eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (ALFABETİK)

 

"Edebiyat Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz

 Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar
ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KONU KONU görebilirsizin. >>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...

1940 Kuşağı Ozanları Ve Edebiyat Akımı

1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Yazar Ve Şairleri

1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Sosyal Gerçekçilik

1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

1980 Sonrası Şiir, Özellikleri, Temsilcileri

Açık Oturum, Özellikleri, Kuralları, Çeşitleri

Ağıt Türü, Özellikleri

Ahmet Hamdi Tanpınar, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Ahmet Muhip Dıranas, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Akımların Edebiyatımıza Katkıları

Alevi-Bektaşi Edebiyatı Ve Özellikleri

Aliterasyon Sanatı, Özellikleri

Anı (Hatıra) Türü, Özellikleri

Anonim Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri

Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri

Atabetül Hakayık Ve Özellikleri

Bahariye, Özellikleri

Battal Gazi Ve Battalname, Özellikleri

Bend (Kıta), Özellikleri

Beş Hececiler Ve Edebiyat Akımı

Beyit, Özellikleri

Biçimlerine Göre Nazım Türleri İle İlgili Açıklama

Birinci Yeniler (Garipçiler) Ve Özellikleri

Biyografi (Yaşamöyküsü) Türü, Özellikleri

Cahit Sıtkı Tarancı, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Cemreviye, Özellikleri

Cinas Sanatı, Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri, Özellikleri, Temsilcileri

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler, Özellikleri

Dadaizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Dariye, Özellikleri

Dede Korkut Kitabı Ve Özellikleri

Deneme Türü, Özellikleri

Destan Ve Özellikleri

Destan, Destanın Tanımı, Anlamı, Açıklaması

Destanların Ortak Özellikleri

Didaktik Şiir, Özelliklerii

Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Dinî Eserler Ve Özellikleri

Divan Edebiyatı Nedir, Tanımı, Anlamı

Divan Edebiyatı Sözlüğü

Divan Edebiyatına Akımların Etkisi

Divan Edebiyatında Belli Başlı Mazmunlar Ve Sevgili

Divan Edebiyatında Düzyazı Biçimlerinin Genel Özellikleri

Divan Edebiyatında Ele Alınan Konular Ve Özellikleri

Divan Edebiyatının Tarihçesi, Gelişimi

Divan Edebiyatının Yüzyıllara Göre Kronolojisi

Divan Edebiyatının, Şiirinin Başlıca Özellikleri

Divan Nesri, Özellikleri, Türleri

Divan Şiirinde Aruz Ölçüsü Ve Özellikleri

Divanı Hikmet Ve Özellikleri

Divanı Lügatit Türk Ve Özellikleri

Dramatik Şiir, Özellileri

Düz Yazıda (Nesirde) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri

Edebi Akımın Tanımı, Açıklaması

Edebi Destanlar, Özellikleri

Edebi Eser Nedir, Tanımı, Özellikleri

Edebiyat Nedir, Edebiyatın Özellikleri Nelerdir?

Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat İle İlgili Terimler

Edebiyat Ve Gerçeklik Arasındaki İlişki, Bağlantı

Edebiyatı Cedide Ve Gerçekçilik – Doğalcılık Akımı

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyatta İlkler Ve Enler

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Eleji Türü, Özellikleri

Eleştiri Türü, Özellikleri

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Epik Şiir, Özellikleri

Evliya Tezkiresi, Özellikleri

Fabl Türü, Özellikleri

Fahriye, Özellikleri

Fecri Ati Edebiyatı İle İlgili Açıklama

Fecri Ati Edebiyatının Genel Özellikleri

Fecri Ati Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri

Fecri Ati Ve Edebiyat Akımı

Fıkra, Fıkranın Özellikleri, Tanımı

Forum, Özellikleri, Kuralları, Çeşitleri

Fütürizm (Gelecekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Garip Akımı, Garipçiler, Özellikleri

Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir, Temsilcileri

Gazavatname, Özellikleri

Gazel, Özellikleri

Gazete Ve Dergi Fıkraları, Köşeyazıları, Özellikleri

Gezi Yazısı (Seyahatname) Türü, Özellikleri

Göktürk (Orhun) Kitabeleri Ve Özellikleri

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Genel Özellikleri

Güldürücü Fıkralar, Özellikleri

Günlük Türü, Özellikleri

Hamamname, Özellikleri

Hatıra (Anı) Türü, Özellikleri

Hezliyat, Özellikleri

Hicviye, Özellikleri

Hikaye (Öykü) Türünün Tanımı, Özellikleri

Hilye, Özellikleri

Hisarcılar, Hisar Topluluğu, Temsilcileri

Hüsn-i Talil Sanatı, Özellikleri

Hüsnü Talil

İdealizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir, Temsilcileri

İkinci Yeni Şiiri, Temsilcileri

İkinci Yeni, İkinci Yeni Akımı, Özellikleri

İkinci Yeniler Ve Özellikleri

İlk Türk Destanları Ve Özellikleri

İntak (Konuşturma) Sanatı, Özellikleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

İstiare (Eğreltileme) Sanatı, Özellikleri

İstiare Sanatı Ve Özellikleri

İstifham (Soru Sorma) Sanatı, Özellikleri

Kafiye (Uyak) Şeması, Özellikleri

Kafiye (Uyak), Çeşitleri, Özellikleri

Kaside, Özellikleri

Kırk Hadis, Özellikleri

Kısas-ı Enbiya, Özellikleri

Kıssa, Özellikleri

Kıyafetname, Özellikleri

Kinaye Sanatı Ve Özellikleri

Kinaye Sanatı, Özellikleri

Klasik Türk Edebiyatı, Özellikleri

Klasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Koşma Nedir, Tanımı, Çeşitleri, Özellikleri

Koşuk Ve Özellikleri

Köye Yöneliş Akımı, Özellikleri, Köy Edebiyatı

Kutadgu Bilig Ve Özellikleri

Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri

Leff-ü Neşr Sanatı, Özellikleri

Letrizm (Harfçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Lirik Şiir, Özellikleri

Lugaz, Özellikleri

Makale Türü, Özellikleri

Makteli Hüseyin, Özellikleri

Masal Türü, Özellikleri

Maviciler, Temsilcileri, Özellikleri

Mecaz Sanatı Ve Özellikleri

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı, Özellikleri

Mecazı Mürsel Sanatı Ve Özellikleri

Medhiye, Özellikleri

Mektup Türleri, Çeşitleri

Mektup, Tanımı, Amacı, Özellikleri

Memleketçi Edebiyat Akımı, Özellikleri

Menkıbname, Özellikleri

Mersiye, Özellikleri

Mesnevi Türü, Özellikleri

Mesnevi Türü, Özellikleri

Metin Nedir, Tanımı, Özellikleri

Mevlid, Özellikleri

Mısra (Dize), Özellikleri

Milli Edebiyat Akımı, Özellikleri

Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri, Gelişmeler

Milli Edebiyat Akımının Önemli Sanatçıları, Yazarları, Şairleri

Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren Şiir, Temsilcileri

Milli Mücadele Döneminin Bağımsız Sanatçıları, Yazarları, Şairleri

Milli Mücadele Döneminin Genel Özellikleri

Milli Mücadele Döneminin Önemli Sanatçıları, Yazarları, Şairleri

Miraciye, Özellikleri

Muamma, Özellikleri

Muaşşer, Muaşşerin Özellikleri

Muhammes, Muhammesin Özellikleri

Murabba, Murabbanın Özellikleri

Musammat, Özellikleri

Mübalağa (Abartma) Sanatı, Özellikleri

Münacat, Özellikleri

Münazara, Özellikleri

Münşeat, Özellikleri

Müseddes, Müseddesin Özellikleri

Müsemmem, Özellikleri

Müstezat, Özellikleri

Naat, Özellikleri

Natüralizm (Doğalcılık) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Nazım Hikmet, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Necip Fazıl Kısakürek, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Nida (Seslenme) Sanatı, Özellikleri

Nurullah Ataç, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

Nutuk (Söylev) Türü, Özellikleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri, Eserleri

Otobiyografi (Özyaşamöyküsü) Türü, Özellikleri

Öz Şiir, Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir, Özellikleri

Özdeyiş (Vecize) Türü, Özellikleri

Panel, Özellikleri, Kuralları

Parnasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Pastoral Şiir, Özellikleri

Personalizm (Kişiselcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Rahşiye, Özellikleri

Realizm (Gerçekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Redif, Çeşitleri, Özellikleri

Roman Çeşitleri, Türleri

Roman, Tanımı, Özellikleri

Romantizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Röportaj (Görüşme) Türü, Özellikleri

Rubai, Özellikleri

Sagu Ve Özellikleri

Sahilname, Özellikleri

Sâkiname, Özellikleri

Satirik Şiir, Özellikleri

Sav Ve Özellikleri

Seci Sanatı, Özellikleri

Sefaretname, Özellikleri

Sembolizm (Simgecilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Sempozyum, Bilgi Şöleni, Özellikleri, Kuralları, Çeşitleri

Serbest Nazım Ve Toplumcu Şiir, Özellikleri, Temsilcileri

Serveti Fünun (Edebiyatı Cedide) Edebiyatı İle İlgili Açıklama

Serveti Fünun Edebiyatının Bağımsız Sanatçıları, Yazarları, Şairleri

Serveti Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Serveti Fünun Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları, Şairleri

Seyahatname, Özellikleri

Siyasetname, Özellikleri

Siyer, Özellikleri

Soyut Gerçekçilik, Soyut Gerçekçilik Akımı, Özellikleri

Söyleşi (Sohbet) Türü, Özellikleri

Sözlü Destanlar, Özellikleri

Sözlü Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi

Sözlü Edebiyat Döneminin Özellikleri

Sunum, Özellikleri, Kuralları

Surname, Özellikleri

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Akımı, Özellikleri, Temsilcilerii

Şarkı, Özellikleri

Şehrengiz, Özellikleri

Şiirde (Nazımda) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri

Şiirin Tanımı, Amacı, Özellikleri

Tahmis, Özellikleri

Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Akımların Etkisi

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı Ara Nesil Dönemi, Sanatçı, Yazar, Şairleri (1880-1896)

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem, Sanatçı, Yazar, Şairleri (1860-1876)

Tanzimat Edebiyatı Döneminde Yapılan Yenilikler

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem, Sanatçı, Yazar, Şairleri (1876-1896)

Tardiye, Özellikleri

Tarih Düşürme, Özellikleri

Tarih, Özellikleri

Tariz (Taşlama) Sanatı, Özellikleri

Tariz Sanatı Ve Özellikleri

Tartışma, Özellikleri, Kuralları, Çeşitleri

Taşdir, Özellikleri

Taşir, Özellikleri

Tecahül Arif Sanatı Ve Özellikleri

Tecahül-i Arif Sanatı, Özellikleri

Tedriç (Dereceleme) Sanatı, Özellikleri

Tekrir (Tekrarlama) Sanatı, Özellikleri

Telmih (Hatırlatma) Sanatı, Özellikleri

Telmih Sanatı Ve Özellikleri

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı, Özellikleri

Terci-i Bend / Terkib-i Bend, Özellikleri

Tesbi, Özellikleri

Tesdis, Özellikleri

Teşbih (Benzetme) Sanatı, Özellikleri, Türleri

Teşbih Sanatı Ve Özellikleri

Teşhis (Kişileştirme) Sanatı, Özellikleri

Teşhisi İntak Sanatı Ve Özellikleri

Tevhid, Özellikleri

Tevriye (Amacı Gizleme) Sanatı, Özellikleri

Tezat (Karşıtlık-Zıtlık) Sanatı, Özellikleri

Tezkire, Özellikleri

Tezmin, Özellikleri

Tiyatro Türü, Tiyatronun Özellikleri, Tiyatronun Tanımı

Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Akımı Ve Nazım Hikmet’in Düşünceleri

Tuyuğ, Özellikleri

Tür Nedir, Tanımı, Özellikleri

Türk Edebiyatı Dönemleri Ve Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama

Türk Edebiyatında Akımların Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama

Türk Edebiyatında Fıkra Türü, Fıkranın (Mizahın) Gelişimi

Türk Edebiyatında Gerçekçilik (Realizm) Akımı Ve Özellikleri

Türk Edebiyatında Hikaye (Öykü) Türü, Gelişimi

Türk Edebiyatında Roman Türü Ve Gelişimi

Türk Edebiyatındaki Destanlar

Türk Halk Edebiyatı (Günümüzde)

Türk Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

Türkçülük Akımı Ve Genç Kalemler

Uyak (Kafiye), Özellikleri

Yazılı Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi

Yedi Meşaleciler Ve Edebiyat Akımı

Yedi Meşaleciler, Yedi Meşaleciler’in Özellikleri

Yenisey Kitabeleri Ve Özellikleri

Yunus Emre Edebiyatı Ve Özellikleri

 

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

 

"KONU ANLATIMLI DERSLER" SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
 >>>TIKLAYIN<<<

“EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN <<<

 

“EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN <<<


“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER BİLGİLER”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN <<<

Yorumlar

..

32. **Yorum**
->Yorumu: bu site çok güzel bir site herkesin buraya girip bu bilgilerden bir kelime bile öğrenmesi yeterlı....
->Yazan: ırmak..

31. **Yorum**
->Yorumu: çok iyi ve sınav da başarılı olmamızı sağlar
->Yazan: emel.
->Yazan : ayşe
->Yorumu: on numara çok faydalı okudum ve edebiyat yazılısından 100  aldım  size çok teşekkür  ediyorum ve size  tavsiye ediyorum  çok harika bir şey.
->Yazan : hazal
->Yorumu: kim hazirladigsa tesekkür ederim
sinavlarima yardimci oldunuz..
->Yazan : cagla
->Yorumu: Bu site çok ama çoook güzel ve kisa olmus..
->Yazan : beyza
->Yorumu: güzel bir kaynak ishak tanisa katilmiyorum bence uzun. bayyyyyyyyyyy.
->Yazan : Ebru
->Yorumu: sitedeki bilgiler çok yararli .. tesekkürler ..
>Yazan: yusuf emir sayin
>Yorum: çok güzel bilgiler bulunuyor BILGI YELPAZESI bilgi kaynagi .
>Yazan: deniz
>Yorum: aradigim her sey a dan z ye burada tesekkürler .
>Yazan: Ilknur
>Yorum: Allah razi olsun ögrencilere yardim ettiginiz için çok tesekkürler... .
>Yazan: NURDAGÜL ÇAYMAZ
>Yorum: KIM HAZIRLADIYSA BU SITEYI HELAL OLSUN VALLA SITE SÜPER HACI .
>Yazan: emine
>Yorum: çok yararli ve faydali bir site emeginiz için tesekkürler .
>Yazan: ceren
>Yorum: bu site çok güzelmis ama bana uygun bir sey yok.
>Yazan: abdülselam
>Yorum: gerceqten cooooooooooook guzel bir site.
>Yazan: ÖZGÜRKOLIK NAZLI
>Yorum: yha ben bu siteye baayiilldiiimmm ellerinize saglik vallahi tam edebiyat dersini tasimissiniz buraya :D.
>Yazan: blackfalkon
>Yorum: iyi güzel hatta süper bi site.
>Yazan: Sinan
>Yorum: gerçekten çook güzel birr site tebrik eder size kutlarım.
>Yazan: SedeF
>Yorum: Gerçekten çok begendm bütün bilgiler var nerdeyse içersinde ellernze sağlık.!.
>Yazan: gül
>Yorum: çok güzel olmuş elinize sağlık isime yaradı.
>Yazan: berivan
>Yorum: ben üniversiteye hazırlanan biri olarak gerçekten çok beğendim. herkese tavsiye ediyorum elinize sağlık....
>Yazan: ecrin
>Yorum: güzel bir paylaşım çalışması yapılmış ama bazı akim ve sair bilgileri çok karışık konu içine başka konularda alınmış o yüzden anlama biraz zor oluyor devrik cümleler var yine de edebiyat bilgimizi pekiştiriyor tesekürler.
>Yazan: Esra
>Yorum: elinize sağlık güzel hazırlamışsınız ama isime hiç yaramadı çunki aradığım konuyu toplu vermemişsiniz tesk.
>Yazan: gizem
>Yorum: çok emek harcamışsınız çok teşekkür ederim.
>Yazan: UgUR
>Yorum: KIM HAZIRLadiysa helal olsuN.
>Yazan: isa
>Yorum: Çok emek harcamışsınız ellerinize sağlık. tesekkür ediyorum.
>Yazan: Yiğit
>Yorum: çok güzel olmuş isime çok yaradı.
>Yazan: Rabia
>Yorum: çok süper bir site ödevlerimi buradan yapıyorum. Ellerinize sağlık ,çok teşekkürler.
>Yazan: özgen
>Yorum: ya benim ödevime de yardim ediniz edebiyat hocası bi soru ordu iki haftadır kimse cvp bulamadı "zihniyet kavramı 3 maddeye ayrılır 1.yazar isteyerek dönemin zihniyetinden etkilenir 2.yazar istemese de dönemin zihniyetinden illa ki etkilenir ve 3.sünü bulamadık :-/
>Yazan: özlem yıldırım
>Yorum: site çok süper ya zenginleştirin bu siteyi. bide su 9.sınıf edebiyat ders kitabini soru cevap seklinde yazarsanız sevinirim çok zorlanıyorum ya ödevleri yaparken..=S.
>Yazan: Hatice
>Yorum: Çok emek harcamışsınız ellerinize sağlık. İşime yaradı bu bilgiler çok teşekkür ederim.
>Yazan: mücahit
>Yorum: bu siteyi bugün gördüm. çok hoşuma gitti. lütfen daha zenginleştirin. teşekkürler.
>Yazan: İshak Tanış Paşazade
>Yorum: Bu site çok ama çoook güzel ve kısa olmuş

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: