Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri İle İlgili Konu Anlatımlar

GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (KONU KONU)

"Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Sizler İçin Seçip Derlediğimiz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar
KONULARINA GÖRE sıraya dizilmiştir.
İsterseniz
ALFABETİK OLARAK görebilirsizin.
>>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...
Uyarı : Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara
(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.


Gelişim Ve Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar

Gelişim Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Gelişim Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

Gelişim Süreci Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Büyüme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi


Gelişim Kavramı İle İlgili Açıklamalar, Özellikleri

Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Gelişim İle İlgili Temel İlkeler, Özellikleri

Gelişimin Kritik Dönemleri, Özellikleri (1)

Gelişimin Kritik Dönemleri, Özellikleri (2)

Gelişimin Temel İlkeleri, Özellikleri

Büyüme İle Gelişim Arasındaki İlişki, Özellikleri

Büyümenin Değerlendirilmesi, Yöntemleri


Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişimi Etkileyen Faktörler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Çevrenin Gelişime Etkisi

Kalıtımın Gelişime Etkisi


Gelişim İlkeleri Ve Dönemleri, Özellikleri

Gelişim İlkeleri Ve Gelişim Dönemleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Eğitim Açısından Önemli Olan Gelişim İlkeleri, Özellikleri


Öğrenme, Öğrenme Süreci, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

Öğrenmenin Özellikleri

Öğrenme Süreci İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Etkenler

Öğrenme İle İnsan Beyni Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Korteks Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Omurilik Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Sinir Dokusu Ve Hücreleri Arasındaki İlişki

Öğrenmenin Transferi, Aktarılması

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir, Tanımı, Özellikleri, Açıklaması

Gözlem Yoluyla Öğrenme, Özellikleri, Önemi


Öğrenmede Ön Öğrenmeler, Çeşitleri, Özellikleri

Öğrenme İle Çocuk Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Hazırbulunuşluk Arasındaki İlişki

Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama

Ön Öğrenmeler İle Algılama Arasındaki İlişki


Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Özellikleri

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Öğrenme Üzerinde Bedensel Bozuklukların Etkisi

Öğrenme Üzerinde Dış Etkenlerin Etkisi

Öğrenme Üzerinde Duyu Organlarının Etkisi

Öğrenme Üzerinde Gözün Etkisi

Öğrenme Üzerinde Kulağın Etkisi

Öğrenme Üzerinde Yaşın Etkisi

Öğrenme Üzerine Dikkatin Etkisi

Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler Ve Eğitim İlkeleri

Öğrenmeyi Etkileyen Fizyolojik Etkenler

Öğrenmeyi Etkileyen Psikolojik Ve Toplumsal Etkenler


Öğrenme Stratejileri, Çeşitleri, Özellikleri

Öğrenme Stratejileri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Anlamlandırmayı Artırma Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Dikkat Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Duyuşsal Strateji, Açıklaması, Özellikleri

Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması

Tekrar Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Yürütücü Biliş Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri


Ahlaki Gelişim Kuramları, Özellikleri, Açıklamaları

Ahlak Gelişimi Kuramları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı, Özellikleri

Kohlberg’in Ahlak Kuramının Sınırlılıkları

Kohlberg'in Ahlak Gelişim Teorisi

Pıagetnin Ahlak Gelişimi Kuramı, Özellikleri

Piaget'in Ahlak Gelişim Teorisi


Bebeklik Döneminde Dil Gelişimi, Konuşmayı Öğrenme

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Öğrenme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bebeğin Konuşması Ve Özellikleri

Bebeğin Konuşmaya Başlamasında Ailenin Etkisi

Bebeklik Döneminde Dil Ve Konuşma Problemleri, Sorunları, Tedavisi

Bebeklik Döneminde İfade Edici Dilin Ortaya Çıkması

Bebeklik Döneminde Konuşma Gelişimini Hızlandırmak İçin Yapılması Gerekenler

Bebeklik Döneminde Konuşmaya Başlamanın Bağlı Olduğu Etkenler

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Etkileyen Faktörler

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Öğrenmeye Yardımcı Olacak İpuçları


Bebeklik Döneminde Fiziksel, Psikomotor Gelişim, Özellikleri

Bebeklik Döneminde Fiziksel, Psikomotor Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

0-2 Yaş Arası Fiziksel, Psikomotor Gelişim

Bebeğin Anne Karnındaki Fiziksel, Psikomotor Gelişim Süreçleri

Bebeklik Döneminde Bedensel Gelişim Ve Özellikleri

Doğum Sonrası Fiziksel, Psikomotor Gelişim

İlk 16 Ay Arası Fiziksel, Psikomotor Gelişim


Bebeklik Döneminde Görülen Duygular, Heyecanlar, Özellikleri

Bebeklik Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bebeklik Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Kavramlar, Açıklamaları

Bebeklik Döneminde Görülen Duygu Çeşitleri, Özellikleri

Bebeklik Döneminde Görülen Ağlama

Bebeklik Döneminde Görülen İnatçılık

Bebeklik Döneminde Görülen Kıskançlık

Bebeklik Döneminde Görülen Korku

Bebeklik Döneminde Görülen Öfke, Kızgınlık

Bebeklik Döneminde Görülen Tırnak Yeme Ve Parmak Emme Alışkanlıkları


Bellek Çeşitleri, Özellikleri

Duyusal Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri

Kısa Süreli Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri

Uzun Süreli Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri


Bilgiyi İşleme Kuramı, Çeşitleri, Özellikleri

Bilgiyi İşleme Kuramı İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bilgiyi İşleme İle Bilgisayar Arasındaki İlişki

Bilgiyi İşleme Kuramının Öğeleri, Özellikleri


Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim, Özellikleri

Bedensel Gelişim İle Psikomotor Gelişim Arasındaki İlişki

3 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

4 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

5 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

6 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

3-6 Yaş Arası Kemik Gelişim, Özellikleri

3-6 Yaş Arası Diş Gelişim, Özellikleri

6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim, Özellikleri

12-18 Yaş Arası Fiziksel Gelişimi, Özellikleri


Edimsel Koşullanma, Edimsel Davranış, Özellikleri

Edimsel Davranış İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Edimsel Davranış Sonuçlarının İşlevleri, Fonksiyonları

Edimsel Koşullama İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Edimsel Koşullama İlkeleri

Edimsel Koşullama Süreci, Aşamaları

Edimsel Ve Tepkisel Davranışın Davranış Öncesi Uyaranları


Ergenlik Çağında Bilişsel Gelişim Ve Özellikleri

Ergenlerin Bilişsel Yapılarındaki Farklar

Ergenlik Çağında Soyut İşlemler Dönemi, Özellikleri

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Özellikleri, Açıklaması


Ergenlik Çağında Görülen Bedensel, Fiziksel Gelişim

Buluğ Çağı Öncesinde Ve Buluğ Çağında Büyüme, Gelişme

Ergenin Bedensel Gelişimi İle İlgili İhtiyaçları Ve Kaygıları

Ergenlik Çağında Başta Ve Diğer Organlardaki Değişimler, Özellikleri

Ergenlik Çağında Beden Değişmesine Tepkiler

Ergenlik Çağında Beden Ve Yüzdeki Değişimler, Özellikleri

Ergenlik Çağında Fiziksel Gelişim İle Eğitim Arasındaki İlişki

Ergenlik Çağında Motor, Hareket Kontrolü

Ergenlikte Büyüme Ve Gelişme

Hormonlar İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

İklim Ve Coğrafi Koşullar İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

Kalıtım İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

Sağlık Ve Beslenme İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki


Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı, Özellikleri

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk Kuramı

Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu Kuramı

Girişkenliğe Karşı Suçluluk Kuramı

Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karışıklığı Kuramı

Özerkliğe Karşı Şüphe Ve Utanç Kuramı

Temel Güvene Karşı Güvensizlik Kuramı

Üretkenliğe Karşı Durgunluk Kuramı

Yakınlığa Karşı Yalnızlık Kuramı


Freud Ve Psikanalitik Kuram, Özellikleri

Freud Ve Psikoanalitik Kuram İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Freud Ve Gelişim Dönemleri, Kişilik Gelişimi

İd, Ego, Süperego Nedir, Özellikleri, Açıklamaları


Freud Ve Psikoseksüel Gelişim, Özellikleri

Freud Ve Psikoseksüel Gelişim, Özellikleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Psikoseksüel Gelişimde Anal Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Fallik Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Genital Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Gizil Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Oral Dönem


Güdülenme - Motivasyon, Çeşitleri, Özellikleri

Güdülenme Nedir, Motivasyon Nedir, Tanımı, Özellikleri

Güdülenmenin Kurumsal Dayanakları

Güdülerin, Amaçları, Özellikleri

Güdüsel Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri

İnsanı Gelişmeye İten Güç Motivasyon

Motivasyon İle Öğrenme Arasındaki İlişki

Motivasyonun Öğrenmeye Etkisi


Hazırbulunuşluluk, Önemi, Özellikleri

Hazırbulunuşluluk Nedir, Tanımı, Özellikleri

Hazırbulunuşluk Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Hazırbulunuşluk Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)


İlk Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi, Konuşmayı Öğrenme

İlk Çocukluk Döneminde Konuşmayı Öğrenme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

İlk Çocukluk Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Kavramlar

İlk Çocukluk Döneminde Endişe, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Görülen Duygusal Gelişim, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Kıskançlık, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Konuşmaya Başlama, İletişim Kurma

İlk Çocukluk Döneminde Korku, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Öfke, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim


İlk Çocukluk Döneminde Görülen Başlıca Savunma Mekanizmaları (1)

İlk Çocukluk Döneminde Savunma Mekanizmaları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

İlk Çocukluk Döneminde Bastırma, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Endişe, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Gerileme, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde İçe Çekilme (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde İnkar, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Yansıtma, Özellikleri (Savunma 1)


İlk Çocukluk Döneminde Görülen Başlıca Savunma Mekanizmaları (2)

İlk Çocukluk Dönemi Görülen Duygusal Gelişiminde Anne Ve Babanın Rolü

İlk Çocukluk Döneminde Bastırma, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Gerileme, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde İnkar, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Kapanma, İçe Çekilme, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Yadsıma, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Yansıtma, Özellikleri (Savunma 2)


Ket Vurma Çeşitleri, Özellikleri

Geriye Ket Vurma, Tanımı, Özellikleri

Geriye Ket Vurmayı Önleme Yolları, Tedbirler

İleriye Ket Vurma, Tanımı, Özellikleri


Klasik Koşullama, Özellikleri

Klasik Koşullama İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Klasik Koşullamada Etki Yasası, Özellikleri


Kritik Dönemler, Yaşların Kritik Düzeyleri, Özellikleri

Kritik Dönem Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi
Altı Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

İki Buçuk Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

Beş Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

On Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey


Olgunlaşma, Olgunlaşma Düzeyi, Özellikleri, Aşamaları

Olgunlaşma Düzeyi Nedir, Tanımı, Özellikleri

Olgunlaşma Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Olgunlaşma Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)


Pekiştirme Çeşitleri, Tanımları, Özellikleri

Pekiştirme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Beyin Uyarılması İle Pekiştirme Arasındaki İlişki

Değişken Aralıklı Pekiştirme, Özellikleri

Değişken Oranlı Pekiştirme, Özellikleri

Öğretim Hizmetinde Pekiştirme, Özellikleri

Sabit Aralıklı Pekiştirme, Özellikleri

Sabit Oranlı Pekiştirme, Özellikleri

Sürekli Pekiştirme, Özellikleri


Sönme, Tanımı, Özellikleri, Açıklamaları

Sönme İle İlgili Açıklama, Tanımı, Özellikleri

Sönme İle Çaba Arasındaki İlişki

Sönme İle Pekiştireç Arasındaki İlişki

Sönme Ve Pekiştireç Şekli

Sönmeden Sonra Kendiliğinden Ortaya Çıkma

Sönmeye Direnç, Özellikleri


Son Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim Ve Özellikleri

Son Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Son Çocukluk Döneminde Somut İşlemler


Tolman Ve Bilişsel Davranışçılık Kuramı, Özellikleri

Edward Chace Tolman’ın Hayatı

Tolman’ın Hayatı, Kronolojisi (Tarihlerle)

Tolman’ın Bilişsel Davranışçılığı İle İlgili Açıklama

Ara Değişkenler, Çeşitleri, Özellikleri

Deneysel Sönme Nedir, Tanımı, Özellikleri

Gizil Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri

Sonuç Olarak Tolman’ın Bilişsel Davranışçılık KuramıKarışık Başlıklar (Tek Anlatımlık)

Clark L. Hull Ve Teorisi, Anlamı, Özellikleri

Gestalt Kuramı, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Guthrie Ve Kuramı, Özellikleri

İhtiyaç Hiyerarşisinin Okul Eğitimindeki Yeri

Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi (Aşamalı Sıralama)

Öğrenciyi Etkileme Yöntemleri Ve Özellikleri

Pekiştirme Kavramı, Tanımı, Miktarı, Özellikleri, Önemi

Premack Kuralı, İlkesi, Nedir, Tanımı, Özellikleri, Açıklaması

Watson Ve Kuramı, Özellikleri

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


"EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI"
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<
 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: cocuk gelisimi ck guzel bir meslek bende cocuk gelisimi okuyorum 
->Yazan: sevda bag .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları