarete gittiler. (hep birlikte, topluca)

  E) Herkes ona canlı cenaze diye hitap etmeye başlamıştı. (çok zayıf, iskelet halinde olan kimse)

  19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Rakiplerini gözlerinde büyütmemişler aksine onlarla dişe diş mücadele ettiler.

  B) Her zamanki gibi Abdi yine horul horul horluyordu.

  C) Takım antrenörü, şampiyonluk gümbür gümbür gelecek, deyip futbolcuları motive etmeye çalışıyordu.

  D) Sorunların çözümünü zamana yayan akıllı uslu insanlardır.

  E) Sınıfta öğretmenine saygı göstermeyerek herkesin önünde ileri geri konuştu.

  20. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

  A) Gözlerinden okumak: Niyetini öğrenmeye çalışmak.

  B) Gözü kara (pek): Korkusuz, cesaretli kimse.

  C) Gözünde tütmek: Çok özlemek.

  D) Habbeyi kubbe yapmak: Küçük bir şeyi çok büyükmüş gibi göstermek.

  E) Hafakanlar basmak: Olur olmaz her işe burnunu sokmamak.

  CEVAP ANAHTARI

  1)C 2)D 3)D 4)A 5)D 6)B 7)E 8)B 9)D 10)C

  11)B 12)C 13)E 14)A 15)D 16)A 17)E 18)A

  19)D 20)E

   

  Kaynak: Bilgi Yelpazesi

  "EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER " SAYFASINI GÖRMEK İÇİN
  >>>TIKLAYIN<<<

  EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

  Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
  Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
  Yorumlar İçin Teşekkürler.

  YORUM YAZ

  .......
  ..

  67. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel
  ->Yazan: Yaren....

  66. **Yorum**
  ->Yorumu: daha skeçi öğretmenime göstermedim ama çok güzel bir skeç
  ->Yazan: ada

  65. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site 1. dönem be site sayesinde sınavlardan yüksek aldım inşallah çarşamba gün ki sınavdan da yüksek alırım bana dua edin 
  ->Yazan: zehra

  64. **Yorum**
  ->Yorumu: Yarebbıme qurban oluyum Cox guzel bur sarkı 
  ->Yazan: Aytekın

  63. **Yorum**
  ->Yorumu: Rabbıme kurban olurum o bızı yaradan yasadan melubdur samı yusıfede tesekkur ederım kı bu sarkını yazıb okuyor 
  ->Yazan: Aytekın..

  62. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel çok şanslıyım çünkü ben bu sorulari dün çözdüm bugünden yazildi da çıktı veeeeeeee 100 aldım harikayimya 
  ->Yazan: velat

  61. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel hem deftere yazdıklarımla hem de bu siteden -ek bilgi olarak-tesekkür ederim "thank you friends" 
  ->Yazan: Çiğdem

  60. **Yorum**
  ->Yorumu: Xayatda Siz gibi hizmet eden insanlari tanitdigi için Rabbime sukr ederim.Bizim gibi garip kullarida dua ediniz.Allaha emanat 
  ->Yazan: Kara Savdali garip

  59. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel ilimler verilmiş sag olun Allah razı olsun
  ->Yazan: özge kodalak oglu

  58. **Yorum**
  ->Yorumu: Yazılıma çalışmama yardımcı oldunuz tsk
  ->Yazan: arzu....

  57. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel bir site
  ->Yazan: kemalettin

  56. **Yorum**
  ->Yorumu: Çok güzel bence tavsiye ediyorum Valla ben sınavdan 100 aldım.çok teşeküR ederim..::...blob?
  ->Yazan: serengül.......

  55. **Yorum**
  ->Yorumu: Bu siteyikurandan Allah raziolsun
  ->Yazan: hulya

  54. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir siteymiş yaaa süper her sınavda bu siteye uğrayacağım
  ->Yazan: Ziyaretttçi

  53. **Yorum**
  ->Yorumu: valla beyendim kıralsın be abi 
  ->Yazan: mehmet

  52. **Yorum**
  ->Yorumu: vayy be çok güzel bir site yapmışlar herkese teşekkürler 
  ->Yazan: güngör 

  51. **Yorum**
  ->Yorumu: Yarın sınavım var işşallah 100 alırım 
  ->Yazan: Ziyaretçi ...

  50. **Yorum**
  ->Yorumu: ALLAHIM tesekkür ederım 100 aldim:)
  ->Yazan: ervanur

  49. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site artık her din sınavında buradan çalışacağım yarın sınavım var inşallah 100 alırım
  ->Yazan: ziyaretçi

  48. **Yorum**
  ->Yorumu: bu site sayesinde sınavdan 100 alırım inşaaaaaaaaaaaaaaallah
  ->Yazan: dilek....

  47. **Yorum**
  ->Yorumu: bu siteyi yapana çok teşekkür ederim çok güzel bir site...
  ->Yazan: defne

  46. **Yorum**
  ->Yorumu: KİTAPTAN ANLAMIYORUM TESTLER ÇOK İYİ GELDİ ÇÇÇÇÇOOOOOKKKKKK TTTTTEEEEŞŞŞŞEEEEKKKKKÜÜÜÜRRRRLLLLEEEERRRR........... 
  ->Yazan: AZRA

  45. **Yorum**
  ->Yorumu: İyi bir site herkese tavsiye ederim yaniii :D hsjhjshjshjshsj
  ->Yazan: havva

  44. **Yorum**
  ->Yorumu: bence bu site harika çok işime yaradı bu site sayesinde demimde fen sosyal matematik din hepsinden 100 alıyorum ama konu anlatımı sayesinde alıyorum 
  ->Yazan: irem...

  43. **Yorum**
  ->Yorumu: çok guzel bir site sınavlaedan hep 100 alıyorum tesekurler 
  ->Yazan: sevgi .

  42. **Yorum**
  ->Yorumu: saolun artık sınavadan korkmuyorum varmı yan bakan
  ->Yazan: ümit.

  41. **Yorum**
  ->Yorumu: 3 yıldır din'den 100 alıyorum
  ->Yazan: Alperen.

  40. **Yorum**
  ->Yorumu: çok güzel bir site çok işime yaradı. artık ben sınavdan değil, sınav benden korksun. 
  ->Yazan: sevinç..

  39. **Yorum**
  ->Yorumu: Allah sizden razı olsun birdaha bekliyoruz inşallah...
  ->Yazan: hasibe.

  38. **Yorum**
  ->Yorumu: Cok guzel bir site
  ->Yazan: melike.

  37. **Yorum**
  ->Yorumu: sınav dan 100 aldım
  ->Yazan: elif.

  36. **Yorum**
  ->Yorumu: çok yararlı bir site harika 
  ->Yazan: mustafa.

  35. **Yorum**
  ->Yorumu: ** cookkk tesekkurler cok iyi bir site
  ->Yazan: misafir .

  34. **Yorum**
  ->Yorumu: harika bir şey ama bu kopya oluyor :))
  ->Yazan: esma..

  32. **Yorum**
  ->Yorumu: aynen oyle çok yardımcı oldu bu site saolsunlar :)) 
  ->Yazan: ayşem.

  31. **Yorum**
  ->Yorumu: bu siteyi kim kurduysa ona çok teşekkür ederim 
  ->Yazan: eray.

  30. **Yorum**
  ->Yorumu: sayenizde cooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk mutluyummmmmmmmmmmmmmmm
  ->Yazan: emine .

  29. **Yorum**
  ->Yorumu: insallah Sınavdan 100 AlıRıM. :D..ASD:ASD:
  ->Yazan: bedirhan.
  ->Yazan : ziyaretçi
  ->Yorumu: süpermiş ya bilseydim daha önceden girerdim ya herkese de siteyi açtırmayı tercih ederim !!!!!!!! eeeeee teknoloji gittikçe ilerliyorrrrrr!!!! aferin bize bu site için emeği geçmiş herkese teşekkürler ya her istediğin konu var geometri bile var yaniiiiiii..
  ->Yazan : irem
  ->Yorumu: bu site çok güzel.şimdiden sınava girmek istiyorum.
  ->Yazan : jyrı
  ->Yorumu: ben din sınavından hiç 100 alaalma alsam lasam matematikten alırım.
  ->Yazan : metin
  ->Yorumu: çok güzel bir site kim yapmissa tesekkürler.
  ->Yazan : mahküm
  ->Yorumu: gerçekten  iyiymis yazililar için iyi.÷].
  ->Yazan : beyza
  ->Yorumu: bu site çok isime yaradi tesekkürler):.
  ->Yazan : "ziyaretçi"
  ->Yorumu: Sinav vardi kitapta bir sey yok burdan çalistim , tesekkürler..
  ->Yazan : edanur
  ->Yorumu: ALLAH sizdden razi olsun arkadaslar.
  ->Yazan : kübra
  ->Yorumu: yarabi sana yalvariyorum benim isledigim konu çiksin bizbunlari daha islemedik bu sinavdan ''100'' almama sart.
  ->Yazan : asdfg
  ->Yorumu: güzel bir site. artik sinavlara çalisirken buraya bakacagim :).
  ->Yazan : irem
  ->Yorumu: biz sinifta bunu yazdik.ögrenciler yoktu. benim meyvem elma ya sizinkisi nedir.
  ->Yazan : burakkkk
  ->Yorumu: bu siteyi yapanlardan ALLAH RAZI OLSUN bu sitede heer sey varrrrrrrrr:).
  >Yazan: Erkan
  >Yorum: Böyle bir Siteyi hazirladiginiz için tesekkür etmek istedim. Allah razi olsun sizlerden. Çogu site gibi üyelik bile istemiyor. Ellerinize saglik. Allah gönlünüze göre versin. SAYGILAR.. .
  >Yazan: bilge
  >Yorum: çok güzel bi site her keze tavsiye edilebilir bence .
  >Yazan: esma
  >Yorum: çok hos birsey herkes girsin bu siteye .
  >Yazan: Cennet
  >Yorum: Ben sahsen kendi adima konusuyorum...,bu stede ardigim bütün sorulari buldum.., .
  >Yazan: fatmagül
  >Yorum: derslerimde basarili olmami bu siteye borçluyum tesekür ederim.
  >Yazan: SELIM
  >Yorum: WALLA COK GÜZELWIS BEN 8. SINIFA GIDIYORUM COK GÜZEL BIR SITE BÜTÜN SORULARI BULDUW.
  >Yazan: Hasancan
  >Yorum: Site harika sayenizde yazillardan daha yüksek ailyorum.
  >Yazan: kubilay şahin
  >Yorum: Allah sizden razı olsun çooooooooooooooooook yardımcı oldunuz.
  >Yazan: agres.fm
  >Yorum: iyi olmuş site yazılı sorularını bul-dum.
  >Yazan: Tuğba
  >Yorum: çok teşekkür ederim gerçekten de süper bir site emeğinize sağlık.:-).
  >Yazan: SUDE
  >Yorum: ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ TESEKÜR EDERİM.
  >Yazan: Hatice
  >Yorum: sitedeki bilgilerinizden faydalandığımız için teşekkür ederiz.
  >Yazan: Sümeyye
  >Yorum: çok güzel bir site ama unutmayın ki siz ne kadar güzel insanlarsanız sitenizde o kadar güzel olur.
  >Yazan: öznur
  >Yorum: çok teşekkürler aradığımı buldum bu sitede emeği geçen herkesten Allah razı olsun Allah'ım daha iyi siteler yapmayı nasip etsin bu siteyi yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun.
  >Yazan: Ömer
  >Yorum: İyiymiş valla 2. yazılıya çalışırız hemm iyyi kopyayay.
  >Yazan: sibelllllll
  >Yorum: süpermiş ya bilseydim daha önceden girerdim ya herkese de siteyi açtırmayı tercih ederim !!!!!!!! eeeeee teknoloji gittikçe ilerliyorrrrrr!!!! aferin bize bu site için emeği geçmiş herkese teşekkürler ya her istediğin konu var geometri bile var yani

  YORUM OKU

  >>>YORUM YAZ<<<

  Adınız:
  Yorumunuz: