eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > tarih dersi ile ilgili konu anlatımlar

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ (1299 – 1922) (ALFABETİK)

"Osmanlı Devleti"ni Daha İyi Anlamanıza Ve Kavramanıza
Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE görebilirsizin. >>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...
Uyarı : Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara
(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.

Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim Şudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemâline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslâm'a hizmet ediniz. Zira Cenâb-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid'i çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefâatinden mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, Hz.Allah'ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet ettim.
(Osman Gazi)

ÖNCE OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİNE KISA BİR GİRİŞ YAPALIM

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti Tarihi (Özet)

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi

Osmanlıların Kökeni (Kayı Boyu)

Kayı Boyu’nun Anadolu’ya Gelip Yerleşmesi

Osmanlı Devleti Öncesi Anadolu’nun Durumu (1)

Osmanlı Devleti Öncesi Anadolu’nun Durumu (2)

Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans’ın Durumu (1)

Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans’ın Durumu (2)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (1)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (2)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (3)

Osmanlı Tarihinde İlkler


ŞİMDİ DE ALFABETİK SIRALAMAYA GÖRE OSMANLI TARİHİ (1299 – 1922)

1. Ahmet’in Hayatı, Özellikleri

1.Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

1. Mehmet, Çelebi Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

1. Murat’ın, Murad Hüdavendigar’ın Hayatı, Özellikleri

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

1. Mustafa’nın Hayatı, Özellikleri

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

2. Ahmet’in Hayatı, Özellikleri

2. Bayezid’in Hayatı, Özellikleri

2. Bayezid Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri

2. Çirmen Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

2. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (1)

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (2)

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (3)

2. Mustafa’nın Hayatı, Özellikleri

2. Süleyman’ın Hayatı, Özellikleri

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (1)

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (2)

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (3)

3. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

3. Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

4. Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

4. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Amasra’nın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (1)

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (2)

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (3)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Anadolu’da Türk Siyasi Birliğinin Aşama Aşama Kurulması

Arnavutluk’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Avrupa'da Merkezi Krallıkların Kurulması

Belgrat’ın Fethi, Alınması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Bosna Ve Hersek’in Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Cem Sultan Olayı, Önemi, Özellikleri, Zararları (1)

Cem Sultan Olayı, Önemi, Özellikleri, Zararları (2)

Cezayir'in Fethi, Önemi, Özellikleri (1)

Cezayir'in Fethi, Önemi, Özellikleri (2)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (1)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (2)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (3)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (1)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (2)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (3)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (4)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (1)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (2)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (3)

Duraklama Gerileme Dönemi İlkler

Duraklama İsyanları

Duraklama Nedenleri

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Eflak Ve Boğdan’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Ege Adalarının Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Eğitim Sistemin Bozulması, Nedenleri (1)

Eğitim Sistemin Bozulması, Nedenleri (2)

Eyaletlerde Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Eyaletlerde Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Fas’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet Zamanındaki Diğer Gelişmeler, Yenilikler

Fatih Kanunnamesi, Önemi, Özellikleri

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (1)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (2)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (3)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (4)

Fransa İle İlişkiler, Kapitülasyonlar

Genç Osman’ın Hayatı, Özellikleri (2. Osman)

Gerileme Dönemi Islahatları

Gerileme Dönemi İsyanları

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (5)

Hotin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Hotin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

İç Ayaklanmalar, Özellikleri

İlkler, Osmanlı Tarihinde İlkler

İmparatorluğun Doğal Sınırlarına Ulaşması

İnebahtı Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İnebahtı Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (1)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (2)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (3)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (4)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (5)

Kanal Projeleri, Önemi, Özellikleri (1)

Kanal Projeleri, Önemi, Özellikleri (2)

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatı, Özellikleri

Kapitülasyonlar, Önemi, Özellikleri

Karadeniz’in Türk Gölü Haline Getirilmesi, Özellikleri (1)

Karadeniz’in Türk Gölü Haline Getirilmesi, Özellikleri (2)

Karamanoğulları’nın Yıkılması, Boğdan’ın Fethinin Tamamlanması

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Kasrı Şirin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Kasrı Şirin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Kıbrıs’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Kırım’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri (1)

Kırım’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri (2)

Koyunhisar Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Kutsal Emanetler Ve Halifeliğin Osmanlı Devletine Geçmesi

Macaristan’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Macaristan’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Maliyenin, Ekonominin Bozulması, Nedenleri (1)

Maliyenin, Ekonominin Bozulması, Nedenleri (2)

Mercidabık Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Merkezi Yönetimin Bozulması, Nedenleri (1)

Merkezi Yönetimin Bozulması, Nedenleri (2)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Mora Yarımadasının Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Nasuh Paşa Antlaşması, Önemi, Özellikleri

Niğbolu Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Niğbolu Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Ordunun, Askeriyenin Bozulması, Nedenleri

Orhan Bey’in, Orhan Gazi’nin Hayatı, Özellikleri

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

Osman Bey’in, Osman Gazi’nin, Hayatı, Özellikleri

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi İle İlgili Genel Bilgi

Osmanlı Devleti Kurulurken Anadolu Ve Çevresinin Durumu

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemindeki Padişahlar Ve Meydana Gelen Olaylar (Özet)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki İlerlemeleri (Genel)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Duraklamasının Nedenleri (Genel)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - İran İlişkileri, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - İran İlişkileri, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - Memluk İlişkileri, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Memluk İlişkileri, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Memlük Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Memlük Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı Tarihinde İlkler

Osmanlı - Venedik Savaşları, Önemi, Özellikleri

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı Zamanında İstanbul’un İlk Kez Kuşatılması

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Otranto’nun Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Ridaniye Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Rodos'un Fethi, Önemi, Özellikleri (1)

Rodos'un Fethi, Önemi, Özellikleri (2)

Sırbistan’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Sırpsındığı (1. Çirmen) Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Sinop’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri (1)

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri (2)

Sultan 2. Selim’in Hayatı, Özellikleri

Sultan İbrahim’in Hayatı, Özellikleri

Şehzade Selim İsyanı, Önemi, Özellikleri

Toplum Yapısının Bozulması, Nedenleri (1)

Toplum Yapısının Bozulması, Nedenleri (2)

Trabzon’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Tunus’un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Turnadağ Savaşı, Önemi, Özellikleri

Varna Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Vasvar Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Vasvar Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Yavuz Sultan Selim’in Hayatı, Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Döneminin Genel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri

Yıldırım Beyazıt’ın Hayatı, Özellikleri

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Zigetvar Seferi, Önemi, Özellikleri

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

17. **Yorum**
->Yorumu: Bizde şimdi kitaplar değişti ama genede çok yararlı çok saolun :) 
->Yazan: Sena.

16. **Yorum**
->Yorumu: süper konular var içinde banada çok yardımcı oldu çok teşekür ederim
->Yazan: melis.

15. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ederim çok güzel olmuş
->Yazan: Şüheda .

14. **Yorum**
->Yorumu: Tarih bilinci çok önemlidir. Gelecek nesillere bu bilinci kazandırmalıyız ki i stikbal aydınlık olsun . . 
->Yazan: Yılmaz İmamoğlu.

->Yazan   : :D gülengeç :D
->Yorumu: annem bn ders çalisirken sayfanin üst köselerinde yemek tarifleri reklamini görmüs pc nin fisini çekti içeri kostu terlik alip vurmaya basladi nie vuruosun anne dedim oda dediki hani ders çalisiyordun yemek yapmak sanami kaldi .... Allahim yha bizim evde de yok yok reklam mansetlerine bile kafatakiyorlar Allahim sn bana yardim et :D :D :D :D :D.

->Yazan   : Ömüür.
->Yorumu: Çok iyi. Ama pek yardimci olmadi. Sosyal hocamiz bir ödev vermis,performans görevi birde. .sssss. :( Yine de emeginize saglik..

->Yazan : aysnr
->Yorumu: süper site bu ya acayip havali.

>Yazan: gbp
>Yorum: Harika bir site!!! Emeginize saglik. Çok yardiminiz dokundu. Allah razi olsun. :) .

>Yazan: yilmaz imamoglu
>Yorum: Emegi geçen herkese tesekkürler . Allah emeginizi zayi etmesin .

>Yazan: oguzhan
>Yorum: bu site çok güzel çok yardimi dokunuyor xD.

>Yazan: melis
>Yorum: ellerinize saglik össye hazirlaniorum ve ek kaynak olarak sizin sitenizii kullaniiorum çok yardimci oluo süper bi site.

>Yazan: öZKaN Bozbayir
>Yorum: tesekür ediyorum saoLun ödevimi yaptim.

>Yazan: HANZO
>Yorum: emeğinize sağlık çok kral olmuş.

>Yazan: Merve
>Yorum: süper ya çok yardımcı oluyor sagolun:).

>Yazan: serpil yıldız
>Yorum: siteniz çok güzel konular özet anlatılmış, sorular ilginize tskler. not:kpss ye hazırlanıyorum.

>Yazan: saxgfedgfc
>Yorum: saolun ccok yardımcı oldunuz.

>Yazan: samia
>Yorum: süper bana çok yardımcı oldu çok tsk deriz bu emegiinz için.

>>>YORUM YAZ<<<
Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları